ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါး

၁။ ဘုရား
၂။ ပေစၥကဗုဒၵါ
၃။ ရဟႏၱာ
၄။ အဂၢသာ၀က
၅။ မိခင္
၆။ ဖခင္
၇။ ပညာသင္ဆရာ
၈။ ေလာကနီတိ ပညာသင္ဆရာ (သီလဂုဏ္၊ သမာဓီဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္ တို႔ရွိၾကကုန္ေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊လူပုဂၢိဳလ္)
၉။ ဓမၼကထိက (ဓမၼေရးရာသင္)ဆရာ
၁၀။ ေက်းဇူးၿပဳ အကူအညီေပးဖူးသူ( မိမိိ အေပၚ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးကမ္းခ်ီးျမင့္ဖူးေသာေက်းဇူးရွင္)

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ဘုရားရရွိခိုး

ဗုေဒၵါ ပေစၥကဗုဒၵါ စ၊
အရဟာ အဂၢသာ၀ကာ
မာတာပိတု ဂုရု သတၳာ
ဓမၼေဒသကာ စ ဒါယကာ
ကၠဳေမ ဒသ မဟာရုေဏ
အဟံ သႏၵာမိ သဗၵဒါ

ဗုဒၵါ စ ၊ သစၥာေလးပါး တရားသီျမင္ ဘုရား ရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို႔ သည္ လည္းေကာင္း။
ပေစၥကဗုဒၵါ စ ၊ ကုိယ္တိုင္သစၥာ သိၿပီးပါလည္း ေဟာကာမျပ သီးျခားရေသာ ပေစၥကဗုဒၵါ တုိ႔ သည္ လည္းေကာင္း။
အရဟာ စ ၊ အာသေ၀ါကုန္ခန္း ရဟႏၱာ အရွင္လည္းေကာင္း၊
အဂၢ သာ၀ကာ စ ၊ လက္၀ဲ လက္ယာ ၿခံရံကာ ျဖင့္ ပညာတန္ခိုး စိုးမိုးထက္လွ အဂၢသာ၀ကတို႔ လည္းေကာင္း။
မာတာ စ၊ ကိုးလလြယ္ ရ ဆယ္လဖြားကာ အစာဆိမ့္ေအး ႏို႔ခ်ိဳေပး၍ ေမြးသည့္မိခင္ ေက်းဇူးရွင္လည္းေကာင္း ၊
ပိတု စ ၊ လူလားေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေကၽြးေမြး ပညာေပးသည့္ ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္လည္းေကာင္း ။
ဂုရု စ ၊ ခ်မ္းသားရန္ေတြး ပညာေပးသျဖင့္ အေလးအျမတ္ ျပဳအပ္ေသာ ဆရာလည္းေကာင္း။
သတၱာ စ ၊ လိမၼာေစၾက က်ိဳးေၾကာင္း ျပလွ်က္ ဆံုးမေပးတတ္ ဆရာျမတ္လည္းေကာင္း။
ဓမၼ ေဒသကာ စ၊ သံသရာစခန္း သြားရာလမ္း ၌ ပင္ပန္းကင္းရန္ ရည္သန္ညႊန္ၾကား မေမွာက္မွားရေအာင္ တရားေဟာေဖာ္ ျမတ္သူေတာ္လည္းေကာင္း ။
ဒါယကာ စ ၊ စားေရး ေနေရး မေႏွာင့္ေႏွးရေအာင္ ေပးကမ္း တတ္ေသာတို႔ လည္းေကာင္း ။
ကၠုေမ ဒသ မဟာဂုေဏ ၊ ေက်းဇူးစုပံု ဆပ္မကုန္သည့္ ဂုဏ္အင္ျမင့္က်ဴး ဤ ဆယ္ဦး ေသာ သူတို႔ကုိ
အဟံ အကၽြႏုပ္သည္ ၊ ၀ႏၵာမိ ၊ ေက်းဇူးယွက္ေျမွး စိမ့္စိမ့္ ေတြးလ်က္ ျမတ္ေလးၾကည္ယံု သဓၵါ ဟုန္ျဖင့္
လက္စံုခ်ီမိုး ပ်ပ္၀ပ္လွ်ိဳး ၍ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀) ပါးအား ပူေဇာ္ျခင္း အက်ိဳး (၁၀)ပါး၊

၁။ အစားအစာ မရွားပါျခင္း။
၂။ ေရာက္ရာ အရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း။
၃။ ရန္သူမ်ိဳၚငါးပါးနဲ႔ ကင္းေ၀းႏိုင္ျခင္း။
၄။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားျခင္း။
၅။ ပရိတ္သတ္အလပ္၌ တင့္တယ္စြာေနႏိုင္ျခင္း။
၆။ ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ ေက်ာ္ေဇာျခင္း။
၇။ အေျခြအရံမ်ားျခင္း။
၈။ စီးပြားဥစၥာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း။
၉။ ေဘးဒုကၡႀကံဳေသာ္ အကူအညီရရွိျခင္း။
၁၀။ သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း။

ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးအား ျပစ္မွားသူတို႔ ႀကံဳရမည့္ ဒဏ္ (၁၀)ပါး

၁။ ျပင္းထန္ေသာ ဦးေခါငး္နာ စသည့္ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ျခင္း
၂။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း။
၃။ လက္ေျချပတ္ျခင္း ကိုယ္အဂၤါ ပ်က္စီးျခင္း။
၄။ ကုသ၍ မရႏိုင္ေသာ ႀကီးေလးသည့္ ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ျခင္း။
၅။ ရူးသြပ္ျခင္း စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း။
၆။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ ခံရျခင္း။
၇။ မတရားသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရျခင္း။
၈။ ေဆြမ်ိဳးေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း မရရွိျခင္း။
၉။ စည္းစိမ္ဥစၥာ အေျခြအရံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။
၁၀။ ေနရာ၊ တိုက္၊ အိမ္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးျခင္း။
( ပစၥဳတ္ပန္ဘ၀၌ ထိုဒဏ္ (၁၀)ပါး သင့္မည့္ အျပင္ ေသလြန္
ေသာ အခါ၌ လည္း အပါယ္ ငရဲ သို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။)

About Khin Thida Soe

Khin Thida Soe has written 11 post in this Website..

ကိုယ့္အေၾကာင္းကေတာ့ ဘာမွ ေျပာစရာမ၇ွိေအာင္ ရိုးပါတယ္ ရွင္.....