ရုတ္တရက္ က်ေရာက္သည့္ ပစၥလက္ခတ္ ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေန
– ညီဇံလွ ၊ သူရႆဝါ –

ေအာက္သိုးသိုးျဖစ္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား တစ္ခုေပၚတစ္ခု ထပ္ထားျခင္းျဖင္းျဖင့္
အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ပါဒ ဘယ္ေလာက္ ရုတ္တရက္က်ေရာက္သည့္ စူးရွက်ယ္ေလာင္စြာ

ကန္ ့သတ္ သည္ထက္ ေက်ာ္သံုးထားသည့္ မနက္ခင္းမ်ား တစ္ခုျပီးတစ္ခု လက္ခံရန္

ဆံုး႐ံႈးသည္ဟု အထင္ႏွင့္ အေခ်ာသပ္ ျခား နား ၿပီး အစြန္းေပၚမွာ အဆင္သင့္
လည္လည္ပတ္ပတ္ၿမိဳ႕ျပနံရံကို အလယ္မွာ ဒါမွမဟုတ္ ေအာက္မွာ ထားျခင္းျဖင့္
တန္ဖိုးအနည္းငယ္နိမ့္က်မႈ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ညအိပ္မေပ်ာ္တဲ့အခါ ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳ
အမွည့္လြန္ေနေသာ ရႊံ႕ဗြက္တခ်ိဳ ့အိုင္ထြန္းေနသည္ကို ပင္လယ္ေခၚရန္ ၀န္မေလးသင့္ေသးပါ
ထို ့ေနာက္ သတ္မွတ္သည္ စီးနင္းသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္သြားသည္ ပစ္မွတ္ကို လြန္ထြက္သြားျခင္း သတိမမူျခင္း
မ်က္စိတစ္ဖက္လိုက္ျခင္း ႏွင့္မရဲတရဲ စီးလိုက္ေသာ ကြ်ဲတစ္ေကာင္သာသာ ယဥ္ေက်းမႈ
အမွားအယြင္းကင္းကင္း တစ္ေဇာက္ကန္း ထုပ္ပိုးမႈပံုစံ လူမႈ ေရးေရးမွ်မထင္၍ တစ္လွမ္းတိုး၍
ဘယ္ဖက္လွည့္ေတြး၍ လြတ္ ဟာသြားေသာ ေလတိုက္ႏႈန္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးသား အျပင္အဆင္
ရာသီဥတုသည္ လူတို ့၏ အေရျပားကို တြားသြားတက္လာေနျပီး ကန္ ့သတ္သည္မ်ားကို
တစ္ခုေပၚတစ္ခု ထပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရွဴသံျပင္းျပင္းတို ့သည္
အပူအေအး လွည့္ေျပာင္း ခပ္ျမန္ျမန္ တြန္း၍ ေ႐ႊ႕၍မရေသာ ေရျပင္ ေျမထုေပၚတြင္
ေလွ်ာက်မသြားေအာင္ ကုပ္တြယ္ထားရမည့္အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မူတည္၍
ျပတင္းေပါက္မ်ားဖြင့္ပါ ဖိနပ္စီးပါ ေ႐ွ႕တည့္တည့္ၾကည့္ပါ ဆက္ရန္႐ွိသည္ မွစ၍ ဆက္ကာ ဆက္ကာ
မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ စာရင္းညွိမရ စကားမ်ားတယ္ အလုပ္ေကာင္းတယ္
ရရွိလာသာ လက္ေတြ ့မပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အမဲဆီ နာေထာင္သူဘက္မွ ျပန္လည္ေျပာဆိုခြင့္မရွိ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ေလ့က်င့္ထားေသာ
အရပ္ရွည္ေသာ အလွမ္းက်ဲက်ဲသည္ ရရွိလာေသာ ယာယီခ်ဳပ္ရိုး ။

၄ – ဇူလိုင္ – ၂၀၁၂

About သူရႆဝါ

သူ ရ ႆ ဝါ has written 157 post in this Website..

25 Years Old From Yangon | Myanmar | Writer | Blogger | Stand-up Comedian | Freelance Web Designer | Admin Member of Suboo Multi Social Network | Contact Me as Followings, kophonethantkyaw@gmail.com www.thurathawah.net www.facebook.com/ThuRaThaWah www.twitter.com/Thurathawah