၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၆၈ သန္း ရႇိေနၿပီး ယင္းအနက္မႇ ျမန္မာဘက္မွ တင္ပုိ႔မႈ ၆၅ သန္းရႇိၿပီး ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္တင္သြင္းမႈမွာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရႇိေနေၾကာင္း၊ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈတြင္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၄၀ ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင့္(၁၀) ေျမာက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္လာေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ပုိမိုခ်ဲ႕ထြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ Importer-Association အေနျဖင့္လည္း သတၲဳတူးေဖာ္ေရးက႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာက႑၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းက႑၊ ေဆး၀ါး၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈႏႇင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ”ပညာေရးက႑မွာလည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိလာၿပီး ယခုလအတြင္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏႇင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအသင္း (UMFCCI) နဲ႔ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ (The College of Education of Chonnam National University- CECNU) အဖြဲ႕က ပညာေရးက႑မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ပါတယ္”ဟုUMFCCI မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္မူ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံမွ ေဒ၀ူးကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ေဒ၀ူးကုမၸဏမွႇာ ျမန္မာ့ကမ္း လြန္ရွိ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီမႇ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားရွယ္ယာ၀င္ မ်ားမႇ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမႇ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံမႇ GAIL ကုမၸဏီမႇ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Korea Gas Corporation မႇ ၈ ဒသမ ၅ ပါ၀င္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလားတူပင္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ အထိ ပဏာမရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၈ ဘီလ်ံအထိ သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ေတာင္ကုိရီးယား ၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား စီမံကိန္းတြင္ အႀကီးဆံုးစီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလ်ံ ၄၀ ၀န္းက်င္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Korea Herald သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..