ေဆးရံု ၊ ေဆးခန္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး “ Nurse ” ကို အမ်ားစုက “ Nurse မ” လို ့ေခၚၾကပါတယ္။
သူနာျပဳဆရာမ တစ္ေယာက္က “ Nurse ” ကို “Nurse မ” လို ့ ေခၚတာ ရိုင္းတယ္။
“ဆရာမ” လို ့ပဲေခၚသင့္တယ္လို ့ေျပာပါတယ္။
က်ြန္ေတာ္ ေတြ ့မိသေလာက္ “Nurse မ” လို ့ ေခၚၾကတာ မ်ားပါတယ္။
ျပင္သင့္တယ္ဆိုရင္လည္း ျပင္လို ့ရေအာင္ ေပါ့ဗ်ာ။
“Nurse မ” လို ့ ေခၚရမလား။
“ဆရာမ” လို ့ ေခၚရမလား။
“သူနာျပဳဆရာမ” လို ့ ေခၚရမလား။
ဘယ္လိုေခၚသင့္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

About the best

the best has written 40 post in this Website..