ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္ယူရန္ လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ရႇာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ႐ုရႇား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတို႔ အျပင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ မေလးရႇားႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ႏႇင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း သတင္း ရရႇိသည္။ လက္ရႇိတြင္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ေျမမ်ား ျဖစ္သည့္ မုတၲမ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မႇ ရတနာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ေျမႏႇင့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ရႇိ ရဲတံခြန္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ေျမမႇ ေန႔စဥ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗသန္းေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ကမ္းလြန္ ေရနံေျမသစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ရႇာေဖြရာတြင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္၊ မုတၲမကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္၊ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မ်ားတြင္ ႐ုရႇား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရႇား၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔မႇ ကုမၸဏီမ်ားႏႇင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ မုတၲမကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လက္ရႇိအေနျဖင့္ ရတနာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ တိုတယ္ ေရနံကုမၸဏီ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ယူႏိုကယ္ကုမၸဏီ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ PTTEPI ကုမၸဏီတို႔က လာေရာက္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ မုတၲမ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေဇာတိကကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကို မေလးရႇားႏုိင္ငံမႇ ပက္ထ႐ိုနပ္ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမႇ နိပြန္ကုမၸဏီ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမႇ PTTEPI ကုမၸဏီတို႔က ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ တြင္လည္း ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမႇ ေဒ၀ူးကုမၸဏီႏႇင့္ ကုိရီးယား ဂက္စ္ကုမၸဏီ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံမႇ ONGC Videsh ကုမၸဏီႏႇင့္ GAIL ကုမၸဏီတို႔က ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမႇ ထြက္ရႇိသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..