ၿမန္မာႏိုင္ငံသား fb အသံုးၿပဳသူမၽားသတိေပးေႀကၿငာခၽက္ မိမိ fb စာမၽက္ႏွာတြင္ http://goo.gl/ အစရွိသည့္

link ၿဖင့္စသည္ စာတန္းမၽားကို လံုးဝလံုးဝ မႏိုပ္ႀကရင္သတိေပးပါရေစ လံုးဝလံုးဝမႏိုပ္ပါနဲ

ဘဂၤလားနဲၿမန္မာ Cyber war ၿဖစ္ေနပါသည္ မၽားမၽား share ႀကပါ

About kalink

kalink has written 22 post in this Website..