က် မ အား ႏွဳတ္ ဆက္ ၿပီး ၿပန္ သြား သည့္ ……….
ဦး ၏ ေနာက္ ေက်ာ ၿပင္ ကို ၾကည့္ ၿပီး ၊ ရင္ ထဲ တြင္ ဟာ တာ တာ ႏွင့္ က်န္ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဒိုင္ ယာ ယီ စာ အုပ္ က ဦး ႏွင့္ က် မ ကို လုံး ၀ ၿပီး ဆုံး သြား ေစ ႏိုင္ သည္ ဟု လည္း ထင္ မိ ပါ သည္ ။

ေနာက္ ဆုံး ေတြ ့ ဆုံ ၿခင္ း ေန ့ တ ေန ့လည္း ၿဖစ္ မည္ ဟု စိတ္ ထဲ ေတြး မိ ေသာ အ ခါ ၊ နာ က်င္ မႈ ေ၀ ဒ နာ မ်ား ၏ ထိုး ႏွက္ ၿခင္း ကို တစ္ ၿပဳင္ တည္း ခံ စား ေန ရ မိ ပါ သည္ ။
မ ၿပီး ဆုံး ေသး သည့္ အ တိတ္ ပန္း ခ်ီ ကား ခ်ပ္ တ ခု ၊ အ လြမ္း မ်ား ႏွင့္ အ ေဖာ္ ၿပဳ လွ်က္ အ ၿပီး အ ဆုံး သတ္ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။ တ သက္ လုံး လည္း နာ နာ က်င္ က်င္ အ လြမ္း မ်ား ကို ရင္ ထဲ သယ္ ေဆာင္ ခံ စား ၿပီး ေန သြား ရ မည့္ အ လုပ္ ကို က် မ ကိုယ္ ၌ က ေရြး ခ်ယ္ ခဲ့ မိ ၿခင္း ၿဖစ္ ေပ သည္ ။ သံ ေယာ ဇဥ္ ရွိ ၿပီး မွ ခြဲ ခြာ ရ သည့္ အ တြက္ လြန္ စြာ လည္း စိတ္ ထိ ခိုက္ မိ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဒိုင္ ယာ ယီ ကို ဦး အ မွန္ တ ကယ္ ဖတ္ ၾကည့္ မိ မည္ ဆို ပါ က ၊ ဦး စိတ္ ထိ ခိုက္ ခံ စား သြား ရ မွာ ကို ေၿပး ၾကည့္ စ ရာ မ လို ေတြး ၾကည့္ ယုံ မွ် ႏွင့္ သိ ပါ သည္ ။ မ ေလွ်ာ့ ေသာ ဇြဲ ၊ မ ေလွ်ာ့ ေသာ ေမတၱာ က ေအာင္ ၿမင္ မႈ ကို ရ ယူ သြား ႏိုင္ ေၾကာင္း ခံ စား သိ ၿမင္ လာ ႏိုင္ မည္ ဟု လည္း က် မ မွ ယုံ ၾကည္ မိ ပါ သည္ ။

ဦး ၏ ညာ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ တြင္ ပါ ရွိ သည့္ အ ရံ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း က ၊ ပ ထ မ ပင္ မ လမ္း ေၾကာင္း လို အ ခ်စ္ ေမ တၱာ စိတ္ က ၊ ထပ္ တူ ထပ္ မွ် မ က် သည္ ကို ၊ ဦး ကိုယ္ တိုင္ သိ ရွိ မည္ ဟု လည္း က် မ မွ ထင္ ၿမင္ ေန မိ ပါ သည္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ သာ ညီ ေလး လို ေန ထိုင္ ၀တ္ ဆင္ ၿပီး အ တူ တ ကြ ေန ထိုင္ သြား ခ်င္ သည္ ဟု ဆို သည့္ စ ကား က ရင္ ထဲ က မ ပါ ပဲ ထုတ္ ေဖာ္ ဖြင့္ ဟ ႏိုင္ ဖို ့ မ လြယ္ ကူ ပါ ။ ပ ထ မ လမ္း ေၾကာင္း ထက္ အား ေဖ်ာ့ ကာ ေမွး မိွန္ ေန ၿခင္း ၿဖစ္ ၍ ထို သို ့ ေသာ သံ ေယာ ဇဥ္ ေမ တၱာ မ်ိဳး ၿဖင့္ ေတာင္း ဆို မႈ တ ခု ၿဖစ္ သည္ ကို က် မ မွ ခံ စား နား လည္ မိ ပါ သည္ ။

စ ကား တစ္ ခြန္း ကို အ ေလး နက္ ထား သူ ၊ တန္ ဖိုး ထား သူ ဆို လွ်င္ ၊ အ က် ေကာက္ ၿပီး အ ဓိ ပၸါ ယ္ တစ္ မ်ိဴး သက္ ေရာက္ ခါ အ ထင္ လြဲ မွား သြား ေစ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ထို စ ကား ေၿပာ ခ်ိန္ က ဦး ကို စိတ္ ဆိုး မိ ပါ သည္ ။ က် မ ၏ အုံ ပုံး စိတ္ ( အ ငုံ ့စိတ္ ) ၊ အ ရွဳိက္ မိ ေစ သြား ခဲ့ သ ၿဖင့္ လည္း ရွက္ စိတ္ ၿဖင့္ မ ရ မ က (မ ေၿပာ မ ခ်င္း ) ဘာ လို ့ အဲ သည္ လို ေၿပာ ရ တာ လည္း ဟု ေမး မိ ခဲ့ ရ ၿခင္း ပဲ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
အ သိ စိတ္ ႏွင့္ မ သိ စိတ္ တို ့ လြန္ ဆြဲ လွ်က္ ေမး မိ ပါ မွ ငါး ပါး ေမွာက္ ခဲ့ ရ သူ က က် မ ပင္ ။ အ ခ်စ္ ေတာ္ ထား ဘူး ကာ ဘ ၀ ၏ အ လြဲ အ မွား မ်ား ၿဖင့္ ၊ ဆုံး ၿဖတ္ ခ်က္ မွား ယြင္း ခါ ၊ ပ ညာ တစ္ ပိုင္း စ ၿဖစ္ သြား ရ ခဲ့ ၿခင္း ကို ဦး က တိ တိ က် က် သိ ထား ေန ၿခင္း မွာ ၊ အ ေဖ ကိုယ္ ၌ က ထုတ္ ေဖာ္ ေၿပာ ၿပ ထား ၍ သာ ၿဖစ္ မ ည္ ဟု ထင္ ပါ သည္ ။

ညီ ေလး လို လည္း ေန ခ်င္ သည္ ဟု ဆို ပါ လွ်င္ ၊ အံ့ ၾသ ထူး ဆန္း စြာ မိန္း ခ ေလး သ ဘာ ၀ တ ရား စိတ္ တို ့ ၿဖစ္ ေပၚ ခံ စား လာ ရ သည္ မွာ လည္း ဘာ မွ် မ ၾကာ ေသး ပါ ။ ယ ခင္ လို စိတ္ ႏွင့္ ဆို က ဦး ႏွင့္ အ တူ တူ ေန ထိုင္ ဘို ့ ရုဴး သြတ္ မိ မွာ အ မွန္ ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
အ သက္ တ မွ် တန္ ဘိုး ထား ခါ ၊ ခ်စ္ မိ ခဲ့ ရ ေသာ သူ ငယ္ ခ်င္း (၀ါ) အ ခ်စ္ ေတာ္ တ နည္း ေၿပာ ရ ပါ လွ်င္ (လိင္ တူ အ ခ်စ္ ) ဇတ္ လမ္း က ၿပီး ဆုံး သြား ခဲ့ ၿပီး ၊ အ ခ်ိန္ အ ေတာ္ အ တန္ ၾကာ စိတ္ ေလ ခဲ့ မိ မႈ မ်ား က လည္း ရွက္ စ ရာ ေကာင္း လြန္း လွသည့္ ၊ ခ ေလး ဘ ၀ က အ တိတ္ တ ခု ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ လည္း အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က က် မ ၏ လကၡ ဏာ အား ၾကည့္ ၿမင္ ၿပီး ထူး ဆန္း သည္ ။ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း (၀ါ) အ ခ်စ္ ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း က ပုံ မွန္ မ ဟုတ္ ပဲ ၊ တ နင္း ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ ေအာက္ ၿပတ္ ၿပီး ႏွစ္ ေၾကာင္း ဟ လွ်က္ ၊ တစ္ ေၾကာင္း မွာ ေမွး မွိန္ ေဖ်ာ့ လွ်က္ ႏွစ္ ေၾကာင္း ၿပိဳင္ လွ်က္ ရွိ ေန သ လို ၿဖစ္ ၿခင္း မွာ ၊ စိတ္ ခံ စား မႈ ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေပၚ ေန သည္ က ဦး ႏွင့္ ဆင္ တူ ေန သည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။

က် မ အား လည္း အ ခ်စ္ ေမ တၱာ ေရး တြင္ ၊ က် မ အား ေသ ေလာက္ ေအာင္ ခ်စ္ သည့္ သူ ႏွင့္ မည္ သည့္ နည္း ႏွင့္ မွ် ဖူး စာ ဆုံ မည့္ ကံ အ ခြင့္ အ ေရး မ ေပၚ ႏိုင္ ဟု သူ ၏ ထင္ ၿမင္ ခ်က္ ေဟာ ကိန္း တ ခု အား ထုတ္ ေဖာ္ ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။ အ ခ်စ္ ေရး တြင္ မ ေအာင္ ၿမင္ ၊ ရွဳံး နိမ့္ ပ်က္ စီး ရ ေသာ လ ကၡ ဏာ ရွင္ သာ ၿဖစ္ သည္ ဟု အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။ အ တိတ္ က ၿပဳ ခဲ့ သည့္ ကံ ၾက မၼာ ၀ဋ္ ေကြ်း မ်ား ပင္ ၿဖစ္ သည္ ဟု လည္း အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ဆို ပါ သည္ ။

ဦး ၿပန္ လာ ခါ နီး အ လို စာ တစ္ ေစာင္ ေရး ထဲ့ လာ ပါ သည္ ။
စာ ပါ အ ေၾကာင္း အ ရာ မ်ား က……….
ေကာင္ ေလး ၏ အ ခ်စ္ ေမတၱာ တ ရား က ဦး ထက္ သာ လြန္ လွ်က္ ရွိ ေန သ ၿဖင့္ ၊ ၿပန္ ခ်စ္ သင့္ ေၾကာင္း…
သၼီး မွ မ ရက္ စက္ သင့္ ေၾကာင္း ….
မိ ဘ မ်ား က သ ေဘာ မ တူ လွ်င္ ၊ သၼီး ၏ မိ ဘ မ်ား အား နား ခ် ေပး မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း …
သၼီး သ ေဘာ တူ ပါ က ၊ နယ္ သို ့ ဦး ကိုယ္ တိုင္ လိုက္ ေၿပာ ေပး မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ေရး သား လာ ပါ သည္။

ဦး မ ၾကာ ခင္ ၿပန္ လာ မည္ ၊ လာ ေတြ ့ ၿပီး ေဆြး ေႏြး မည္ ဟု ဆို ပါ သည္။
ေဆြး ေႏြး မည္ ဆို သည့္ ကိ စၥ က မ ၿဖစ္ ႏိုင္ မွန္ း ၊ က် မ သိ ေန ပါ သည္ ။ ေကာင္ ေလး က လက္ ထပ္ ေတာင္း ရမ္း ယူ ႏိုင္ သည့္ အ ေၿခ အ ေန မ ရွိ ပဲ ၊ ဘယ္ နည္း နဲ ့ မွ် မိ ဘ ေတြ က သ ေဘာ တူ ႏိုင္ မည္ မ ဟုတ္ ပါ ။ က် မ က လည္း အ မွန္ တ ကယ္ ခ်စ္ ၿမတ္ ႏိုး မႈ ႏွင့္ အ တူ မိ ဘ ေတြ သ ေဘာ တူ လာ သည္ အ ထိ ေစာင့္ ႏိုင္ သည့္ သူ မ်ိဳး ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ကိုယ္ က လည္း ခ်စ္ ၿပီး ႏွစ္ ဖက္ မိ ဘ ေတြ သ ေဘာ တူ ၿပီး တင့္ တယ္ စြာ လက္ ထပ္ ခ်င္ သည္ က က် မ ၏ ရင္ ထဲ က ဆႏၵ အ မွန္ သာ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
လက္ ေတြ ့ မ က် ႏိုင္ ေသး မႈ အ ေပၚ ဦး က အ ထင္ ၿမင္ လြဲ ေကာင္း လြဲ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ က် မ ရင္ ထဲ က ဆႏၵ အ မွန္ ၊ မ ေအာင္ ၿမင္ ေသး သည့္ အ ေပၚ မည္ သည့္ နည္း ႏွင့္ မွ် ထုတ္ ေဖာ္ ေၿပာ ဆို ၿပ ၍ မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ပါ ။

ပို ဆိုး သည္ က က် မ ကိုယ္ ၌ က အ မွန္ တယ္ ခ်စ္ ႏွစ္ သက္ မႈ ထက္ ၊ ဒိုင္ ယာ ယီ ကို ဖတ္ ၿပီး ႏွ လုံး သား ေ၀ ဒ နာ ဒု ကၡ ဆင္း ရဲ မႈ ကို သိ ၿမင္ ခံ စား မိ ခဲ့ ရ သ ၿဖင့္ ၊ မ ခံ စား ႏိုင္ ပါ ဘဲ သ နား ဂ ရု ဏာ သက္ ကာ ခ်စ္ မိ ရ ၿခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ သ နား ၿပီး ခ်စ္ သည့္ သ နား ခ်စ္ ဟု လည္း ကိုယ့္ ကို ထင္ ၿမင္ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဦး ၿပန္ ေရာက္ လာ ၿပီး က် မ အား လာ ေတြ ့ ခဲ့ ပါ သည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF