မန္မာျပည္တြင္ …အစၥလန္ဘာသာျပန္႕ပြားရန္ မ်ားစြာအလားလာရွိသည္။ အစၥလန္သာသနာမ်ားစြာတိုးတက္ ေစရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အေသခ်ာဆုံးေသာနည္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္အဆင္မေျပေသာ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႕သည္ ျမန္မာျပည္သို႕သြားကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳၿပီးလွ်င္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယူျခင္းျဖင့္ အစၥလန္ဘာသာ၀င္ျပန္႕ပြားေစရန္ အားထုတ္သင့္သည္။ ျမန္မာမမ်ားတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားနည္းၿပီး ေစာင့္စည္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာလြယ္ကူေသာ အစၥလန္သာသနာျပဳနည္းကို သုံးရန္သင့္ေပသည္။
အို……. အစၥလန္ဘာသာ၀င္အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႕လူမ်ိဳးမ်ား အားလုံးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိပ္ပင္ျဖစ္ခဲ့ေခ်ၿပီ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေျခကုတ္ယူထားရေပမည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕လူမ်ိဳးမ်ားအာလုံး စည္းလုံးၾကရမည္။ ေသြးစည္းၾကရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ သည္ႏိုင္ငံမွအၿပီးအပိုင္ ထြက္ခြာသြားရသည့္တိုင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေသြးသားမ်ားသည္ သည္ႏိုင္ငံတြင္က်န္ရစ္ခဲ့ရမည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ အခ်ိန္မေရြးေငြေပးလွ်င္ရေသာ ျပည္တန္ဆာမမ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္ေနၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားလုံး လႈပ္ရွားဖို႕အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးတို႕အား သင္တို႕၏ႏွလုံးသားျဖင့္၄င္း ၊ေငြအားျဖင့္၄င္း ျမဴဆြယ္သိမ္းသြင္းရေပမည္။ အဓိကအခ်က္မွာ သူတို႕၏ကိုယ္ထဲတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ေသြးသားမ်ားက်န္ရစ္ေနဖို႕ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သင္တို႕၏ ႀကိဳးစားသမွ်အျမတ္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ ရင္တြင္းသို႕ မိမိ၏ေသြးသား၀င္ေရာက္ကိန္းေအာင္းသြားေအင္ လုပ္ႏိုင္သူအား ဗလီမွ ကူပံ့ေငြ(၅၀၀၀)ဆုအျဖစ္လက္ဖြဲ႕ေပးမည္။ ထုိ႕ျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီး ေလးေယာက္၏ကိုယ္တြင္းသို႕ သင္တို႕၏ေသြးသားမ်ားသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါက ဗလီမွလစဥ္(၁၀၀၀)ေပးသြားပါမည္။ဘြဲ႕ရဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္က ဆုေငြ(၂၀၀၀၀)၊ အစိုးရအရာရွိသမီးျဖစ္ပါက ဆုေငြ(၂၀၀၀၀)၊ အစိုးရအရာရွိသမီးျဖစ္သည့္အျပင္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ျဖစ္ပါက ဆုေငြ(၅၀၀၀၀)တိတိကို ဆုအျဖစ္ လက္ဖြဲ႕ေပးမည္။
လူကိုလူျဖင့္ ပ်ိဳးရန္ သင္တို႕အားလုံး အထူးသတိျပဳရမည္။သည္လို သိမ္းသြင္းႏိုင္မွသာ အစၥလန္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓြန္႕ရွည္ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္သင္တို႕ဘာမွပူစရာမရွိပါ။ အစၥလန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ မူဂ်ာရစ္အစိုးရမွႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္စတာလင္ေပါင္ တစ္သန္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို ကလက္၀ယ္သို႕ေပးေနပါသည္။
(သင္တို႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလိုရွိပါလွ်င္ ဗလီမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ပါ။)
(မိုဟာမက္အလီစပက္)
(ႏွစ္၂၀အတြင္းၿမိဳ႕သည္မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားသာျဖစ္ရမည္။ဗလီမွမူဆလင္လူငယ္မ်ားအားျဖန္႕ေ၀သည္။ )See More
By: အိန္ဂ်ယ္ မမေလး
Like · · Follow Post · 17 hours agohttps://www.facebook.com/groups/217562615010847/

About gwa toe

gwa toe has written 7 post in this Website..

j

   Send article as PDF