N+270612 ျမန္မာနိုင္ငံကို စကၤာပူလိုသန္႔ေအာင္
ျမန္မာနိုင္ငံကိုစကၤာပူလိုသန္႔ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုျပီး အရင္ဆံုးဆႏၵမဲခံယူၾကည့္ရင္ေတာ့ ၁၀၀% ေထာက္ခံမဲ ရမယ္ဆိုတာေသခ်ာပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရး ေကာင္းလာမယ္ဆိုက်န္းမာေရး ေတြလည္း ပိုမိုေကာင္းေစလာနိုင္ပါတယ္။ အမိႈက္ျပစ္တဲ့သူေတြဟာလည္း အမိႈက္ကိုလြယ္လြယ္ ျပစ္တာ အက်င့္ပါေနတဲ့ ေထာက္ခံမဲေပးတဲ့ျပည္သူေတြထဲကပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေပါင္းသန္း၆၀ ရွိရင္တေယာက္ကိုအမိႈက္တခုျပစ္ရင္အမိႈက္သန္း၆၀ ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ လူတိုင္း ကိုယ့္ေရွ့မွာရွိတဲ့ အမိႈက္တခုကိုအျမင္မေတာ္လို႔ေကာက္မယ္ဆိုရင္ အမိႈက္သန္း၆၀ ကို ရွင္းလင္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းျပည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူတိုင္းတာ၀န္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ခံယူခ်က္ ေလ့က်င့္ေမြးျမဴေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္တဲ့ မိန္႔ခြန္းတခုတည္းနဲ႔တင္ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပေစနိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ တဖက္ကလည္းစည္းကမ္းနဲ့ အမိႈက္ပံုးေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာစီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ အတန္အသင့္အဆင္ေျပေစနိုင္မယ္လို႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့နိုင္ငံေတာ္က Hard power ဆိုတဲ့ ပါ၀ါအျပည့္ရွိျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ soft power ဆိုတဲ့ ခ်စ္ခင္ေလးစာအားကိုးမႈအျပည့္အ၀ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥဟာနိုင္ငံေတာ္ရဲ့အားနည္းခ်က္ရွိသလိုျပည္သူေတြရဲ့ တဦးခ်င္းတာ၀န္ယူမႈ အားနည္းတာလည္းပါမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥမွန္သမွ် နိုင္ငံေတာ္အတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ့ျပည္သူအားလံုးတာ၀န္ရွိတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ့ အဓိကအခန္းေန အေရးၾကီးတဲ့ မွန္ကန္ခိုင္မာတဲ့ေပၚလစီေရးဆဲြရမွာျဖစ္ျပီး ျပည္သူေတြကေတာ့လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ရာက ေရးဆဲြတဲ့အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာေထာက္ျပအၾကံေပးျပီးအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုမယ္ထင္ပါတယ္။

သန္႔ရွင္းေရးအတြက္အမိႈက္ျပစ္တဲ့သူေတြကိုထိေရာက္တဲ့စည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ျပီး အေရးယူျခင္းဟာ လုပ္ရမဲ့အလုပ္တခုျဖစ္ေသာ္လည္း အရင္ဆံုး အမိႈက္ကို ဘယ္သူေတြကျပစ္တယ္။ ဘယ္လိုအမိႈက္အမ်ိဳးအစားလဲ ။ ဘာေၾကာင့္ျပစ္တယ္ဆိုတဲ့အမိႈက္ျပစ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို အရင္ဆံုးေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ျပစ္စရာအမိႈက္ပံုးမရွိလို႔ အမိႈက္ျပစ္တာဆိုတဲ့ ယူဆၾကတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။

အမိႈက္ေတြကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ
ေခၽြးသုတ္လက္သုတ္ႏွပ္ေခ်းသုတ္တဲ့တစ္သွ်ဴး
ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ကဲ့သို႔ေသာထုတ္ပိုးပစၥည္းမ်ား
မုန္႔စားျပီးအိတ္ခြံမ်ား
ကြမ္းယာထည့္ေသာပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား
စသည္ျဖင့္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

လမ္းသြားရင္းလြယ္လြယ္ကူကူ အမိႈက္ျပစ္တာအက်င့္ပါေနတဲ့ သူေတြ အမိႈက္ပစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ ကားစီးတဲ့အခါ လမ္းသြားတဲ့အခါ အစာစားတတ္တဲ့အက်င့္တခု ေၾကာင့္လည္းပါမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။သြားရင္းလာရင္းအစာစားေတာ့ ကုန္သြားတဲ့အခါအမိႈက္ပံုးကို အဆင္သင့္မေတြ႔ရင္ေတာ့လြယ္လြယ္ကူကူလမ္းေဘးျပစ္တတ္ၾကပါတယ္။စကၤာပူမွာ MRT ေပၚမွာအစားစားကဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့စည္းကမ္းခ်က္ရွိပါတယ္။ အစာမစားတဲ့အခါ လက္ေပတာတို႔ စားျပီးအိတ္ခြံ လြင့္ျပစ္တာတိုမရွိေတာ့ပါဘူး။ အိမ္သံုးအမိႈက္ျပစ္တာကေတာ့ သီးျခားစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခုရွိတာက ေရေျမာင္းေတြထဲကိုအမိႈက္ျပစ္တဲ့အက်င့္ကိုလည္းျပင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္းေရေျမာင္းေတြပိတ္ဆို႔ေရလွ်ံမႈကို ကာကြယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရေျမာင္းထဲကိုအမိႈက္ျပစ္တာ အက်င့္ပါေနတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေရေျမာင္းေတြကိုလည္း ပိုၾကီးၾကီးေဖာက္သင့္ပါတယ္။

ေခၽြးသုတ္တဲ့တစ္သွ်ဴးေတြအစား လက္ကိုင္ပု၀ါေခၽြးသုတ္ပု၀ါေတြ ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္လည္းအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အီတုန္းရဲ့အမိႈက္ပံုးေပ်ာက္တဲ့ပိုစ္ကိုလည္းဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
အဲဒီပိုစ္မွာေရးထားတာေတြေတာ္ေတာ္ေကာင္းလို႔မေရးေတာ့ဘူးလို႔ရည္ရြယ္မိေပမဲ့ တေယာက္ကိုအျမင္တမ်ိဳးနဲ႔ ကဲြျပားတဲ့အျမင္ေတြကိုလည္းသိရွိနိုင္ဖို႔တင္လိုက္ပါတယ္။

အမိႈက္ပံုးခိုးတဲ့သူေတြကေတာ့ စဥ္းစာလို႔ရသေလာက္ ဒီေနရာမွာအမိႈက္ပံုး ရွိတာကိုသိတဲ့သူ၊ အမိႈက္ပံုးဟာ သူ႔အတြက္ အသံုး၀င္တဲ့သူ၊ အမိႈက္ဘယ္အခ်ိန္မွာသိမ္းသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္လူလစ္လဲဆိုတာသိတဲ့လူလို႔ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ေတြးမိပါတယ္။

အမိႈက္သိမ္းဖို႔အတြက္အမိႈက္ခြန္လည္း ေပးသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အမိႈက္ကို ျပစ္တဲ့အခါ အိမ္သံုးအမိႈက္ကို အမိႈက္ပံုမွာသြားျပစ္ရံုနဲ႔မျပီးေသးပါဘူး။အဲဒီအမိႈက္ပံုကေန စည္ပင္ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာကိုသြားျပစ္ဖို႔ လူ ကား လက္နက္ကရိယာေတြလိုပါတယ္။ အမိႈက္ခြန္ေတြ နဲ႔၀န္ထမ္းလစာ ကားရံုးစသည္လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တာေတြကို၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို၀င္ေငြေတြမရွိတဲ့ အခါစည္ပင္၀န္ထမ္းေတြရဲ့ လစာကိုနိုင္ငံေတာ္ကစိုက္ေပးေနျခင္းဟာလည္း ဘက္ဂ်က္လိုေငြျပျပီး ျမန္မာနိုင္ငံဆင္းရဲရျခင္းရဲ့အခ်က္တခ်က္လို႔ထင္ပါတယ္။

အမိႈက္ေတြကိုလည္းအေဆြးခံျပီး ျပန္လည္၍ေျမၾသဇာလိုမ်ိဳးအသံုး၀င္ေအာင္တခုခုစီစဥ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ အမိႈက္ေတြတေျဖးေျဖးပံုလာျခင္းကိုကင္းရွင္းျပီး သံသရာလည္သြားေစနုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။

http://myanmargazette.net/90448/creative-writing

About nature

has written 52 post in this Website..

THAKHIN CJ #3262011 (5/5/16)

   Send article as PDF