အိပ် မက် အ ကြောင်း သိ ကောင်း စ ရာ အ နေ ဖြင့် ၊ ကျွန် မ ဖတ် ဘူး ထား သည့် ၊ မ ဟာ သု ပိ န ဒီ ပ နီ

ကျမ်း ၊ အိပ် မက် အ ကျယ် ၊ စာ မျက် နှာ အ ပိုဒ် (၃၃၇-၃၃၈) တွင် ပါ ရှိ သော ၊ အ နံ ့ နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ မက်

သော အိပ် မက် များ နှင့် ပတ် သက် ၍ ပြန် လည် ကူး ယူ ဖော် ပြ အပ် ပါ သည် ။

“အ နံ ့နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ မက် သော အိပ် မက် များ”

ခံ တွင်း သို ့မွေး ကြိုင် သော ရ နံ ့ဝင် သည် မက် သော် ၊ ပိ ဋ ကတ် ကျမ်း စာ ကျက် မှတ် ရ အံ့ ။

ခံ တွင်း က ကောင်း သော ရ နံ ့ထွက် သည် မက် သော် ၊ မြတ် သော စ ကား ကို ဆို ရ အံ့ ။

ကောင်း သော ပန်း ရ နံ ့ မျိုး ကို နမ်း ရှူ ရ သည် မက် သော် ၊ သ တင်း ဂုဏ် ကြက် သ ရေ ပြန် ့နှံ ့အံ့ ။

ကြာ မျိုး ငါး ပါး ရ နံ ့ ကို ၊ နမ်း ရှူ ရ သည် မက် သော် ၊ ဂုဏ် သ တင်း တည် ကြည် စွာ ကျော စော အံ့ ။

နံ ့သာ မျိုး ငါး ပါး တို ့တွင် တ ပါး ပါး ။ ရ နံ ့ကို နမ်း ရှူ ရ သည် မက် သော် ။ တ နေ ့တ ခြား ဂုဏ် သ တင်း ထွက် အံ့ ။

ခံ တွင်း သို ့ မ ကောင်း သော အ နံ ့ဝင် သည် မက် သော် ။ သီ ချင်း ဆို ရ အံ့ ။ ခံ တွင်း က မ ကောင်း သော

အ နံ ့ထွက် သည် မက် သော်။ မ ကောင်း သည့် ကြမ်း ကြုတ် သော စ ကား ကို ဆို ရ အံ့ ။

မ ကောင်း သော ပန်း အ နံ ့ ကို နမ်း ရှူ ရ သည် မက် သော် ၊ ဂုဏ် ကြက် သ ရေ မှ ယုတ် လျှော့ အံ့ ။

အ နာ နှိပ် စက် အံ့ လည်း ဟူ ၏ ။။

(ဂေ ဇက် ရွာ မိတ် ဆွေ များ ၊ စိတ် ဝင် စား သူ များ အ တွက် စေ တ နာ အ ရ ၊ ရေး သား ကူး ယူ ဖော် ပြ ခြင်း သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည် )

About aye.kk

has written 247 post in this Website..