ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလုိက္နာရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇြန္လ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စည္းရံုးေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စုေဝးျခင္းႏွင့္ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ထုိသို႔ ေဟာေျပာရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္သို႔ ‘အနည္းဆံုး ခုနစ္ရက္’ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္သည္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရံုးခြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ၊ ေကာ္မရွင္သို႕အနည္းဆံုးခုနစ္ရက္အသိေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည့္ပါတီအေနျဖင့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ေဟာေျပာပြဲစတင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ( ခန္႔မွန္း) တက္ေရာက္မည့္ အင္အား( ခန္႔မွန္း)ႏွင့္ ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္ႏွင့္လိပ္စာမ်ား စသည္တို႕ကို ေလွ်ာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည့္ေနရာသို႔ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ခ်ီတက္ျခင္းမလုပ္ရန္ ၊ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးမျပဳလုပ္ရန္တုိ႕ကိုလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ပါတီမ်ား၏ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားထုတ္ေဝရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ျပားမႈ၊ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေရးကိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားပံုႏွိပ္ျခင္းတုိ႕ကို မျပဳလုပ္ရန္ညႊန္ၾကားထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမႈအျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရလည္းအေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျမန္မာျပည္) မွ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ရံုးခြဲမ်ားသို႔ အလံကိုင္ေဆာင္ကာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဦးအုန္းလြင္က ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..