ကြမ္းစားျခင္းအႏုပညာ

ကြမ္းစားျခင္းဟူသည့္ အတတ္ပညာတစ္ခုအားအႏုပညာေျမာက္ေစလုိသည့္အတြက္၊ ထုိ႔ျပင္ ကြမ္းစားျခင္း၏ အႏုအလွမ်ားအားလည္း ျပလုိသည့္အတြက္ ဤကဲ့သုိ႔ ကြမ္းစားျခင္းကုိ အႏုပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ ကြမ္းစားျခင္းအႏုပညာဟု နာမည္ကင္ပြန္း တပ္လုိက္ရေပသည္။(စာေရးသူ)

 

အဖြင့္

ဒီေန႔ေခတ္မွာအႏုပညာေတြ ေတာ္ေတာ္ေပါမ်ားေနေလသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေပါမ်ားေခတ္စားေနဘိသည့္ အႏုပညာမ်ားသည္ မိတ္ေဆြတုိ႔သိၿပီးျဖစ္သည့္ အႏုပညာသည္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္ကား မဟုတ္ေရးခ်မဟုတ္။ ယေန႔ေခတ္ႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ေက်ာ္ခြလာသည့္၊ ေက်ာ္ၾကားလာသည့္၊ လူေဘာင္သုိ႔ တြင္တြင္ႀကီးသြတ္သြင္းျခင္းခံထားရသည့္ ပညာရပ္မ်ားအားအႏုပညာဟူသည့္ နာမဝိေသသနကုိထည့္သြင္းလုိက္ၿပီးသကာလဘာအႏုပညာ၊ ညာအႏုပညာစသည္ျဖင့္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ အႏုပညာမ်ားမ်ားျပားေနသည္မွာကား အထူးေျပာဖြယ္ရွိသည္ဟုပင္ မထင္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္မွာကား“မည္သည့္ကိစၥပင္ျဖစ္လင့္ကစားအႏုပညာဟူသည့္စကားလုံးကုိတြဲဖက္ျမင္ၾကရမည္မွာကားသမုိင္းေပးတာဝန္တစ္ရပ္ဟုယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” လည္းေၾကးမုံသတင္းစာႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းတြင္ ေန႔စဥ္ေခါင္းႀကီးအျဖစ္ေဖၚျပလွ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏သေဘာထားမ်ားတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားၿပီး၊ အတုိက္အခံမ်ားဘက္မွလည္း အထူးေထာက္ခံသည္ကုိလည္းေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ထုိကိစၥအားအထူးေျပာဖြယ္ရာမရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏုပညာမ်ားသည္ “လမ္းေဘးေသးမေပါက္ရ” ဆုိသည့္ နံရံေရးစာမ်ားေနရာအႏွ႔ံေတြ႔ရသကဲ့သုိ႔ ေနရာတုိင္း၊ နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ အႏုပညာခ်င္တုိင္းအႏုပညာေနေလေတာ့သည္မွာမိတ္ေဆြတုိ႔လည္းသိၿပီးျဖစ္ေပေတာ့သည္။

သိသိသမွ် အႏုပညာမ်ားကုိခ်ေရးရသည္ရွိေသာ္-

-ေခါင္းေဆာင္မႈအႏုပညာ၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းအႏုပညာ၊ အိမ္ေထာင္မႈအႏုပညာ၊ ဆက္ဆံေရးအႏုပညာ၊ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းအႏုပညာ၊ ႏုိင္ငံေရးအႏုပညာ၊ လူမႈေရးအႏုပညာစသည္၊ စသည္ျဖင့္…။

အႏွီေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားမွာကားအကၽြႏု္ပ္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိနီးစပ္သမွ် ျဖစ္ေပသည္။ လက္လွမ္းမမွီႏုိင္သည့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေနမည့္ အႏုပညာမ်ားလည္းရွိေနေပလိမ့္မည္ဟုေျပာလွ်င္ မည္သူကမွ် ျငင္းအံ့မထင္။ ကုိယ္ကၽြမ္းက်င္ရာ၊ တစ္ခါတစ္ရံကိုယ္တုိင္မကၽြမ္းက်င္ပါလွ်က္ ဟုိကိစၥဟုိျပႆနာကုိအႏုပညာဟူသည့္ စကားတစ္လုံးထည့္လုိက္၍ ေခ်ာ္လဲၿပီးေရာထုိင္လုိက္ၾကသည္မွာကား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုံးပီတိဂြမ္းဆီထိသကဲ့သုိ႔ ၾကည္ႏူးရေပသည္။

ထုိထုိပညာရွိကဝိမ်ားက အႏွီကဲ့သုိ႔ အႏုပညာမ်ားကုိတာဝန္ေက်ပြန္စြာေရးသားၾကသကဲ့သုိ႔ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္းကုိယ္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရပ္တစ္ခုအားအႏုပညာဟူသည့္ နာမဝိေသသနတပ္အပ္ကာ ဤ “ကြမ္းစားျခင္းအႏုပညာ”ဟူသည့္ က်မ္းတစ္ေစာင္ကုိ ျပဳစုမိေခ်ေတာ့သည္။ထုိ႔ျပင္ ယေန႔ကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေနသည့္ အခ်ိန္သမယတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ စာေပသဲတစ္ပြင့္အေနႏွင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကပါဝင္လက္သရမ္းခြင့္ရသည့္အျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္၏က်မ္းခန္႔မ်ားကုိဖတ္ၿပီးသကာလဗဟုသုတတုိးပြားေစမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ မ်ားစြာယူႀကံဳးမရဝမ္းသာေနမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

 

အႏုပညာ၏ အဓိပၸါယ္

အႏုပညာဟူသည္မွာကားအႏု၊ အလွ အရာမ်ားအားတန္ဆာဆင္ယင္ကာလူအမ်ားစိတ္ဘဝင္တြင္ ထင္ဟပ္ရေအာင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ၊ ပညာေျမာက္စြာျပဳျပင္ျပဳလုပ္အပ္သည့္ အျခင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ေရးက်မ္းတစ္ေစာင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိဖူးေလသည္။ (လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းအႏုပညာက်မ္း-စာမ်က္ႏွာ ၂၀၆၅ တြင္ရႈ)

အႏွီအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရတစ္စုံတစ္ခုအားအႏုပညာေျမာက္စြာျပရမည္ဟုဆုိေရးခ်ဆုိလာၿပီဆုိပါကထုိတစ္စုံတစ္ခုကမည္သုိ႔ပင္ ၾကမ္းတမ္းခက္ရွ ေနေပလိမ့္ကစားထုိတစ္စုံတစ္ခု၏ေနာက္တြင္ကပ္လွ်က္ အႏုပညာဟူသည္ကုိထည့္လုိက္ျခင္းသည္ အလြန္ပင္ လွပသည့္ အခ်င္းအရာျဖစ္သြားသည္ ဟူသတတ္။(အက်ယ္ကုိ-ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္တြင္းျမာေပြျခင္းအႏုပညာက်မ္း-စာမ်က္ႏွာ ၃၈၉၄ တြင္ရႈ)

ထုိ႔ျပင္ တစ္စုံတစ္ခုကုိလိမ္လွည္လွည့္ျဖားခ်င္သည္ ဆုိပါကလည္းထုိထုိအႏုပညာဟူသည့္ စကားလုံးသည္ အထူးပင္သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းမွာလည္း ကၽြႏု္ပ္၏က်မ္းကသက္ေသခံေနေပလိမ့္မည္။(လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းအႏုပညာ-ညႊန္းၿပီး)

 

ကြမ္းစားျခင္းအစ ျမန္မာက

မည္သည့္ကိစၥကုိမည္သည့္ေနရာကစသည္ဟုတြင္တြင္ႀကီးမေျပာျခင္းသည္ ယေန႔တြင္ ေခတ္မမွီေတာ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ခင္စဖြယ္ေကာင္းေအာင္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းကမၻာ့အလယ္ဂုဏ္တင့္တယ္ေအာင္ ကြမ္းစားျခင္းအစ ျမန္မာကဟုဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ေအာက္ပါ လကၤာ၊ ကဗ်ာစာသားမွာကားဟုိးေရွးဘုရင္လက္ထက္ကပင္ ျမန္မာမင္းမ်ားကြမ္းစားၾကသည္ကုိေဖာ္ျပေနေပသည့္အတြက္ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနႏွင့္ ျငင္းဆုိျခင္းငွာမတတ္သာျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ကြမ္းစားျခင္းအစျမန္မာကဟူသည့္ စကားအားေထာက္ခံေနသည့္အခ်က္မ်ားရွိေနေပေသးသည္။ အႏွီကဲ့သုိ႔ ျမန္မာမင္းမ်ားကြမ္းစားၾကသည္ဟူ၍သာက်မ္းဂန္မ်ား၌တြင္က်ယ္စြာေတြ႔ႏုိင္ၿပီးထုိေခတ္ထုိအခါကအေရွ႕ဘက္တြင္ ေကာရိယ၊ အိသေရလ၊ ဟိႏၵဴစတန္နီ၊ စိန၊ ရုရွား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွ အေမရိက၊ ၿဗိတိသွ်  စသည့္အရပ္အရပ္မွ ရာဇဝင္ဆရာမ်ား၊သမုိင္းဆရာမ်ား၏ ေရးသားထားခ်က္မ်ားအရျမန္မာမွ လြဲ၍ တစ္ျခားကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဘုရင္မ်ားကြမ္းစားသည္ဟုသူတုိ႔၏က်မ္းမ်ား၌မလာပါ။ ျမန္မာ့က်မ္းဂန္လာလကၤာကုိ ၾကည့္ၾကပါအ့ံ။

 

တံတားဦးကကြမ္းႏုဝါ

ငျမာ(ငန္းျမာ) ကေဆး

ကြမ္းသီးေတာင္ငူနဲ႔

ကုိင္းထုံးျဖဴ၊ ျပည္ ရွား

သာဝါးလုိ႔ေထြး။

တံတားဦးကကြမ္းႏုဝါ ဟူသည္မွာကားတံတားဦးၿမိဳ႕က ကြမ္းရြက္သာလွ်င္ ဝါဝါႏုႏုႏွင့္ စား၍အေကာင္းဆုံးဟုေျပာျခင္းဟူလုိ။ ငျမာကေဆးဟူသည္မွာကားငျမာဆုိသည့္ေနရာကေဆးကသာအေကာင္းဆုံးဟူလုိ။ ကုိင္းထုံးျဖဴဆုိသည္မွာကားစစ္ကုိင္းကထုံးျဖဴျဖဴသာလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕က ရွားေစး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕က ကြမ္းသီးႏွင့္ဆုိပါကအထူးေျပာဖြယ္မလုိသည့္ ကြမ္းယာေကာင္းတစ္ယာျဖစ္ေပေတာ့သည္ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ သာဝါးလို႔ေထြးဆုိသည္မွာကားကြမ္းယာတစ္ယာဝါးၿပီးသကာလအသာအယာညက္ညက္ေညာေညာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစားၾကသည္ ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခ်က္မွာကားေရွးျမန္မာတုိ႔ စည္းကမ္းႀကီးပုံ၊ ႏူးည့ံပုံတုိ႔ကုိေပၚေပၚတင္တင္ႀကီးေဖာ္ျပေနေပသည္။

 

အထက္ပါ အျခင္းအရာတုိ႔ ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရွးျမန္မာတုိ႔သည္ တစ္နယ္တစ္ေက်းပင္လွ်င္သြားေရာက္၍ ကြမ္းစားၾကျခင္းအမႈ ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ထုိ႔ျပင္ ကြမ္းစားရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအဝွမ္းလွည့္လည္သြားေရာက္ခဲ့သည္ကုိလည္းေတြ႔ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္တစ္မုံ႔ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ၊ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕ကုိကြမ္းစားျခင္းအတြက္ပင္လွ်င္ လြယ္လြယ္ကူကူသြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ၾကည့္ေသာ္ ထုိေခတ္ထုိအခါက ျမန္မာ့ကြမ္းယာသည္ ကမၻာအႏွံ႔သုိ႔ပင္ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေလသလားဟူ၍ပင္ စဥ္းစားခ်င္စရာျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ထုိ႔ျပင္ ေအာက္စဖုိ႔ထ္ အက္ဒဗန္႔စ္ လန္းနားအဘိဓာန္ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition)တြင္လည္း-

betel[ uncountable ] “the leaves of a climbing plant, also called betel , chewed by people in Asia” ဟုဖြင့္ဆုိထားသည့္အတြက္ အာရွႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကြမ္းစားျခင္းတြင္ တမူထူးျခားေနႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီဘက္ေခတ္တြင္လည္းျမန္မာတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးစာဆုိႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ပုံတူပန္းခ်ီမ်ားတြင္ေရာ၊ ေရွးမွီေနာက္မွီစာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏ေရးသားခ်က္မ်ားအရပါ၊ စာဆုိႀကီး၏ကြမ္းစားျခင္းကုိအထူးေတြ႔ရွိရေပသည္။ အကယ္၍အလ်င္းသင့္ပါကသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကုိေသေသခ်ာခ်ာယူ၍ၾကည့္ပါေလ၊ ကြမ္းအစ္ႀကီးအားဟီးလုိ႔ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကုိၾကည့္၍ေရွးကျမန္မာမ်ားကြမ္းစားျခင္းကုိအထူးခုံမင္သည္ကုိေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကြမ္းစားျခင္းအတတ္ပညာႏွင့္ ကြမ္းစားျခင္းအႏုပညာကုိကားက်မ္းတစ္ေစာင္၊ ေပတစ္ဖြဲ႕မွ် ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္ကုိမေတြ႔ရေပ။ ဦးကုလား၏ မဟာရာဇဝင္ႀကီးတြင္လည္းကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခလုတ္တုိက္ေရးဖြဲ႕ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးပင္ မေတြ႔ရေပ။ (ဤေနရာတြင္ ဦးကုလားကုိဦးကုလားဟုသာသုံးႏႈန္းပါမည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ-ဦးျမန္မာမြတ္ဆလင္ ဟုသုံးႏႈန္းလွ်င္ စာမေခ်ာမွာစုိး၍ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးကုလားကုိသိေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္ အထင္အျမင္မလြဲေစရန္ျဖစ္သည္-ဤကားစကားခ်ပ္။)

ထုိ႔ျပင္ သမုိင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ားအရ ပ်ဴေခတ္၊ ပုဂံေခတ္၊ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္လည္းကြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားထားသည္ကုိမေတြ႔ရေပ။ ဆရာတကၠသုိလ္စိန္တင္၏ သမုိင္းေနာက္ခံဝတၳဳမ်ားတြင္လည္းမေတြ႔ရေပ။ ဆရာတင္ႏုိင္တုိး၏ ရာဇဝင္သစ္က်မ္းမ်ားတြင္လည္းကြမ္းစားျခင္းအသစ္မ်ားကိုစုိးစဥ္းမွ် မျမင္ရေပ။ ဤသည္ကုိသာေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏုိင္မည္ဆုိပါက ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မွတ္တုိင္သစ္တစ္တုိင္ စုိက္ထူႏုိင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိေခ်သည္။

(က်မ္းေလးေနမည္စုိး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖတ္ရသည္မွာရွည္ေနမည္စုိး၍လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္၏ က်မ္းအားဤေနရာတြင္ ခတၱမွ်နားပါမည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အလ်င္းသင့္ပါက ကြမ္းစားျခင္းအႏုပညာကုိအက်ယ္တဝင့္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမိတ္ေဆြမ်ားကုိအသိေပးအပ္ပါသည္)

 

ေဒါက္တာထုံးေမႊဒုတ္(ခ) ျမတ္ေက်ာ္သူ

(D.Lit on Platform, Ph.D in Betal Quid)

ဆက္သြယ္ရန္-“ထုံးေမႊဒုတ္” ကြမ္းဆုိင္ႏွင့္ ကြမ္းသုေတသနဌာန, 9th Floor, Traders Hotel

ကြမ္းယာမ်ားကုိ Door to Door စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိမည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မဆုိပုိ႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတုိင္းရွိ “ထုံးေမႊဒုတ္” ကြမ္းဆုိင္မ်ားတြင္လည္းအားေပးႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ DHL, FedEx ကဲ့သုိ႔ေသာပါဆယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပါ ကမၻာတစ္ဝွမ္းသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

About အဇဋာ

အဇဋာ has written 27 post in this Website..

လြတ္လပ္သည့္ သတင္းသမားတစ္ေယာက္၊ ကဗ်ာမ်ားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊ ေတြးေခၚျခင္းကုိ ခုံမင္သူ၊ ေဝဖန္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူ၊