ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္း၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ေဖာက္လုပ္မည့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ အစိုးရ ၏ လမ္း ဆက္သြယ္ ေဖာက္ လုပ္ေရး အဆိုျပဳလႊာ ကို တ႐ုတ္ အစိုးရက သေဘာ တူညီ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၉ ရက္ သတင္းတစ္ရပ္ အရ သိရသည္။

အဆိုပါ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ႀကီးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ စီမံကိန္း အတြက္ အၿပီးသတ္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း  ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Sheikh Hasina က ပါလီမန္သို႔ ေျပာၾကား သည္။ ထိုလမ္း ေဖာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္း စီမံကိန္း ကို အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ကာ ပထမ အပိုင္း မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ၊ ရာမူးၿမိဳ႕ မွ ဂူဒမ္ၿမိဳ႕ သို႔ ေဖာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကီလုိမီတာ ၂၃ မိုင္ ရွည္လ်ား သည့္ ဒုတိယ လမ္းပိုင္း ကို ျမန္မာႏုိင္င ံပိုင္နက္ အတြင္း၌ တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွ ဘုိလီ ဘာဇာ သို႔ ေဖာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေဖာက္ လုပ္ေရး၏ ဒုတိယ လမ္းပိုင္း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ က စီစဥ္ ေဖာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေဘာတူညီခ်က္ ကို တ႐ုတ္ အစိုးရက တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏုိင္ငံ ဒုတိယ သမၼတ Xi Jinping ၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခရီးစဥ္ၿပီး ဆံုးၿပီးေနာက္ သေဘာ တူညီ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဆိုျပဳ ထားတဲ့ စီမံကိန္း ေတြအားလံုး ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ႏိုင္ရင္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာ မယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား လမ္းေတြနဲ႔ ရထားလမ္း ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြ လည္း အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား ၾကားမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ Sheikh Hasina ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ နီေပါ၊ ဘူတန္ စသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမာ္ ေတာ္ကား လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း မ်ား ပိုမိုခ်ိတ္ ဆက္ေဖာက္ လုပ္ေရး ကို အေလးထား ႀကိဳး ပမ္း လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အျပင္ အျခား အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၌ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျမႇင့္တင္ရန္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ အစိုးရက စီစဥ္ လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ မည့္ အဆုိပါ ေမာ္ေတာ္ကား လမ္းသစ္ ၿပီးစီးပါက  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ တစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမို ျမႇင့္တင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကူမင္း ၿမိဳ႕အၾကား လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ မႈပိုမို ျဖစ္ထြန္းကာ စီးပြားေရး ပူး ေပါင္းမႈ မ်ား ျမႇင့္တင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

မွတ္ခ်က္။       ။ ျမန္မာပို႔စ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..