၁၉၈၀ ခုနွစ္ ၀န္းက်င္နွစ္မ်ားတြင္ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ စိတ္၀င္စားမွူွကိုရရွိခဲ့ေသာ

ေမာ္ေတာ္ယဥ္တစ္မ်ိဳးရွိခဲ့ပါသည္။ထိုစဥ္က နိုင္ငံရပ္ျခားမွေေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းပိုင္ဆိုင္

ခြင့္ ရရွိသူ အမ်ားစုမွာ နိုင္ငံျခား၀င္ေငြရွိသူ နိုင္ငံျခား သေဘၤာသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုသေဘၤာသားမ်ား၏ ထင္ရွားမွူွနွင့္အၿပိဳင္သေဘၤာသားကားဟု ထင္ရွားခဲ.သည့္

ဟိုင္းလပ္အျမန္ယာဥ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကာလမ်ားမွစၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ.တြင္း ခရီးသည္ပို.ေဆာင္ေရးယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္လည္းဟိုင္း

လပ္ ကားမ်ားေနရာယူလာၾကသည္။ဟီးနိုး၊ဘီအမ္၊ရိန္းဂ်ားကားမ်ားၾကားတြင္သေဘၤာသား

ကားမ်ားက တလွစ္လွစ္ေျပးလႊားကာစူပါစတားျဖစ္ေနပါေတာ.သည္။

စာေရးသူတို.ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကလည္း အဆိုပါဟိုင္းလပ္ကားမ်ားစီးကာ ေက်ာင္း

သြားေက်ာင္းျပန္ျပဳခဲ့ရပါသည္။ေဘးတန္း၊အလယ္ခံု၊တြယ္စီး၊ခ်ိတ္စီး၊အမိုးေပၚ စသည့္ေနရာ

စံုတြင္ ႀကံဳသလိုပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးစီးနင္းကာ ႀကီးျပင္းလာရပါသည္။

“ ေဘးတန္းကေလးျပည့္ေအာင္ထိုင္ေပးပါ “

“ အလယ္ေလးကေနာက္ဆုတ္ေပးပါ “

“ ေျခတစ္ေခ်ာင္း လက္တစ္ေခ်ာင္း ဆို ေတာ္ေရာေပါ. “

“ေဘးတန္းေနာက္မွီ ေလးေတြသတိထား အေပၚကဆင္းမယ္ “

“လွည့္ကင္းရွိတယ္ ေခါင္းေလးေတြထည့္ေပးထားပါ “

စသည့္ ဟိုင္းလပ္ယဥ္ေက်းမႈေ၀ါဟာရမ်ားၾကားမွာနားရည္၀ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ၾကင္စဦးဇနီးေမာင္နွံထက္ ပိုသည့္ပူးကပ္ထိုင္ရျခင္းမွာက်င့္သားရေနၿပီးျဖစ္သည္။ ပ်ိဳအို

က်ားမမေရြး ေနာက္ကထိုင္ေသာ ဒူးရွည္ရွည္လူ၏ေပါင္ၾကားတြင္ေနရာယူရသည့္ အလယ္ခံု

ထိုင္ပံုစနစ္မွာလည္းအသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ မွတ္တိုင္မေရာက္မီ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မၿငိဳျငင္

ေစရန္ ႀကိဳထြက္လာေသာ ကုန္းကုန္းကြကြ ပံုစံကကိုယ့္မ်က္နွာကိုထိပြတ္မိေသာ္လည္းအျပစ္

မတင္တတ္ၾကေတာ့ပါ။  ဟိုင္းလပ္ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ခရီးသြားတို.၏ ရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္မႈကား တ

ကယ့္လက္ပြန္းတတီးပင္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ.ေတာ္ရန္ကုန္၏လူဦးေရမွာ တရိပ္ရိပ္တိုးလာသကဲ့သို. ၿမိဳ.တြင္းသယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး

တြင္မထသ၊ သန္ျမန္သူ ၊ပါရမီ၊ ေရႊအင္း၀၊ အဓိပတိ စသည့္ယာဥ္လိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေခတ္မွီ

ယာဥ္ႀကီးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို.လည္းတိုးပြားလာၾကသည္။ ဟိုင္းလပ္ ကားငယ္ မ်ားမွာလည္း တျဖည္း

ျဖည္းၿမိဳ.ျပင္ေရာက္လာပါသည္။

အေျခအေန အရပ္ရပ္တို. ေျပာင္းလဲလာသည္နွင့္အညီၿမိဳ.ျပင္ပို.ေဆာင္ေရးတြင္ဟိုင္းလပ္

တို.ပါ၀င္လာရျပန္ပါသည္။ေမွာ္ဘီ၊တိုက္ႀကီး၊ပဲခူး၊ေညာင္ေလးပင္ နွင့္ရန္ကုန္ အၾကား တြင္

ဟိုင္းလပ္ ကားငယ္ မ်ား လြန္းထိုးေျပးလႊားေနပါေတာ့သည္။

စာေရးသူသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ နွစ္ခန္.မွစ၍ ရန္ကုန္မွ ေမွာ္ဘီသို.ေန.စဥ္ အသြား

အျပန္ တာ၀န္ထမ္းေနသည္မွာ ယေန.တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ေမွာ္ဘီ၊တိုက္ႀကီး၊ပဲခူးတို.၏ဖြံ.ၿဖိဳး

လာမႈ၊ ခရီးသြားမ်ားျပားလာသည္နွင့္အညီခရီးသည္ပို.ေဆာင္ေရးယာဥ္ႀကီးမ်ားလည္းတိုးပြား

လာသည္ကိုေတြ.ရပါသည္။ထိုအခါ ဟိုင္းလပ္ ကားငယ္ မ်ားသည္ခရီးသည္ပိုရေရး၊ကုန္တင္

နိုင္ေရးတို.ျဖင ့္၀င္ေငြတိုးေရးအတြက္ႀကိဳးစားလာၾကသည္။   မွတ္တိုင္သို.လု၀င္၊လုထြက္၊

လုေမာင္းျဖစ္လာၾကသည္။   အမိုးေပၚတြင္ ကုန္အျပည့္အေမာက္၊လူပေဒသာပင္တို.ျဖင့္ေျပး

လႊားေနသည္ကိုေတြ.ေနရပါသည္။အထူးသျဖင့္ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းနွင့္ေထာက္ၾကန္.အၾကား

ျပည္လမ္းတေလ်ာက္တြင္ထင္ထင္ရွားရွားေတြ.ေနရပါသည္။

ဟိုင္းလပ္ ကားငယ္ မ်ား၏ လု၀င္၊လုထြက္၊လုေမာင္း၊ၿပိဳင္ေမာင္းတို.သည္ တျဖည္းျဖည္း

အနၱရာယ္မ်ားလာသည္ကိုေတြ.ေနရပါသည္။မၾကာခဏတိမ္းေမွာက္ျခင္း၊တိုက္မိျခင္းမ်ား

ေတြ.လာပါသည္။အထူးသျဖင့္မိုးတြင္းတြင္ပို၍အျဖစ္မ်ားပါသည္။ေန.စဥ္နီးပါးမေတာ္တဆမႈ

မ်ားေတြ.ေနရသည္။ေတြ.ရသည့္မေတာ္တဆမႈမ်ား၏ရာခိုင္နႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း

အဆိုပါယာဥ္ငယ္မ်ားနွင့္ဆက္ႏြြယ္ေနတတ္သည္။စာေရးသူသည္အိမ္မွထြက္၍ကားေပၚေရာက္

သည္နွင့္ ရသမွ်ဘုရားစာကိုရြတ္ေနရတတ္သည္မွာ အေတာ္ပင္က်င့္သားရေနေလၿပီ။

ထိုအေၾကာင္းကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ အေရးတယူရွိၾကရန္တင္ျပလိုေသာ္လည္း

သူတစ္ပါး၏ ထမင္းအိုးမို.ၿမိဳသိပ္ခဲ့မိေသာ္လည္း   အဆိုပါမေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္လြဲေခ်ာ္

္သြားသူမ်ား၊တိမ္းပါးသြားသူမ်ားႏွင့္အနာဂတ္အတြက္တင္ျပမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးဦးက်ကတည္းကသတိထားၾကည့္မိရာ ဟိုင္းလပ္ ကားငယ္မ်ား၏မေတာ္တဆ

မႈမ်ားအတန္ငယ္နည္းသြားေၾကာင္း ေတြ.ရသျဖင့္ စူးစမ္းၾကည့္ရာ ေဟာင္းႏြမ္းယာဥ္အိုဖ်က္

သိမ္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဟိုင္းလပ္ ကားငယ္စီးေရ ေလ်ာ့သြားသည့္အတြက္ဟုဆိုၾကပါသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကို ယခုထက္ပိုမိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆို

ပါက ယာဥ္မေတာ္မဆမႈမ်ား ယခုထက္ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသြားနိုင္ပါသည္။  ယာဥ္စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ.မ်ားနွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို.၏မၾကာခဏ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ၿပီး ယာဥ္

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်နိုင္သည္နွင့္အမွ် ယာဥ္မေတာ္မဆမႈမ်ား ယခုထက္ပို

မိုေလ်ာ့နည္းသြားနိုင္ပါသည္။

ကာလရွည္ၾကာစြာျဖင့္ ျမန္မာတို.၏ခရီးသြားလာမႈအတြက္၀န္ေဆာင္ေပးေနေသာ

ဟိုင္းလပ္ကားငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုလံုၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ၊ဆက္ႏြယ္သူအားလံုး ၀ိုင္း

၀န္းထိန္းသိမ္းသြားေစခ်င္ပါသည္။  ။

 

 

မွတ္ခ်က္။  ။ဒီစာမူေလးကို ေၾကးမံု သတင္းစာကိုပို.ထားပါတယ္။ေရြးမေရြးေတာ့မသိရေသးပါ။

ရြာထဲက သူေတြကိုအရင္ေပးဖတ္လိုက္တာပါ။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF