ေမးလ္ထဲကို ပို႔လာလို႔ တင္ေပးလိုက္တာပါ။
ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ စစ္ကို ခ်စ္လို႔ ျမတ္နိဳးလို႔ လက္နတ္ စြဲကိုင္ တိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ တစ္နိဳင္ငံလံုး သိၾကမွာပါ။
မိမိတို႔အမ်ိဳးသား လူမ်ိဳးစုတို႔၏ လြတ္လပ္မွုအတြက္ တိုက္ေနျခင္း၊တန္တူအခြင္အေရးအတြက္ တိုက္ေနျခင္း၊ စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ တိုက္ေနျခင္းႏွင္႔ဒီမိုကေရးစီနဲ႔လူ႔အခြင္႔အေရးအတြက္ တိုက္ေနျခင္း စသည္႔ မ်ိဳးစံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျပကာ ကိုယ္႔ျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ စစ္အစိုးကို တြန္းလွန္း တိုက္ခိုက္ေနျခင္းဟာ တရားမွ်တတဲ႔ စစ္ပြဲဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚနိဳင္တယ္။ လူသားတိုင္းဟာ လြတ္လပ္မွဳကို ခ်စ္ခင္ ျမတ္နိဳးၾကတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အင္အားခ်င္း မမွ်တတာေတာင္ အနိဳင္မခံ အရွံဳးမေပးဘဲ စစ္ယႏၱရားၾကီး ျပိဳလဲ က်သည္႔တိုင္းေအာင္ တြန္းလွန္းသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီးမွ လက္နတ္ကို စြဲကိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒါေပမဲ႔ ရခိုင္လူမ်ိဳး  မွလြဲ၍ က်န္တိုင္းသားေတြအားလံုးရဲ ႔ ဦးတည္းခ်က္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ၾကီးဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနျခင္းျဖစ္တယ္။
ရခိုင္လူမ်ိဳး   က်ေတာ႔လူမ်ိဳးစြဲေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ေထာင္စုဟု လူၾကားေကာင္းေအာင္ ပါးစပ္က ေအာ္ေနပင္မဲ႔ သူတို႔တကယ္လိုခ်င္းေနတာ သီးျခားနိဳင္ငံပါလို႔ ေျပာလို႔ကလည္း မရျပန္ဘူး
ဘာေၾကာင္႔လည္းဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မွီတင္ ေနထိုင္ေနတဲ႔ ရခိုင္ပါဟု ထင္ေနတဲ႔  လူေတြအားလံုးဟာ ရခိုင္ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ဆိုတာ မဟုတ္လိုဘဲ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တိုင္း ရခိုင္ျဖစ္ရမွာလား ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္မွာလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးနဲ႔တူတဲ႔ ဘဂၤလီဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရွိေနတယ္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ ႔ၾကားထဲကို   မသိမသာ သိုသိုသိပ္သိပ္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားတဲ႔ တဘက္နိဳင္ငံသား ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟာ ေရာေႏွာ ကူးလူး ဆက္ဆံ အတူေနထိုင္ေနတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္း ရခိုင္လား ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္မွ ဝင္လာတဲ႔ ဘဂၤလီလားဆိုတာ ခြဲျခားသိဖို႔ အရမ္းကို ခတ္ခဲ လာပါတယ္။ိုင
လူမ်ိဳးခ်င္းလည္း တူ၊ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည္႔ ဘာသာကလည္းတူ၊ ဘာသာစကားက်ျပန္လည္း အနည္းငယ္တူေနျပန္ေတာ႔ ခြဲျခားသိဖို႔ မခတ္ေပဘူးလား။
ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္ ဘဂၤလီဗုဒၶဘာသာေတြက ျမန္မာနိဳင္ငံကို ဝင္ေရာက္လာေနျခင္းရဲ ႔ အဓိက အခ်က္ကိုေျပာရရင္ သူတို႔ေနတဲ႔ နိဳင္ငံရဲ ႔ အစိုးရက မူဆလင္ျဖစ္ေနေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တဲ႔ ဘဂၤလီေတြအတြက္ နည္းနည္း ၾကပ္တည္ေနေတာ႔  ျမန္မာဘက္ကို ကူးလာ ေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။
အဲဒီလို ကူးလာတဲ႔ ဘဂၤလီေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမ်ွ အလိုအေလွ်ာက္ ရခိုင္ျဖစ္သြားၾကေရာ။
တဘက္နိဳင္ငံဘက္က ကူးလာတဲ႔ အုပ္စုေတြ အင္အားၾကီးလာတဲ႔ အခါက်ေတာ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က မူလ ေဒသခံျဖစ္တဲ႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကလည္း ရခိုင္ဘယ္သူ ဘဂၤလီဘယ္သူ ခြဲျခားမသိေတာ႔ ကူးလာတဲ႔ အုပ္စုေတြ ထလုပ္တိုင္း ရခိုင္ေတြ လုပ္ေနတယ္၊ ရခိုင္ေတြ သီးျခားနိဳင္ငံေတာင္းေနတယ္ ဆိုတာျဖစ္လာတာေပါ႔ဗ်ာ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုတာ ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္နယ္စပ္ ျဖစ္ေနေတာ႔ ရခိုင္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိေနတဲ႔ လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္ဘက္ျခမ္းမွာလည္း ရွိေနျပန္ေတာ႔ ဒီျပႆနာ ျဖစ္ရတာေပါ႔။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိေနတဲ႔  ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြထက္ မ်ားျပားတဲ႔ ဘဂၤလီဗုဒၶဘာသာေတြဟာ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္နိဳင္ငံမွာရွိေနပါတယ္။
အဲဒီလူမ်ိဳးေတြ ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာ သာသနာဟာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ မူဆလင္နိဳင္ငံျဖစ္တဲ႔
ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္မွာ မလြတ္လပ္ၾကဘူး တစ္ေယာက္မက်န္ ျမန္မာဘက္ကို ကူးလာဖို႔က်ေတာ႔လည္း ခတ္ခဲေနတယ္ မျဖစ္နိဳင္ဘူး အဲဒီေတာ႔ ျဖစ္နိဳင္တာကို စဥ္စားလာတယ္ ဘာလဲဆိုေတာ႔ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္ေနတဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ ႏွစ္ခုေပါင္းျပီး သီးျခားနိဳင္ငံတည္ေထာင္ဖို႔ပါဘဲ။ ဘဂၤလာမွာေနတဲ႔ လူေတြက ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္က ခြဲထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနသလို ျမန္မာဘက္မွာ ရွိေနတဲ႔ လူေတြကလဲ ခြဲထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္တယ္။ မဆီမဆိုင္ ရခိုင္လူထုက လူၾကမ္းျဖစ္ခံေနရတယ္။
ဆိုေတာ႔ ႏွစ္နိဳင္ငံ နယ္စပ္ျမိဳ႔ေတြမွာ ေနထိုင္ေနတဲ႔  ဘဂၤလီဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက သီးျခားနိဳင္ငံ တည္ေထာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္လာရတာေပါ႔ဗ်ာ။

http://anti-fakerakhinecampaign.blogspot.com/2012/01/blog-post_04.html


About ေအာင္ လ

ေအာင္ လ has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF