ဒီေန ့ လမ္း၃၀မွာ ေဆးသြားဝယ္တယ္ဗ်ာ

ဆိုင္ကယ္ကို ခဏေလးရပ္ျပီး လိုခ်င္တဲ့ ေဆးရွိမရွိလွမ္းေမးတာ

စက္ေတာင္မရပ္ထားဘူး

အဲဒါကို ယဥ္ရပ္နားခတဲ့ လာေတာင္းတာ

ေငြဝင္ေတာ့ဝင္ေငြခြန္

အိမ္ရွိေတာ့ ေျမခြန္ အိမ္ခြန္ ေရခြန္ အမႈိက္ခြန္ လမ္းခြန္ လမ္းမီးခြန္ မီတာထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ခ

ဆိုင္ကယ္ရွိေတာ့ ေရာင္း/ဝယ္ခြန္ ဘီးလိမ့္ခြန္ ရပ္နားခြန္

ခြန္ခြန္ခြန္ခြန္ခြန္……..

ငါတို ့မ်ားၾက ေဆာင္လိုက္ရတာ ဆံုးကိုမဆံုးႏိုင္ဘူး

အခြန္ဦးစီးကေၾကျငာတဲ့ ထိပ္တန္းအခြန္ေဆာင္သူစာရင္းမွာ Top သူေဌးတေယာက္မွမပါဘူး

အခြန္လြတ္ေစ်းပဲရွိတာမဟုတ္ဘူး

အခြန္လြတ္လူလဲရွိတာပဲေနာ့

အံေရာ …..အံေရာ

About nicolus agral

nicolus agral has written 61 post in this Website..

Although I am a paladin , I work in the name of the common people.