LUCK

က်မတို႔ ေန႔စဥ္သံုးစကားမ်ားတြင္ “ကံ” ကို မၾကာခဏ ထည္႔သြင္းေျပာဆိုၾကပါတယ္။

“ ကံလိုက္တယ္” …
“ ကံ မလိုက္ဘူး” …
“ ကံနိမ္႔ေနတယ္” …
“ ကံတက္လာျပီ”….
“ ကံဆိုးမသြားရာ မိုးလိုက္လို႔ ရြာတယ္” …. စံုလို႔ပါပဲ။ ဒါက မိခင္ဘာသာစကားမွာေနာ္။

အဂၤလိပ္စာမွာလည္း ကံကိုညႊန္းျပေျပာဆိုတဲ႔စကားေလးေတြ ေလ႔လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။

(1) You’re in luck!
(2) Your luck’s in!

ဒီဝါက်ႏွစ္ခုလံုးကို မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေယာက္ စာေမးပြဲေအာင္၊ ရာထူးတိုး၊ စသျဖင္႔
ေကာင္းသတင္းေပးတဲ႔ အခါမွာသံုးပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ပါေစ၊ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္ပါေစ၊ ကံေကာင္းပါေစ လို႔ ဆုေတာင္းေပးတဲ႔အခါမွာ

(3) Good luck!
(4) Best of luck!
(5) I wish you luck!

ဒီလိုေတြ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

မိမိ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ မေအာင္ျမင္တဲ႔အခါ ဆံုးရႈံးမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ႔အခါ ကံကိုသာ ရိုးမယ္ဖြဲ႔ျပီး ေျပာတတ္ၾကပါေသးတယ္၊ ဆံုးရႈံးျခင္းအတြက္ သနားတာ၊ ကရုဏာျဖစ္တာ
တို႔ကိုျပခ်င္လို႔ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။

(6) Rotten luck!
(7) Bad luck!
(8) Hard lines! / Hard luck!
(9) Your luck was out. / You’re out of luck.

အျခားသူေတြေတာ႔ ကံအလိုက္သားေနာ္၊ ငါ႔က်မွ ကံကလည္းေခပါ႔။ မိမိ ကံေကာင္းခ်င္လို႔
ျငီးတြားသံျဖင္႔ ဒီလို ေျပာၾကပါတယ္။

(10) What a stroke of luck!
(11) There’s a lucky break for you.
(12) Some people have all the luck!
(13) You can thank your lucky stars, nobody saw you. ( တစ္ေယာက္ေယာက္
လုပ္မိတာကအမွား၊ မအပ္မစပ္၊ ဒါေပမဲ႔ ဆိုးက်ိဳးမရတဲ႔အခါ သံုး)
(14) He’s got the luck of the devil. ( မထိုက္တန္ဘဲနဲ႔ အထူးကံေကာင္းေနသူ)

ကံအေၾကာင္းမလွသူ မိတ္ေဆြကို အားေပးဖို႔ ဒီလိုေျပာၾကပါတယ္။

(15) Better luck next time!

တစ္ခါတစ္ေလ ကံအလ်ဥ္းသင္႔ခ်င္ေတာ႔ အဆင္ေျပလိုက္တာလို႔ေျပာတတ္္ၾကပါတယ္။

(16) As luck would have it,
(17) It’s more by luck than judgment.

ေအာက္ပါဝါက်ေတြထဲမွာ Luck ဆိုတဲ႔ စကားကို ဘယ္လိုသံုးထားတယ္ဆိုတာ ေလ႔လာၾကည္႔
ၾကပါစို႔။

(1) By a stroke of luck I came across it in a local bookshop.
ကံေကာင္းလို႔ က်မ ဒီဟာေလးကို ျမိဳ ႔ထဲကဆိုင္မွာပဲရလိုက္တယ္။

(2) By ill luck, my flight had been cancelled.
ကံဆိုးခ်င္ေတာ႔ က်မစီးမဲ႔ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ပ်က္သြားခဲ႔တယ္။

(3) By sheer luck we managed to get out in time.
ကံေကာင္းစြာနဲ႔ က်မတို႔ အခ်ိန္မီ ထြက္လာႏိုင္ခဲ႔တယ္။

(4) Don’t push your luck!
အတင္႔မရဲပါနဲ႔။

(5) He couldn’t believe his luck when the other candidate for the job withdrew.
အလုပ္အတြက္ သူ႔ျပိဳင္ဘက္ ႏႈတ္ထြက္သြားတာ သူ႔မွာ အံ႔ေၾသာေက်နပ္ေနပါေတာ႔တယ္။

(6) He went on gambling, sure his luck was about to change.
ကံအလွည္႔အေျပာင္းရွိမယ္ထင္ျပီး သူဟာ ေလာင္းကစားဆက္တိုက္လုပ္ေနပါတယ္။

(7) I always carry it with me, just for luck.
ကံေကာင္းဖို႔ အေဆာင္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒါေလးေဆာင္ထားတယ္။

(8) I decided to try my luck at the roulette wheel.
သံုးဆယ္႔ေျခာက္ေကာင္ဆံုလည္ခြက္ေလာင္းကစားတဲ႔ေနရာမွာ ကံစမ္းၾကည္႔ဖို႔ ငါဆံုးျဖတ္ခဲ႔တယ္။

(9) I don’t know why I did so well—it must be beginner’s luck.
ဒီေလာက္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္မယ္ထင္မထားဘူး။ ၾကက္ကန္ ဆန္အိုးတိုးသလိုပါပဲ။

(10) I had hoped there would be another train, but I was out of luck.
ေနာက္ရထားတစ္စီးရွိဦးမယ္မွတ္တာ၊ လြဲပါျပီ။

(11) I haven’t had much luck recently.
အခုတစ္ေလာ ကိုယ္ ကံသိပ္မေကာင္းလွဘူး။

(12) I thought I was going to miss the train but luck was on my side.
ရထားမမွီေတာ႔ဘူး မွတ္တာ၊ ကံသီလို႔။

(13)I wished her luck for the future.
သူမေနာင္ေရး ကံအေၾကာင္းလွပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳခဲ႔ပါတယ္။

(14) If our luck holds, we should win.
အေျခအေနေပးရင္ေတာ႔ ငါတို႔ နိုင္မွာပဲ။

(15) If you didn’t win a prize, better luck next time.
မင္းဆုမရခဲ႔ရင္ေတာ႔ ေနာက္တစ္ခ်ီမွာ ကံေကာင္းပါေစ။

(16) It looks as though our luck’s finally run out.
ၾကည္႔ရတာ တို႔ေတြ ကံဇာတာနိမ္႔ေနျပီ။

(17) It was rotten luck to be ill on the day of the interview.
အင္တာဗ်ဴးေျဖရမဲ႔ေန႔မွာမွ လာဖ်ားရတာ ကံ ဆိုးပါ႔။

(18) It was sheer luck that we met like that.
ငါတို႔ ဒီလိုဆံုဆည္းခြင္႔ရတာ ကံအေၾကာင္းဆံုလို႔ပါ။

(19) Just my luck to get the broken chair!
ငါကိုက ခံုက်ိဳးရဖို႔ ကံပါေလရဲ ႔။

(20) More bad luck struck last week.
အရင္တစ္ပတ္က ကံဆိုးခ်က္ကေတာ႔။

(21) This ring has always brought me good luck.
ဒီလက္စြပ္က ကံေကာင္းျခင္းေတြ ျဖစ္ေစတယ္။

(22) We rode our luck towards the end of the game.
ပြဲျပီးတဲ႔အထိ တို႔ေတြကို ကံ ကူသြားတာေဟ႔။

(23) With luck, we’ll get there before it closes.
ကံအေၾကာင္းလွရင္ေတာ႔ ငါတို႔ အဲဒီကို မပိတ္ခင္ေရာက္မွာပဲ။

(24) You make your own luck in business.
စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ ခင္ဗ်ားမွာလည္း ခင္ဗ်ား ကံပါမွာပါ။

(25) You’re in luck—there are just two tickets left.
ခင္ဗ်ား ကံေကာင္းတယ္ဗ်၊ လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္တည္း က်န္ေတာ႔တာ။

(26) It was his hard luck that he wasn’t chosen.
အေရြးမခံရတာ သူ ကံညံ႔ေနလို႔ပဲ။

(27) It’s not something I would care to try myself but if she wants to,
good luck to her.
ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ၾကည္႔ဖို႔ေတာ႔ စိတ္မကူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ သူမ လုပ္ၾကည္႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကံေကာင္းပါေစ လို႔ ေျပာမွာပါ။
(28) My grandparents emigrated to Canada to try their luck there.
ကၽြန္ေတာ္႔ ဘိုးဘြားေတြ သူတို႔ ဘဝၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ကေနဒါကို ေျပာင္း
ေရႊ ႔ေနထိုင္ခဲ႔ၾကတယ္။

(29) Never mind— better luck next time.
ကိစၥမရွိပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ဒီထက္ပိုအဆင္ေျပမွာပါ။

(30) To a large extent the life you have depends on who your parents were;
it’s just the luck of the biological draw.
အတိုင္းအတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအထိ မင္းရဲ ႔ ဘဝဟာ မင္းမိဘေတြ ဘယ္သူျဖစ္ခဲ႔တယ္
ဆိုတဲ႔ အခ်က္ေပၚမွာတည္ေနတယ္။ ဒါကလည္း သဘာဝ ဇီဝမ်ိဳးဆိုင္ရာ ကံ စမ္းမဲ သေဘာပါပဲ။

About TTNU

has written 88 post in this Website..

   Send article as PDF