ၿမန္မာ….ဆုိဆုိ

ဗမာ……ဆုိဆုိ ပ

အဆံ  သာ…အဓိက

ပါ ေစခ်င္…..

 

အက်ဥ္းကုိ…အက်ယ္ ဖြင့္ခ်င္ ..

ႀကပါနွင့္….

အပ္ရာ ကုိ ..ဗုံးနွင့္ ခြင္း ရင္ ပ

ဒင္း …တုိ ့မုိက္မယ္  မထင္…

 

ခုတ္ရာ   ရွရာ လြဲေလေပါ့

မြဲစမ္း နဲ ့….ဥာဏ္ေတြ ရယ္…

 

ခုခါ မယ္…ေရာင္နီ လင္း ကာစ

မေရာင္ ရာ    ဆီမလူး ခ်င္ပါ နွင့္

ညီညာညာ….ခ်ီကာ အနာဂတ္ဆီ သုိ ့

ၿပည္ေတာ္သာ  ေစေႀကာင္း ရယ္နဲ ့…

ေရႊ လက္ ကယ္ တြဲ…။။။။


About maung khinmin

maung khinmin has written 85 post in this Website..