စိတ္ ညစ္ စ ရာ စ ကား ေတြ ဆုိ ရင္ ……
ဆက္ မ ေၿပာ နဲ ့ေတာ့ ဦး မ ၾကား ခ်င္ ေတာ့ ဘူး ဟု ဆို ပါ သည္ ။
က ရ ၀ိတ္ ဟို တယ္ မွ ၿပန္ ထြက္ လာ ခဲ့ ၾက ၿပီး ကန္ ေတာ္ ၾကီး ဘက္ ကို ကား ၿဖင့္ ပတ္ ေမာင္း လာ ယင္း ၊ အ ရင္ က နဲ ့မ တူ ေတာ့ ဘူး ၊ ရွဴ ့ ခင္း ေတြ ေကာင္း လာ သည္ ဟု ဦး က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။ ဒီ ေန ရာ ေတြ ဘက္ ကို သၼီး မ လာ မိ ေစ နဲ ့ဟု ေတာ့ ေၿပာ ပါ သည္ ။

က် မ က ဒီ လို ေန ရာ မ်ိဳး အား လာ ဘို ့ ဆို တာ က စဥ္း စား လို ့ေတာင္ ပင္ မ ရ ပါ ၊ ဘု ရား ကို သာ ပုံ မွန္ ေရာက္ ႏိုင္ ေအာင္ သာ အ ၿမဲ သြား သည္ ဟု ဦး ကို ေၿပာ ၿပ မိ ပါ သည္ ။ ကန္ ေတာ္ ၾကီး ဘက္ က ေတာ့ လူ ၾကီး ေတြ က လည္း ေပး မွ မ သြား တာ ၊ ကန္ ့ သတ္ နယ္ ေၿမ ထဲ ပါ ေန သည္ ။ ဦး စိတ္ ပူ ေပး တာ ေက်း ဇူး ပါ ဘဲ ဟု ေၿပာ မိ ပါ သည္ ။
ကန္ ေတာ္ ၾကီး ကို ႏွစ္ ပတ္ ေလာက္ ေမာင္း ၿပ ယင္း ကန္ ေတာ္ ၾကီး ဟုိ တယ္ မွာ ၊ ဦး က တ ရုတ္ စာ မွာ ေကြ်း ပါ သည္။
တ ရုတ္ စာ က ေၿပာ စ ရာ မ လို ၊ သၼီး အ ၾကိဳက္ ဟု ဦး က ထင္ ၿပီး သား ပါ ၊ ႏွစ္ ကူး အိမ္ ၿပန္ ၿဖစ္ ေသး လား ဟု လည္း ေမး ပါ သည္ ။ ဦး က အ ေဖ့ ဆီ စာ ေရး ဆက္ သြယ္ ထား သည္ ။
သၼီး သိ ခ်င္ လား ဟု ေၿပာ ပါ သည္။ မ ၾကာ မီ သၼီး သိ ရ လိမ့္ မွာ ပါ ဟု ဦး က ေၿပာ ပါ သည္ ။
ကန္ ေတာ္ ၾကီး မွာ ထ မင္း စား ခဲ့ ရ သည္ မွာ ၊ တို့ ဂ ဏန္း ၊ ဆိတ္ ဂ ဏန္း မွ် ႏွင့္ သာ ၿပီး ဆုံး သြား ပါ သည္ ။ အိမ္ က ႏွစ္ ကူး လက္ ရာ မ်ား ေလာက္ မ ေကာင္း ဘူး လား ၊ မ တူ ဘူး လား ဟု ဦး က ဆို ပါ သည္ ။
က် မ အား …
ဦး က……..
စား မ ေကာင္း ဘူး လား…
လက္ ရာ ညံ့ ေန လွ်င္ ေၿပာ ေနာ္ …
ေအာက္ က စီ စဥ္ တာ ေတြ ည့ံ ဖ်င္း ရင္ ေၿပာ ေတာ့ ေၿပာ ရ မွာ ပဲ ၊ လုပ္ ငန္း လုပ္ တာ မ ေသ သပ္ ရင္ ေတာ့ အ သိ ေပး ရ မွာ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ က် မ က လည္း ေကာင္း ပါ သည္ မ စား ႏိုင္ လို ့ ပါ ဟု ေၿပာ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။ ကိုယ့္ ေၾကာင့္ သူ မ်ား ဒုကၡ ေရာက္ မည့္ ကိစၥ မ်ိဳး ကို ေတာ့ အ တတ္ ႏိုင္ ဆုံး ေရွာင္ က်ဥ္ ပါ သည္။

ကန္ ေတာ္ ၾကီး တြင္ စား ေသာက္ ေန စဥ္ ၊ အ မ်ိဳး က လွမ္း ၿမင္ ေတြ ့ သြား ပါ သည္ ။ ဦး က လည္း ထိုင္ ရာ မွ ခ်က္ ၿခင္း ဆို သ လို ပင္ ခ ဏ ေနာ္ ဟု ဆို ခါ သြား ေတြ ့ ၿပီး ၊ ဘာ ေတြ ေၿပာ ၾကား သည္ ကို မ သိ ရ ပါ
ဦး က အ ရင္ ၿပန္ လာ ပါ သည္ ။ ခ ဏ မွ် ပင္ မ ၾကာ ပါ အ မ်ိဳး က ထြက္ လာ လွ်င္ ၊ ဦး က ေပၚ တင္ မိတ္ ဆက္ ေပး ပါ ေတာ့ သည္ ။ အ မ်ိဳး က က် မ အား ၾကည့္ ခါ ၊ အ ရမ္း ထြား လာ သည္ ၊ ငါ့ ကို မွတ္ မိ လား ဟု ေမး ပါ သည္ ။ က် မ မွ လည္း ထိုင္ ရာ မွ ထ ၿပီး ႏွဳတ္ ဆက္ ရ မ လုိ လို ၿဖစ္ သြား ရ ပါ သည္။

ဦး ၏ အ မ်ိဳး က ….
က် မ အား ၿမင္ သည္ ႏွင့္ ပင္….
ထိုင္ ပါ…..။ ထိုင္ ပါ…..။ ထိုင္ ေန လို ့ ရ ပါ တယ္ ။
မ ထ ပါ နဲ ့…။ အား နာ ရ မည့္ သူ ေတြ မ ဟုတ္ ဘူး ဟု ေၿပာ ဆို ပါ သည္ ။
မွတ္ မိ လား ဟု လည္း ထပ္ မံ ေမး ပါ သည္ ။
က် မ က…..
မွတ္ မိ သ လို ပဲ ဟု ေၿဖ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။
က် မ အား ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ႏွင့္ ေတာ့ တူ မည္ မ ဟုတ္ ဟု သ ေဘာ ထား ပါ ေၾကာင္း ၊ ယူ မည္ ဆို ပါ က အသက္ ကြာ ဟ မႈ က ဘာ မွ် မ ဆိုင္ ၾကီး လွ်င္ မွီ ၊ ငယ္ လွ်င္ ခ်ီ ၊ ေယာ ကၤ်ား ပဥၥင္း မိန္း မ ပု ခက္ တြင္း ဟု ေၿပာ ၿပီး ၎ အ ေန ႏွင့္ က သ ေဘာ တူ သည္ ဟု ဆို ၿပီး ေၿပာ ပါ သည္။ ဦး က အ ယင္ ေသ လွ်င္ ေတာ့ သၼီး က အ ေမြ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ရ မွာ ဟု ေၿပာ ဆို ပါ သည္ ။ ၊ သူ ့ ဘက္ မွ က ရား ေရ လြတ္ ေတာက္ ေလွ်ာက္ ေၿပာ ဆို ၿပီး သည္ ႏွင့္ ကိ စၥ ရွိ ၍ ဟု ဆို ခါ ခ်က္ ၿခင္း ဆို သ လို ပင္ ထြက္ သြား ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္ ။

က် မ က ရွင္း ၿပ ခ်ိန္ ပင္ မ ရ လိုက္ ပါ ၊ အ မ်ိဳး ေၿပာ သ မွ် ကို သာ နား ေထာင္ လိုက္ ရ ပါ ေတာ့ သည္ ။
ဦး က…..
ကဲ အ ခု သၼီး ထင္ ေန တာ နဲ ့ တ ၿခား စီ မ ဟုတ္ လား ဟု ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ၊ က် မ က လည္း ဦး က စစ္ ကူ ေတာင္း ၿပီး ေၿပာ ၿပ ခိုင္း ထား တာ ေကာ ၊ မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ဘူး လား ဟု ေၿပာ မိ ပါ သည္ ။ ဦး က မ ေၿပာ မ ဆို ပဲ တ ကယ္ ခ်ည္ ၿပီး တုတ္ ၿပီး လုပ္ တာ ေတာ့ မ ေကာင္း ပါ ဘူး ဟု ေၿပာ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။
သၼီး အ ေန နဲ ့က ဦး ကို အ လြန္ စိတ္ ဆိုး သည္ ဟု ေၿပာ လွ်င္………………….
ဦး က….
က် မ အား ေၿပာ သည္ မွာ …..
ဒီ ကိ စၥ က လုပ္ ၾကံ ဖန္ တီး တာ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ တိုက္ ဆိုင္ မႈ တ ခု သာ ၿဖစ္ ၿပီး ၊ ထန္း သီး ေၾကြ ခိုက္ က်ီး နင္း ခိုက္ ၿဖစ္ သြား တာ ၊ သၼီး မ ေက် နပ္ က ဦး ရွင္း ၿပ လိုက္ လို ့ရ သည္ ၊ ဦး ေတာင္း ပန္ သည္ ဟု ေၿပာ
ပါ ေတာ့ သည္ ။

က် မ က လည္း ၊ ဦး က ဘုန္း ၾကီး ထိတ္ ေခါက္ ၿပီး မွ ေတာင္း ပန္ သ လို ၿဖစ္ ေန သည္ ။ ေတာ္ ပါ ၿပီ ေနာင္ တြင္ ဦး နဲ ့မ လိုက္ ေတာ့ ပါ ။ အ ထင္ ၿမင္ လႊဲ မႈ ကို လည္း မ ခံ စား ႏိုင္ ပါ ဟု ဦး ကို ေၿပာ မိ လိုက္ ပါ သည္။ အ ၿပန္ တြင္ စ ကား ေၿပာ အ ဆင္ မ ေၿပ လာ ေတာ့ သ ၿဖင့္ ေရ ငုံ ႏွဳတ္ ပိတ္ လုပ္ ၿပီး ၿပန္ လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။
က် မ ေန သည့္ ေန ရာ သို ့ ဦး က ၿပန္ ပို ့ စဥ္ အုတ္ ခုံ ေပၚ စ ကား ခ ဏ နာ ရီ ၀က္ ေလာက္ ထိုင္ ေၿပာ ခ်င္ သည္ ။သၼီး နား ေထာင္ ေပး ႏိုင္ မွာ လား ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။

က် မ က စဥ္း စား ၿပီး လွ်င္ ………
ရ ပါ သည္ ၊ နား ေထာင္ ေပး ပါ မည္ ဦး ဟု ဆို ၿပီး ၊ ဦး ေၿပာ ေသာ စ ကား မ်ား အား အုတ္ ခုံ ေလး ေပၚ တြင္ ဦး ႏွင့္ အ တူ တူ ထိုင္ ေပး ယင္း ႏွင့္ ပင္ နား ေထာင္ ေပး ေန ခဲ့ မိ ပါ သည္။

ဦး ကဆို သည္ မွာ ……
သၼီး ဆီ ေရာက္ ၿပီး ၊ စ ထြက္ က တည္း က အ ဆင္ မ ေၿပ ၊ အ စ ေကာင္း မွ အ ေႏွာင္း ေသ ခ်ာဆို သ လို ေပ်ာ္ စ ရာ မ ေကာင္း ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ ည က အိပ္ ၍ ပင္ မ ေပ်ာ္ ၊ သၼီး ႏွင့္ ေအး ေအး ေဆး ေဆး ေလွ်ာက္ လည္ ခ်င္ တာ ခု ေတာ့ ေပ်ာ္ စ ရာ မ ေကာင္း ပဲ စိတ္ ဆင္း ရဲ ရ တာ သာ အ ဖတ္ တင္ သည္ ။

ဦး က သူ ့ ကိုယ္ သူ ခ်စ္ ကံ ေခ လြန္း သည့္ သူ ဟု ေၿပာ ဆို ပါ သည္။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကို လည္း ခ်စ္ သည္ ။ ဖူး စာ ေရး နတ္ က မွင္ ေရ ၾကဲ သည္ ။ သၼီး ကို လည္း ညီ ေလး ရင္း လို ပင္ ခ်စ္ ခ်င္ သည့္ စိတ္ တ မ်ိဳး လည္း ၿဖစ္ ေပၚ ေန မိ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။
အိမ္ ေထာင္ မ ၿပဳ ပဲ လည္း မ ေန ခ်င္ ၊ ဘ ၀ ဟာ အ ထီး က်န္ ဆန္ လြန္း သည္ ။ ဘ ၀ ကို အ ဓိ ပၸါယ္ ရွိ တာ နဲ ့ ပဲ အ ခ်ိန္ ကုန္ ဆုံး ခ်င္ သည္ ။

လက္ ထပ္ ခ်င္ သည့္ ဆႏၵ မ ရွိ လည္း သၼီး ကို ေယာ ကၤ်ား ေလး လို ၀တ္ ခိုင္း ၿပီး ညီ ေလး အ ၿဖစ္ ေမြး စား ၿပီး အ တူ တူ ေန ခ်င္ မိ သည္ ။ သၼီး က ေတာ့ သိ မည္ မ ဟုတ္ ပါ သၼီး ယ ခင္ က ေယာ ကၤ်ား ေလး လို ၀တ္ ဆင္ ၿပီး ေန တဲ့ အ ခ်ိန္ မ်က္ စိ နဲ ့ တပ္ အပ္ ၿမင္ ဘူး ထား သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကို စာ သင္ ေပး ေန ခဲ့ တုံး က ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က လည္း ေၿပာ ၿပ ထား ဘူး သည္ ဟု ေၿပာ ဆို ပါ သည္။

သၼီး တို ့ ၿမိဳ ့ ကို ကိစၥ တ ခု ႏွင့္ လာ ေရာက္ ခဲ့ စဥ္ တုံး က ၊ ဘို ေက ဆံ ပင္ ရွပ္ အ ကၤ်ီ ၀တ္ ဆင္ ထား တာ ေတြ ့ ရ သ ၿဖင့္ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကို ေမာင္ ေလး လား ဟု ဦး က ေမး ခဲ့ ဘူး မိ ပါ သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကိုယ္ တိုင္ က လည္း ညီ မ ေလး ၿဖစ္ သည္ ။
ေယာ ကၤ်ား ရွာ စိတ္ လို လို ၊ ဘာ လို လို ဘယ္ လို ပုံ စံ ေပါက္ ေန မွန္း ကို ပင္ မ သိ ဟု ေၿပာ ၿပ ထား ဘူး သည္ ဟု ဆို ပါ သည္ ။ဘယ္ သူ ့ ကို မွ် လည္း ၊ ၿပန္ မ ေၿပာ ၿပ ရန္ ႏွဳတ္ ပိ တ္ ခိုင္း ထား ဘူး သည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ႏွင့္ ဆို လွ်င္ သၼီး အား သံ ေယာ ဇဥ္ ၿဖစ္ လြန္း ေန ခဲ့ ရ မိ သည္ ဟု ဦး က ဖြင့္ ေၿပာ ခဲ့ ပါ သည္ ။ ဦး ပို ့ လိုက္ တဲ့ ဓါတ္ ပုံ ေလး က သက္ ေသ ပါ ဘဲ ။ ဒီ တ ေခါက္ ဦး ၿပန္ လွ်င္ ဓါတ္ ပုံ ပါ ၿပန္ ထဲ့ ေပး လိုက္ ေစ ခ်င္ သည္ ဟု ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။
က် မ က လည္း ဦး ရဲ ့ လက္ ဖ ၀ါး ကို ၾကည့္ ခ်င္ မိ ပါ သည္ ဟု ေၿပာ ဆို လွ်င္ ဦး က လက္ ဖ ၀ါး ႏွစ္ ဖက္ အား ၿဖန္ ့ ၿပ ပါ သည္ ။

ဦး ၏ လက္ ဖ ၀ါး အား က် မ မွ အ ေသ အ ခ်ာ ကိုင္ တြယ္ ၾကည့္ ရွဴ ့ ေန မိ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဦး က သၼီး လက္ ကို ဖမ္း ဆုတ္ ေတာ့ ရွက္ ၿပီး ရုတ္ သည္ ။
အ ခု ေတာ့ ဦး ရဲ ့ လက္ ဖ ၀ါး ကို ေသ ခ်ာ ခ်ာ ကိုင္ တြယ္ ၿပီး ၾကည့္ ေန တာ ဘာ မွ မ ခံ စား ရ ဘူး လား ဟု ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။ ဦး ေၿပာ သည့္ စ ကား ကို ဘာ ၿပန္ ေၿဖ ရ မွန္း ပင္ မ သိ ေတာ့ ပါ ။ က်မ ထူ ပူ မိ သြား ရ ပါ သည္။

က် မ ၏ အ ရွိဳက္ ကို ထိုး နွက္ သ လို ၿဖစ္ ခါ ၊ ရွက္ သြား မိ ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။ ဒါ က ၀ါ သ နာ မို ့ ေမ့ ၿပီး ကိုင္ မိ တာ ပါ ဟု ဦး ကို ေၿပာ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။
ဦး က လည္း ….
က် မ အား …..
ခ ဏ ေလး ေနာ္ ဟု ဆို ခါ ေၿပာ ၿပီး …
က် မ ၏ လက္ ဖ ၀ါး ေလး ႏွစ္ ဖက္ ကို ရုတ္ တ ရက္ ဖမ္း ဆု တ္ လိုက္ ၿပီး မွ ၊ တင္း တင္း ေလး ကိုင္ ထား ၿပီး ၊ ေၿဖး ေၿဖး ၿခင္း ဆြဲ လႊတ္ လိုက္ ပါ သည္ ။ ၿပီး လွ်င္ ေနာက္ ဆုံး ၿဖစ္ ခ်င္ လည္း ၿဖစ္ သြား ႏိုင္ သည္ ဟု ဆို ခါ ၊ ပ ေဟ ဠိ စ ကား ေလး တ ခု အား ၊ က် မ ကို ေၿပာ ၾကား
လိုက္ ပါ သည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF