ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ GSM/ WCDMA မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ဇြန္လ (၂၉) ရက္ႏွင့္ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္ခ်သြားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
GSM အတြက္တစ္လ ေလးေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ (၅)ရစ္ကိုလစဥ္ေပးသြင္းသြားရမွာျဖစ္ျပီး WCDMA အတြက္တစ္လ ငါးေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ (၅)ရစ္ကိုလစဥ္ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္အသံုးျပဳလိုသည့္အခိ်န္မွာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္သံုးစြဲသြား ရမွာျဖစ္ပါတယ္
သတ္မွတ္အရစ္က်ေငြမေပးသြင္းပါက လိုင္းျဖတ္ေတာက္ထားမွာျဖစ္ျပီး ေပးသြင္းျပီးမွသာလိုင္းျပန္ ဖြင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
ပထမအရစ္ေပးသြင္းျပီးပါက ကဒ္အားထုပ္ေပးျပီးစတင္သံုးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္
ေနာက္ဆံုးအရစ္ေပးသြင္းျပီးခ်ိန္မွာစာရြက္စာရြက္စာတမ္းေတြ လႊဲေပးမွာျဖစ္ပါတယ္….

About kalink

kalink has written 22 post in this Website..