ပရုိဂရမ္မာတစ္ေယာက္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္တုိ႕သည္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လီစ္မွ နယူးေယာက္သုိ႕ ပ်ံသန္းသည့္ ေလယာဥ္ခရီးရွည္ၾကီးေပၚတြင္ ေဘးခ်င္းကပ္ လုိက္ပါလာၾကသည္။
ပရုိဂရမ္မာက အင္ဂ်င္နီယာဘက္လွည့္ျပီး စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ဂိမ္းကစားၾကမလားဟုေမးသည္။
အင္ဂ်င္နီယာက တေရးတေမာအိပ္လုိသျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာျငင္းပယ္ျပီး ျပတင္းေပါက္ဖက္သုိ႕လွည့္သြားသည္။
ပရိုဂရမ္မာကဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ဒီဂိမ္းက ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး ကစားရတာလြယ္ေၾကာင္းေျပာေနသည္။ “ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကုိေမးခြန္းတစ္ခုေမးမယ္။ ခင္ဗ်ာမေျဖႏုိင္ရင္ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ၅ ေဒၚလာေပး။ ျပီးရင္ခင္ဗ်ားက ျပန္ေမး။ ကြ်န္ေတာ္မေျဖႏုိင္ရင္ ၅ ေဒၚလာေပးမယ္”
အင္ဂ်င္နီယာက ထပ္မံ၍ ယဥ္ေက်းစြာျငင္းပယ္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္ရန္ၾကိဳးစားသည္။
ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ပရုိဂရမ္မာက အနည္းငယ္ ကြ်ဲျမီးတုိသြားသည္။ “ေကာင္းျပီဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားမေျဖႏုိင္ရင္ ၅ ေဒၚလာပဲေပး။ ကြ်န္ေတာ္မေျဖႏုိင္ရင္ေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးမယ္ဗ်ာ”
ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာက စိတ္၀င္စားသြားသည္။ သူမကစားလွ်င္လည္း ဒီဇာတ္လမ္းက ဆုံးမွာမဟုတ္ႏုိင္ေတာ့ ကစားဖုိ႕ သေဘာတူလုိက္သည္။
ပရုိဂရမ္မာကအရင္ေမးသည္“ ကမၻာနဲ႕လနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ေ၀းလဲဗ်ာ”။ အင္ဂ်င္နီယာက တစ္ခြန္းမွျပန္မေျဖ၊ ပုိက္ဆံအိတ္ထဲက ၅ ေဒၚလာတန္တစ္ရြက္ထုတ္ျပီး အသာတၾကည္ေပးလုိက္သည္။
ယခု အင္ဂ်င္နီယာအလွည့္။ သူကပရုိဂရမ္မာကုိ ေမးသည္ “ေတာင္ကုန္းေပၚကုိ ေျခေထာက္သုံးေခ်ာင္းနဲ႕ တက္သြားျပီး ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းနဲ႕ ျပန္ဆင္းလာတာ ဘာလဲဗ်ာ”
ပရုိဂရမ္မာက သူ႕ကုိ နားမလည္ႏုိင္သလုိၾကည့္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ သူ႕လက္ပ္ေတာ့ပ္ကုိထုတ္ျပီး သူစုေဆာင္းထားသမွ် ေတြထဲက ျပန္ရွာသည္။ ထုိ႕ေနာက္ မုိဒဲမ္ျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ျပီးရွာသည္။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ သူ႕လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ေတြကို email ပုိ႕ျပီးေမးသည္။ သုိ႕ေသာ္ လုံး၀အေျဖရွာမရ။
တစ္နာရီခန္႕ၾကာျပီးေနာက္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာကုိႏွိဳးျပီးေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးရေတာ့သည္။ အင္ဂ်င္နီယာက ေဒၚလာ ၁၀၀ ကုိ ယဥ္ေက်းစြာယူျပီး ျပန္အိပ္ရန္ တစ္ဖက္သုိ႕လွည့္သြားသည္။ ပရုိဂရမ္မာက  စိတ္မရွည္ႏုိင္စြာျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာကုိလွဳပ္ႏွိဳးလုိက္ျပီး “ေကာင္းျပီဗ်ာ..ကဲ…ဒါဆုိရင္ အေျဖကဘာလဲ”။ စကားျပန္တစ္ခြန္းမွမရ၊ အင္ဂ်င္နီယာက ၅ ေဒၚလာတန္တစ္ရြက္ထုတ္ေပးျပီး တစ္ဖက္လွည့္ကာ ျပန္အိပ္သြားေတာ့သည္။

ပရုိဂရမ္မာတစ္ေယာက္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္တုိ႕သည္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လီစ္မွ နယူးေယာက္သုိ႕ ပ်ံသန္းသည့္ ေလယာဥ္ခရီးရွည္ၾကီးေပၚတြင္ ေဘးခ်င္းကပ္ လုိက္ပါလာၾကသည္။ပရုိဂရမ္မာက အင္ဂ်င္နီယာဘက္လွည့္ျပီး စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ဂိမ္းကစားၾကမလားဟုေမးသည္။အင္ဂ်င္နီယာက တေရးတေမာအိပ္လုိသျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာျငင္းပယ္ျပီး ျပတင္းေပါက္ဖက္သုိ႕လွည့္သြားသည္။ပရိုဂရမ္မာကဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ဒီဂိမ္းက ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး ကစားရတာလြယ္ေၾကာင္းေျပာေနသည္။ “ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကုိေမးခြန္းတစ္ခုေမးမယ္။ ခင္ဗ်ာမေျဖႏုိင္ရင္ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ၅ ေဒၚလာေပး။ ျပီးရင္ခင္ဗ်ားက ျပန္ေမး။ ကြ်န္ေတာ္မေျဖႏုိင္ရင္ ၅ ေဒၚလာေပးမယ္”အင္ဂ်င္နီယာက ထပ္မံ၍ ယဥ္ေက်းစြာျငင္းပယ္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္ရန္ၾကိဳးစားသည္။ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ပရုိဂရမ္မာက အနည္းငယ္ ကြ်ဲျမီးတုိသြားသည္။ “ေကာင္းျပီဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားမေျဖႏုိင္ရင္ ၅ ေဒၚလာပဲေပး။ ကြ်န္ေတာ္မေျဖႏုိင္ရင္ေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးမယ္ဗ်ာ”ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာက စိတ္၀င္စားသြားသည္။ သူမကစားလွ်င္လည္း ဒီဇာတ္လမ္းက ဆုံးမွာမဟုတ္ႏုိင္ေတာ့ ကစားဖုိ႕ သေဘာတူလုိက္သည္။ပရုိဂရမ္မာကအရင္ေမးသည္“ ကမၻာနဲ႕လနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ေ၀းလဲဗ်ာ”။ အင္ဂ်င္နီယာက တစ္ခြန္းမွျပန္မေျဖ၊ ပုိက္ဆံအိတ္ထဲက ၅ ေဒၚလာတန္တစ္ရြက္ထုတ္ျပီး အသာတၾကည္ေပးလုိက္သည္။ ယခု အင္ဂ်င္နီယာအလွည့္။ သူကပရုိဂရမ္မာကုိ ေမးသည္ “ေတာင္ကုန္းေပၚကုိ ေျခေထာက္သုံးေခ်ာင္းနဲ႕ တက္သြားျပီး ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းနဲ႕ ျပန္ဆင္းလာတာ ဘာလဲဗ်ာ”ပရုိဂရမ္မာက သူ႕ကုိ နားမလည္ႏုိင္သလုိၾကည့္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ သူ႕လက္ပ္ေတာ့ပ္ကုိထုတ္ျပီး သူစုေဆာင္းထားသမွ် ေတြထဲက ျပန္ရွာသည္။ ထုိ႕ေနာက္ မုိဒဲမ္ျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ျပီးရွာသည္။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ သူ႕လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ေတြကို email ပုိ႕ျပီးေမးသည္။ သုိ႕ေသာ္ လုံး၀အေျဖရွာမရ။တစ္နာရီခန္႕ၾကာျပီးေနာက္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာကုိႏွိဳးျပီးေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးရေတာ့သည္။ အင္ဂ်င္နီယာက ေဒၚလာ ၁၀၀ ကုိ ယဥ္ေက်းစြာယူျပီး ျပန္အိပ္ရန္ တစ္ဖက္သုိ႕လွည့္သြားသည္။ ပရုိဂရမ္မာက  စိတ္မရွည္ႏုိင္စြာျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာကုိလွဳပ္ႏွိဳးလုိက္ျပီး “ေကာင္းျပီဗ်ာ..ကဲ…ဒါဆုိရင္ အေျဖကဘာလဲ”။ စကားျပန္တစ္ခြန္းမွမရ၊ အင္ဂ်င္နီယာက ၅ ေဒၚလာတန္တစ္ရြက္ထုတ္ေပးျပီး တစ္ဖက္လွည့္ကာ ျပန္အိပ္သြားေတာ့သည္။

(ref:www.jokeindex.com)

About yannaingech

yan naing aung has written 24 post in this Website..

Residence of Myanmar, living in Mandalay, working in an internet cafe.