“ငါေတြးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါရွိသည္” ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚကုိ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ေဒးကားစ္ က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အားလုံးလည္း ရင္းႏွီးေနခဲ့မယ့္ အေတြးအေခၚတစ္ခုပါ။

အဲဒီအေတြးအေခၚကုိ ကၽြန္ေတာ္စၾကားဖူးတုန္းက စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ ေတြးၾကည့္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေနလွ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပဖုိ႔ လုံေလာက္မေနဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ရွိမေနရင္ေကာ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမေနႏုိင္ဘူးလား။ သူဆုိလုိတာက ေတြးၿပီးမွ ရွိလာတာလား။ ရွိေနတာကုိ သက္ေသျပဖုိ႔ ေတြးတာလား။

ကၽြန္ေတာ္ရွိေနတာကုိ ျပဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြးေနဖုိ႔လုိသလား ဆုိတာကုိက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ျပႆာနာတစ္ခု ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေတြးပါတယ္။ (တစ္နည္း) ကၽြန္ေတာ္ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ေတြးပါေတာ့တယ္။

ငါ ေတြးသည္…ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါရွိသည္ ဆုိတဲ့ အယူအဆျဖစ္ေပၚလာပုံက အဲဒီ အေတြးအေခၚပညာရွင္ဟာ တစ္ရက္ မီးပုံနားမွာထုိင္ေနရင္းနဲ႔ အေတြးခန္းဝင္ေနတယ္ တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ သူစဥ္းစားေနတယ္ေပါ့။ သူေတြးေနရင္းနဲ႔ သူေတြးေနတယ္ ဆုိတာ သူရွိေနလုိ႔ေတြးေနႏုိင္တာပဲ လုိ႔ သူစဥ္းစားမိတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အေတြးျဖစ္ေပၚေၾကာင္းအစက သူရဲ႔ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူရွိေနျခင္းဟာ သူေတြးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနတယ္လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ သူရဲ႔ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္တည္မႈႀကီးသာရွိမေနဘူးဆုိရင္ သူေတြးေနႏုိင္မွမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သူယူဆပါတယ္။ တစ္ခ်က္ရွိတာက ဒီအေတြးအေခၚဟာ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီလားလုိ႔ ေမးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ မေဟာင္းႏြမ္းေသးဘူးလုိ႔ ေျပာပါမယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေမြးတဲ့သူမ်ား(အေရွ႔တုိင္းသားမ်ား) အေနနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကုိ ႏုိ႔သက္ခံ ရခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔(အေရွ႔တုိင္းသား၊ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား) ဟာ အေတြးအေခၚပုိင္းမွာ အေရွ႔တုိင္းအယူအဆ၊ ဝါဒေတြကုိ ဘာသာေရးအေနနဲ႔သာရႈျမင္ၿပီးေတာ့၊ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္နဲ႔သာ လက္ခံခဲ့လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေရွ႔တုိင္းသားေတြဟာ အေတြးအေခၚတစ္ခု၊ အယူအဆတစ္ခုကုိ ႀကိဳက္လာၿပီ၊ ဒါမွမဟုတ္၊ မစဥ္းစားဘဲ လက္ခံလာၿပီးရင္ ကုိးကြယ္လုိက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီအယူအဆကုိ စဥ္းစားမယ္၊ ေဝဖန္မယ္ဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ အရမ္းလက္ေႏွးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶလုိ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက အယူအဆေတြ(တစ္နည္း-ဘာသာတရား) ေတြကုိ တြန္းလွန္ခဲ့တဲ့သူေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရွ႔တုိင္းသားေတြရဲ႔ ဓေလ့အတုိင္း ဘာသာေရးေတြကုိ ေမတၱာအေပၚမွာသာ အေျခတည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အေနာက္တုိင္း အေတြးအေခၚေတြရဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ပုံစံနဲ႔ကြဲလြဲေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

အေနာက္တုိင္း ဘာသာေရး၊ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚေတြဟာ ယုံၾကည္ေစမႈ(တစ္နည္း-Heroism) အေပၚမွာအေျခခံခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႔အေတြးအေခၚကုိ သူတုိ႔ေခတ္သူတုိ႔အခါက လူမ်ားလက္ခံလာေအာင္၊ လူမ်ားလက္ခံႏုိင္တဲ့သူသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ၾကရတာကုိ ေတြ႔ရပါမယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ရျခင္းက ေဝဖန္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစပါေတာ့တယ္။ တစ္ေယာက္ရဲ႔အယူအဆကုိ တစ္ေယာက္က လက္မခံရင္ သူ႔ေခတ္မွာ ျပန္လည္ေခ်ဖ်က္ပါတယ္။(ဥပမာ-ဆုိကေရးတီး-ပေလတုိ)။ (စကားခ်ပ္-ဒီစာပုိဒ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ပုိင္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာမတူညီသူမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သေဘာထားကြဲလြဲႏုိင္ပါတယ္။)

ဒီဘက္အေရွ႔တုိင္းမွာ အယူအဆစစ္ပြဲဆုိတာကုိ ခပ္မ်ားမ်ားမေတြ႔ၾကရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက လက္လွမ္းမွီသမွ်စာေတြထဲမွာလည္း အေတြးအေခၚစစ္ပြဲ အေၾကာင္းေရးထားတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြယ္လင့္တကူ ရွာေဖြမရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာအေရွ႔တုိင္းမွာအေတြးအေခၚအယူအဆ တုိက္ပြဲေတြ ရွားပါးခဲ့တာကုိ သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေဝဖန္ျခင္းဆုိတဲ့ ကမၻာကုိ မေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ စကားစစ္ထုိးျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းမ်ားနဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါတယ္။

ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိ႔သက္ခံခဲ့ရတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ ေရာက္လာတဲ့ အေနာက္တုိင္းအေတြးအေခၚေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း အေနာက္တုိင္းမွာ အဲဒီအေတြးအေခၚေပၚေပါက္ခဲ့ခ်ိန္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္(တစ္ခ်ိဳ႔-ႏွစ္ ၁၀၀)ေလာက္ ကြာဟေနပါတယ္။ (အဲဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သိပ္ႏွေမ်ာစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ)။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြးခဲ့လုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြးေခၚႏုိင္ၾကပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဌာေနက စတင္ေပၚေပါက္မလာတဲ့ အေတြးေခၚေတြနဲ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႀကီးျပင္းရပါေတာ့တယ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ “ေပ်ာက္” ေနရတဲ့ကိစၥပါ။

ခင္ဗ်ားလည္း ေတြးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းေတြးတယ္။ ဘာနဲ႔ေတြးလည္း ဆုိကေရးတီးရဲ႔ ေလာ့ဂ်စ္(Logic) နဲ႔လား၊ ယန္းေပါဆတ္ရဲ႔ ျဖစ္တည္မႈပဒါနဝါဒ(Existentialism) နဲ႔လား၊ ဖတ္ဇီေလာ့ဂ်စ္(Fuzzy Logic) နဲ႔လား။ ကြဲျပားႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိ႔သက္ခံ အေတြးအေခၚေတြပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိပဲေတြးေတြး ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စုိးမုိးႏုိင္ေစတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကုိ တြန္းလွန္ေနရတာနဲ႔တင္ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာက္ေနပါေတာ့တယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္….

ငါ ေတြးသည္…ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါ ေပ်ာက္ေနသည္။

(အလ်င္းသင့္ပါက-ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္)

About အဇဋာ

အဇဋာ has written 27 post in this Website..

လြတ္လပ္သည့္ သတင္းသမားတစ္ေယာက္၊ ကဗ်ာမ်ားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊ ေတြးေခၚျခင္းကုိ ခုံမင္သူ၊ ေဝဖန္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူ၊

   Send article as PDF