စိတ္ဟူသည္အလြန္ရိုင္းစိုင္းေသာသတ္တ၀ါျဖစ္ပါတယ္။ရိုင္းစိုင္းေသာဆင္တစ္ေကာင္ကိုခၽြန္းဆိုသည့္

လက္နက္ကႏိုင္သလိုစိက္ဆိုသည့္အရာကိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိုစိတ္ကဘဲႏိုင္ပါတယ္။ေမာင္ေကာင္းတြင္ခ်စ္ခင္ရေသာဇနီး

တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။သို႔ေသာ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ေသြးေဆာင္မွုေၾကာင့္ ၾကင္ရာဖက္္ကိုထား

ေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ လိုက္ေျပးခဲ့တယ္။ေနာင္တြင္ ေနာက္မယားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ကာ ေသျခင္း

သို႔ေရာက္ရပါေတာ့သည္။

About doe doe

doe doe has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF