လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚ
(Ethics & Entrepreneurial Idea For Youth)

ယခုေျပာျပမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ ဦးရဲဲျမင့္ရဲ႕ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဟာေျပာတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာစေျပာလဲဆိုေတာ့ ဒီေန႔ ေဟာေျပာပဲြကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ထား၀ယ္သားႏွစ္ေယာက္ အတူတူ

ေဟာေျပာရလို႔ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္လည္း ထား၀ယ္သားျဖစ္သလို သူကလည္း ထား၀ယ္သားျဖစ္ေနလို႔ပါပဲတဲ့။
အရင္ဆံုး ေဟာေျပာရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚကို သေဘာတရားပိုင္းေရာ လက္ေတြ႕ပိုင္းပါ `သိ – ရွိ – နားလည္-

လက္ခံ- လိုက္နာ – က်င့္သံုး` ႏုိင္ၾကေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။
ပထမဆံုး ကိုယ္က်င့္တရားဆိုတာ ဘာလဲ။
– မွန္တာကို လုပ္ဖို႔အတြက္
– ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေပးဆပ္ရမယ့္ဟာက
– ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးခ်င္တာထက္ မ်ားေနတဲ့အခါ
– အဲဒီ စိန္ေခၚမႈကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ
– အဲဒါ ကိုယ္က်င့္တရား (Ethics) ဘဲ။
ေနာက္ ထပ္မံ ရွင္းျပပါေသးတယ္။ ကိုးကားၿပီး ေျပာတာေတြ မ်ားေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြပဲ မွတ္မိတာေလး ေျပာျပပါမယ္။
“Ethics” က်င့္၀တ္ဆိုသည္မွာ…
လူတစ္ဦး၏ အျပဳအမူအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူပင္ ျဖစ္သည္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္) လူတို႔၏ အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚ အေျချပဳသည့္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ (Moral Philosophy) တစ္ခုပင္ ျဖစ္တယ္။
ကိုယ္က်င့္တရား လကၡဏာ (၂) ခုကေတာ့
၁။ အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး၊ ယဥ္ေက်းတာနဲ႔ ရိုင္းစိုင္းတာကို ခဲြျခားသိတဲ့ အရည္အခ်င္း။
၂။ မွန္တာ၊ ေကာင္းတာ၊ ယဥ္ေက်းတာကို လုပ္ဖို႔ သႏၷိဌာန္ပဲ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
မိသားစုတစ္စုႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
– ကိုယ္က်င့္သီလဆိုတဲ့ အုတ္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ရမယ္။
– ဒီကိုယ္က်င့္သီလဟာ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းဘဲ။
– အဓြန္႔ရွည္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံခ်က္ဘဲ။

ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းဆိုတာ….
ျပတ္ျပတ္သားသား `သာ` ေနသည့္အခ်က္က…
– ေမြးရာပါ ဗီဇလည္းမဟုတ္
– ဥာဏ္ေကာင္းတာလည္း မဟုတ္
– အရည္အခ်က္းလည္း မဟုတ္
– ပင္ကိုစြမ္းရည္လည္း မဟုတ္
*စိတ္ေနသေဘာထား (Attitude) ေကာင္းတာကို ဆိုလိုတာ။
(The winner’s Edge by Denis Waitley)

ကိုယ္က်င့္တရားကို ဘာသာေရးရႈေထာင့္အျမင္ကေန ၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္
ဗုဒၶဘာသာ – သင္ နာက်င္သည့္အရာျဖင့္ သူတစ္ပါးကို မနာက်င္ေစႏွင့္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ – သင့္အေပၚမွာ လူေတြက ျပဳမူေစခ်င္သလို သင္က သူတို႔အေပၚ ျပဳမူပါ။
အစၥလာမ္ဘာသာ – သင့္ကိုယ္သင္ ခ်စ္သလို၊ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္းကို မခ်စ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ သင္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္၀င္ယုံၾကည္သူမဟုတ္ေသးပါ။
ဟိႏၵဴဘာသာ – သင့္အေပၚ သူတစ္ပါးက မျပဳေစလိုေသာ အရာကို သင္က သူတစ္ပါးအေပၚ မျပဳမူပါႏွင့္။
ဂ်ဴးဘာသာ – သင္ကိုယ္တိုင္ မႏွစ္ျမိဳ႕ေသာ အရာကို အျခားသူမ်ားအေပၚ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးတူညီေသာ အခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္
– Empathy `စာနာစိတ္`
– Understanding of another’s feelings `ခံစားနားလည္စိတ္`
– Compassion `ဂရုဏာစိတ္´ တို႔ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။
– ၄င္းမွာ `ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းျခင္းရဲ႕ အေျခခံ´ ပင္ျဖစ္တယ္။

လူသံုးမ်ဳိးရွိတယ္။
၁။ မေအာင္ျမင္တဲ့လူ။
(Those who don’t succeed)
၂။ ေအာင္ျမင္မႈကို ယာယီရတဲ့လူ။
(Those who achieve success temporarily)
၃။ ေအာင္ျမင္မႈကို ရေအာင္နဲ႔ ျမဲေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့လူ။
(Those who become and remain successful)
– ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းသူသာ နံပါတ္ (၃) ကို ရပါတယ္။

ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္
– `ပညာေရး´ ဆိုတာ ႏုိင္ငံသားေကာင္း (Good Citizen) ေမြးထုတ္ျခင္းကို ေရွးဂရိေခတ္မွသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ပညာေရး ဒႆနထိ လက္ခံထားပါသည္။
– `ႏုိင္ငံသားေကာင္း´ ဆိုတာ `ကိုယ္က်င့္တရား´ (Ethics) ေကာင္းၿပီး ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးကို လိုလားတဲ့စိတ္ထားအေျခခံၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့သူပါ။
Message : ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမွ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း ျဖစ္ပါမည္။
ဂုဏ္သိကၡာ
`ကိုယ့္မွာရွိတာေလးနဲ႔ ေလာက္ေအာင္ေနတာေလာက္ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာမရွိဘူး။
(There is no dignity quite so impressive as living within your means)
Calvin Coolidge
(30th President of USA)

Coming Soon
– CAFTA : CHINA ASEAN FREE TRADE AREA/AGREEMENT (2015)
– AFTA : ASEAN FREE TRADE AREA/AGREEMENT (2013)
– AEC : ASEA ECONOMIC COMMUNITY
Asean Workshop ေတြ ျပဳလုပ္လာၾကေတာ့မယ္။

ဒီေတာ့ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ အားလံုးမွာ လိုျပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္း ဆက္လက္တင္ေပးပါဦးမယ္။ မွတ္မိသေလာက္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္တယ္ေနာ္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 939 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။