ယေန႕(၃.၇.၁၂)မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုး၌ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕ေမးျမန္းမႈ႔ကို ေျဖႀကားရာတြင္ –

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတိေပးထားေသာ ““ ျမန္မာ”” ““ ဗမာ”” အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဥေရာပတြင္လည္း United Kingdom ႏုိင္ငံကို အဂၤလန္ဟု ပဲေခၚဆိုၾကေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကိုလည္း လာမြန္ေတးဟု မေခၚဘဲ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဟုပဲေခၚေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာ၊ ဗမာ အေခၚအေ၀ၚမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္
ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊
ဒီမိုကေရစီကို ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာကို ေခၚခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆမိေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေႀကာင္း သိရိွရပါတယ္။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF