ဒုိ ့တုိင္း ဌါနီ…ၿမန္မာၿပည္၀ယ္

ဆန္ ေရ စပါး…လြန္ေပါမ်ားၿပီး

သစ္ ေက်ာက္ ေလာင္စာ…ေပါလ်ံ ပါ၏…

 

သုိ ့ေပၿငားလည္း…ဒုိ ့ၿပည္သားတုိ ့

၀မ္းမီးေတာက္ေလာင္…လူတုိ ့ေဘာင္၀ယ္

မႀကြယ္ဓန…မေလာက္ငွရွာ

တစ္ေန ့စာအတြက္…အရွာ ခက္ၿမဲ..

 

ငတ္ၿမဲ ႀကာရွည္….ၿမန္မာၿပည္မွာ

အာဇာနည္ဘြား…ၿပည္ခ်စ္သားတုိ ့

ႀကိဳးစား ေမွ်ာ္ရည္…တန္းတူညီဖုိ ့

ညီညာ ေပါင္းစု….ဓိဌါန္ ၿပဳရင္း

ေၿဖရွင္း ပညာ…အနာဂတ္သာေအာင္

ညီ ေနာင္ တုိင္းရင္း….ေသြးစည္းၿခင္းၿဖင့္

ရင္း နွီးေအာင္ၿပဳ….ၿပည္ေထာင္စု မွာ

တုိး တတ္ ခ်မ္းသာ….ၿမန္ၿပည္ သာမည္

တြဲလက္ မ်ားလည္း….ညီေစေသာ္…။။။

 

 

About maung khinmin

maung khinmin has written 85 post in this Website..