ေဟာေျပာခ်က္ေလးကို ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ မွတ္မိသေလာက္ေပါ့ရွင္။ ဗဟုသုတတုိးပြားၾကပါေစ

Labor Market
– 2015 ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္။
– ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ (Labor Market) အသက္၀င္လာမည္။
– ပညာတတ္ company ၀န္ထမ္းမ်ား စုျပံဳ၀င္လာမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ရသည့္ ဘဲြ႕က ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီဖို႔လိုမည္။ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီသည့္ ဘဲြ႕၊ ဒီပလိုမာ၊ certificate ကို ရေအာင္ယူထားဖို႔ လိုပါမည္။ ဘဲြ႕ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ၊ တကယ့္အရည္အေသြးရွိရန္ လိုပါမည္။ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ မ်ားမ်ားနဲ႔ scholarship မ်ားမ်ားလႊတ္ဖို႔ လိုပါမည္။
ၿပိဳင္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မွာ
(က) ေငြ
(ခ) ကံ
(ဂ) ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံဥာဏ္
(ဃ) အထက္ပါအားလံုး ျဖစ္သည္။

ကဲ ဒီေလးခုထဲက ဘယ္ဟာျဖစ္မလဲ။ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါဦး။

စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္၏ `မရွိမျဖစ္´ အရည္အခ်င္းမ်ား
၁။ ျမင့္မားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိျခင္း။
၂။ တီထြင္မႈ၊ ဖန္တီးမႈရွိျခင္း။
၃။ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ စြန္႔စားတတ္ျခင္း။
၄။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ခ်ထားျခင္း။
၅။ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း။
၆။ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္တတ္ျခင္း။
၇။ ျပန္လည္သံုးသပ္တတ္ျခင္း။
၈။ အေတြ႕အၾကံဳကို ျပန္လည္အသံုးခ်တတ္ျခင္း။

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္၏ `လက္ေရြးစင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား´
၁။ အျဖစ္မွန္ႏွင့္ ဒ႑ာရီကို ခဲြျခားႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ (ဥပမာ – ေဒြး၀င္စားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာလိုမ်ဳိး)
၂။ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ဆန္းစစ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
၃။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
၄။ မေရရာမႈအေပၚ သည္းခံႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။
၅။ အခြင့္အလမ္းကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။
၆။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စိစစ္သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
၇။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
၈။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
၉။ ၀န္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားအား အကဲျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
၁၀။ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအား အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။
၁၁။ ေလာကနိတိ၊ လူ႔က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
၁၂။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။
၁၃။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။
၁၄။ ရလဒ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။

လူငယ္မ်ား စီးပြားေရးအေတြးအေခၚ `စ´ ၿပီး ရွိလာဖို႔
– ႏုိင္ငံေတာ္က အလယ္တန္းပညာအဆင့္(ပဥၥမတန္း) ကတည္းက ေဘာဂေဗဒကို အႀကိဳမိတ္ဆက္ထားဖို႔ လိုပါမည္။
(ဥပမာ) ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ – Entrepreneurship Education ကို အလယ္တန္းမွ စတင္သင္ေပးပါသည္။
ရိုေမးနီးယားႏုိင္ငံ – Entrepreneurial study ကို အလယ္တန္းမွ စသင္ေပးပါသည္။

– ပညာတတ္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဟာေျပာေပးဖို႔ လိုပါမည္။
– ေက်ာင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ Entrepreneurship ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္း မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ား စံုလင္စြာ ထားေပးရန္လိုပါမည္။ (Ladder Series)
– စကၤာပူႏုိင္ငံေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိပၸံႏွင့္ သခၤ်ာကို အထူးအေလးေပး သင္ၾကားသလို၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ကို အေလးထား သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုပါမည္။

ေျပာပါေသးတယ္။ ျမန္မာျပည္ RIT ေက်ာင္းျပီးတစ္ေယာက္ နာမည္က ကိုေနလင္းဆိုတဲ့သူက ႏုိင္ငံျခားမွာ ပံုတစ္ပံုဆဲြရင္ 1 မီလီယမ္ရပါတယ္တဲ့။ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကို ျမန္မာျပည္ျပန္လာေစခ်င္တယ္ေပါ့ေလ။ သူတို႔ကလည္း စဥ္းစားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လာရင္ နည္းျပရာထူးပဲ ရမွာဆိုေတာ့ ျပန္မလာခ်င္ေတာ့တာ မစမ္းပါဘူးတဲ့ေလ။

လူငယ္မ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရာက္ဖို႔…
၁။ ပညာကို တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ ေမြးကတည္းက သင္ရန္ လိုသည္။
၂။ မည္သည့္တကၠသိုလ္၊ မည္သည့္ပညာရပ္သင္ရမည္ကို နားလည္တတ္သိသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းဖို႔ လိုပါသည္။
၃။ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါသည္။
၄။ ပညာသင္ဆုရေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါသည္။
၅။ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္၊ ပိုက္ဆံစု၊ ပညာစု၊ အဆက္အသြယ္ရွာျပန္လာဖို႔ လိုပါသည္။ (Brain Gain)
၆။ အစိုးရကလည္း ဖိတ္ေခၚ၊ ျပန္လာလွ်င္လည္း ထိုက္တန္စြာ ေနရာေပးဖို႔ လိုပါသည္။
၇။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ တ႐ုတ္စာ ရေအာင္ လုပ္ထားဖို႔ လိုပါသည္။
၈။ တိုးတက္ေနေသာ အနီးႏုိင္ငံ၊ အေ၀းႏုိင္ငံတို႔၏ အေျခအေနကို မ်က္ေျခမျပတ္ဖို႔ လိုပါသည္။
၉။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။
၁၀။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားမွ နည္းစဥ္မ်ားကို Adaptation လုပ္ဖို႔ လုိပါသည္။
၁၁။ Foreign Exposure မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုပါသည္။
၁၂။ လူေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။
၁၃။ High Aspiration ရွိဖို႔ လိုပါမည္။
၁၄။ အစိုးရမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ Seminer Workshop မ်ား က်င္းပေပးဖို႔ လုိသည္။
ေျပာတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ၅ နာရီဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္က မေလာက္ေတာ့ ၅ နာရီခဲြသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေျပာသြားတာကေတာ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ က်က္သေရက စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ၿပီး အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ က်က္သေရကေတာ့ စာအုပ္စင္ပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ အစိုးရက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္သင့္တာပါပဲ။
လူငယ္မ်ား ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါေစ။
ရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 939 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။