ယေန႔ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ႔ ျမန္မာ႔ႏုိိင္ငံေရးအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား…စေသာ.. စေသာ နယ္ပယ္စုံအသီးသီးမွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ အေကာင္းျမင္ေသာ ႀကိဳဆုိမူမ်ားကုိ ေတြ႔ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားေနရပါတယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း ဤႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမူမ်ားကုိ အေလးေပး ေရးသားလာတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ဤေျပာင္းလဲမူသည္ ေႏွးေကြးလြန္းသည္ဟု ေ၀ဖန္ေနေပမဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လက္ခံမူမ်ားကုိေတြ႔ေနရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္သားေက်ာ္ေက်ာ္သာရွိေသးေသာ ျမန္မာ႔ႏုိိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ တုန္႔ျပန္မူကုိေတာ႔ ေလးစားရမည္ဟုေျပာလုိပါသည္။

ကဲ…ၾကည့္ရေအာင္ ဘာေၾကာင္႔ေလးစားစရာ ေကာင္းရတာလဲ။

ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၁၀၂၃.၂၉၈ (Over 11 billion) ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ တဆက္တည္း ၀န္ႀကီးက ေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေသာႏုိင္ငံမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၃၈၈.၃၂၀ (Over 6 billion) ရွိၿပီး ဒုတိယေခ်းေငြအမ်ားဆုံး ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမွာ တရုတ္္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ၊္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၁၃၁.၇၄၄ (Over 2 billion) ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ အဲဒီ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ေက်ာ္ ေၾကြးၿမီေတြထဲကမွ ေၾကြးၿမီေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံကုိ ဧၿပီလထဲက သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေလွ်ာ္ပစ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ႔ျပီး ေနာက္ထပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီသစ္မ်ားစတင္ေတာ႔မည္ဟုဆုိခဲ႔ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ျမန္မာႏုိိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေရရွည္ ရွင္သန္ ထြန္းကားဖုိ႔ နဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိရင္ ေၾကြးၿမီေတြရွိေနျခင္းကလည္း အတားအစီးတစ္ခုလု႔ိျမင္ပုံရပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ေၾကြးၿမီေဟာင္းေတြကမ်ားေနေတာ႔ ေခ်းေငြအသစ္ရွာရတဲ႔အခါမွာလဲ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ မ်ားလြန္းေနတဲ႔ေၾကြးၿမီေဟာင္းေတြထဲက သူတတ္ႏုိင္သေလာက္ကုိ ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ႔တာပါ။ ကုိင္း…ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလြဲလုိ႔ တစ္ျခားဘယ္ႏုိင္ငံကမွ အဲဒီေလာက္လက္ေတြ႔က်တဲ႔ အလုပ္ကုိ လုပ္ေပးေသးပါဘူး။ ေၾကြးသစ္တာ ေပးခ်င္ေပးမယ္ ေၾကြးၿမီေဟာင္းေလွ်ာ္ပစ္တဲ႔ တုိင္းျပည္မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တေယာက္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားတဲ႔အျမင္ေလးနဲ႔ အားျဖည့္ခ်င္ပါတယ္၊ သူဟာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥေတြနဲ႔ လာလာေနရတာ ၂၂ ႀကီမ္ရွိပါၿပီ၊ ဒါေပမယ္႔ ဒီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ နဲ႔ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္မွာ ေရာက္ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ၂ ေခါက္ဟာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ အေခါက္ေရ ၂၀ နဲ႔စာရင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခ်ိန္တုိအတြင္း သူမယုံႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ကုိ တုိးတက္ေနပါတယ္လုိ႔မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူဟာ ဂ်ပန္အစုိးရကုိလည္း ဒီလုိေျပာပါေသးတယ္။ သူတုိ႔ ဂ်ပန္အစုိးရဟာ ေဒသတြင္းရွိ အထူးသျဖင္႔ အာဆီီယံတုိင္းျပည္ေတြကုိ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ နည္းပညာအကူအညီေတြ ေပးေနေၾကာင္း၊ ဒီလုိေပးရာမွာလည္း အလွည့္လုိက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွည့္လုိက္ေပးရခ်င္းမွာလည္း တႏုိင္ငံတည္းကုိသာ အာရုံစူးစုိက္လုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ေတြမွေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအလွည့္လုိ႔ ထင္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔သာ ေၾကြးၿမီမ်ားကုိေလွ်ာ္ပစ္တယ္လုိ႔ထင္ေၾကာင္း၊ သူ႔ေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အဓိကလုိအပ္ေနတဲ႔ အရာေတြဟာ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံႀကီးေတြမဟုတ္ပဲ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြျဖစ္တဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေတြကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္၊ ေလ႔က်င္႔ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းပါက ကုန္စည္စီးဆင္းမူမလြယ္ကူႏုိင္သလုိ၊ ပညာေရး ႏွင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မူ မေကာင္းပါက လူသားအရင္းအျမစ္ကုိသာ အားထားရေသာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအတြက္ အရာေနာက္က်က်န္ရစ္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာဆုိရင္ျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကလုိအပ္ေနတဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္တဲ႔အပုိင္းေတြမွာသာ ပုိ၍ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမယ္ဟုထင္ေၾကာင္း၊ သူ႔ရဲ႕အျမင္ကုိ သိခဲ႔ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔…ရြာသူ၊ ရြာသားေတြေရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရကုိ ေက်းဇူးတင္သင္႔ မတင္သင္႔….ေထာက္ျပေ၀ဖန္က်ပါအုံးဗ်ဳိ႕……….။

ေလးစားစြာျဖင္႔

အညာတမာ။

About အညာတမာ

has written 8 post in this Website..