၀ဠာ ခြင္…သလႅာဆင္ၿမန္း ပါလုိ ့
ေဒ၀ါရွင္ ..အာကာ နန္းတြင္ လ
အာဏာရ ကာ…ရြာမယ္ၿပင္….

မႈိင္းညိဳ့ကာ အေနာက္ေတာင္ရပ္ဆီမွ
ၿပိဳးပ်က္ကာ….ရြာမလုိ ၿခိမ္း ပါနဲ ့
လွ်ပ္ပန္း ႏြယ္တုိ ့…ကႀကိဳးဆင္…

ရြာေစ့ခ်င္…စံပါယ္ေတြေမႊး ေအာင္ပ
ၿမတ္ေလး ရယ္…ခတၱာပန္း စုံတုိ ့
ထုံသင္း ေ၀…မုိးေရ ထဲ လွေပၿခိမ့္..
ရြာ စမ္း ပါ့….ေရႊမုိး ညိဳ….

ၿမစ္၊ေခ်ာင္း၊ကန္၊အင္း၊အုိင္ ၿပည့္လ်ံေမာက္ရုံမက
ဆည္၊ေၿမာင္းပါ မက်န္….
ၿပိဳမေယာင္…ညိဳေမွာင္ကာ ၿခိမ္းပါနွင့္
၀သာန္ခါ…အာကာမွာ…အာဏာရသူမုိ ့
ဒို ့ၿပည္မဟာ….ေအးခ်မ္းသာ…ေစြရြာ လုိက္ပါေတာ့…….
မုိးနတ္ ေဒ၀ါ..။။။

About maung khinmin

maung khinmin has written 85 post in this Website..