ေႏြ ဦး ရာ သီ ေလး က ၊ အ လြန္ ေပ်ာ္ ရႊင္ ၾကည္ ႏွဴး စ ရာ ေကာင္း လြန္း လွ ပါ သည္။
တ ေပါင္း ေႏြ က အ လြမ္း ဓတ္ ခံ ကို အား ၿဖည့္ လို ့ေန သ ေယာင္ ေယာင္ ပင္။
ေရႊ တိ ဂုံ တ ေပါင္း လ ၿပည့္ ေန ့ ည က ၊ ဘု ရား ဖူး ရန္ အ စီ စဥ္ ရွိ သ ၿဖင့္ ေပ်ာ္ ေန သူ က ေတာ့ ေက
တ ေယာက္ ဟု ေၿပာ ရ မည္ ဆို လွ်င္ မွား မည္ မ ထင္ ပါ ။
အ ၿမဲ တန္း ေရာက္ ဘူး သည္ ဆို ေပ မဲ့ ၊ တ ေပါင္း လ ၿပည့္ ေန ့ က ဖူး ခြင့္ မ ၾကဳံ ဘူး ေသး ပါ ။ သြား ရ မည္ ဆို ေတာ့ ေက တ ေယာက္ ရင္ ေတြ ခုန္ ကာ ေပ်ာ္ လြနး္ ေန မိ သည္ ။
လူ အုပ္ ခ်င္း ကြဲ သြား ႏိုင္ မည္ ကို စိုး သ ၿဖင့္ ၊ အ ေဒၚ က အ ထပ္ ထပ္ မွာ ေန ရွာ ပါ သည္ ။ လူ ခ်င္း အ တြဲ မ ၿဖဳတ္ ရန္ ။ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ လက္ ကို ၿမဲ ၿမဲ ကိုင္ ဆြဲ ဖမ္း ဆုတ္ ထား ရန္ ။စိတ္ မ ခ် ႏိုင္ လြန္း သ ၿဖင့္ ၊ ပူ ပင္ စိတ္ လြန္ ကဲ မႈ ေတြ ႏွင့္ အ တူ ၊ အ ေဒၚ က မ လႊတ္ ခ်င္ ခ်င္ ၿဖစ္ ေန ပါ သည္ ။
ည ေန ခင္း ထ မင္း စား ေသာက္ ၿပီး စီး သည့္ အ ခ်ိန္ ၊ အ ၿပင္ ဖက္ လွမ္း ေမွ်ာ္ ရင္း ၾကည့္ မိ ေတာ့ ဗု ဇြန္ ဆီ ေရာင္ တိမ္ ေတာင္ ၊တိမ္ တိုက္ ေတြ က ၿမင္ ၿမင္ သ မွ် လွ ပ လြန္း လွ သည္ ။ ဒီ အ ခ်ိန္ ဆို…..ရင္ ၿပင္ မွာ အ ရမ္း လွ ေန မွာ ဟု စဥ္း စား မိ ရင္း ၊ အ ေဒၚ က ေရႊ တိ ဂုံ ေစ တီ အား ၊ ည မွ သာ သြား ေရာက္ ဖူး ေမွ်ာ္ ရန္ ေၿပာ သ ၿဖင့္ ၊ အိမ္ အ ၿပင္ ဖက္ သို ့၊ လွမ္း ေငး ေမာ ၾကည့္ ေန မိ ခဲ့ ၿခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ ေအာက္ ကို ငုုံ ့ၾကည့္ ေတာ့ ကား ေသး ေေသး လူ ေသး ေသး ေလး ေတြ ဘဲ လွမ္း ၿမင္ ေတြ ့ေန ရ ၿပီး ၊တိမ္ ေတြ က လည္း ေကာင္း ကင္ ကို ေဆး ပန္း ခ်ီ ႏွယ္ ေရး ၿခယ္ ေန သ လို ပင္ ။ အ ေရာင္ စုံ ေတြ ၿဖင့္ ေတာက္ ပ ေန တာ ၾကည္ ႏွဴး ဘြယ္ ရာ ေကာင္း လြန္း ေန ၍ ၊ ဘယ္ ဆီ ကို လြမ္း မွန္း မ သိ ေအာင္ ပင္ ၊ စိတ္ ခံ စား ရ ပါ သည္ ။ အ ခ်ိန္ ကို ကုန္ ေအာင္ ေစာင့္ ေန ရင္း က ၊ ဘု ရား သြား ဖို ့ အ သင့္ ၿပင္ ဆင္ ထား ရန္ ၊ အ ၀တ္ အ စား လဲ ထား ရန္ အ ေဒၚ က လွမ္း ေၿပာ လိုက္ မွ သာ အ ေတြး ရပ္ ၿပီး ၊ ကိုယ္ လုပ္ စ ရာ ကိ စၥ မ်ား ကို သြား လုပ္ လိုက္ ပါ သည္။
ဘု ရား သြား မည္ ၿဖစ္ ၍ ၊ အစ္ မ ၿဖစ္ သူ ၏ လုံ ၿခည္ ႏွင့္ အ ကၤ်ီ ကို ေကာက္ စြပ္ ေန မိ ပါ သည္ ။ ဘု ရား က စ ကဒ္ ၀တ္ သြား ၍ မ ၿဖစ္ ပါ ။ အ ေဒၚ က လည္း ခြင့္ မ ၿပဳ ။
ဖက္ ဖူး ေရာင္ လုံ ခ်ည္ ႏွင့္ ေရ ခဲ သား အ ကၤ်ီ ၀ါ ႏု ႏု အ ေပၚ တ ပိုင္း က ဇာ အ ၀ါ ႏု ေရာင္ ၊ ရင္ ပတ္ ၿဖတ္ ဆက္ က ေလး ကို သာ ေကာက္ ၀တ္ လိုက္ ရ ပါ သည္ ။ ေတာ္ ေသာ အ ကၤ်ီ က တ ထည္ မွ် ပင္ မ ရွိ ။ အစ္ မ ၏ အ က်ဥ္း ဆုံး ၿဖစ္ သည့္ အ ကၤၤ်ီ ၊ ကိုယ္ ႏွင့္ ေတာ္ သည့္ အ ကၤ်ီ ကို သာ ယူ ၿပီး ေကာက္ စြတ္ လိုက္ ရ သ ၿဖင့္ ၊ အ ေဒၚ က ၊ ေက့ အား ဘု ရား သြား တာ လုံ လုံ ၿခဳံ ၿခဳံ မ ရွိ ဟု ဆို ၿပီး လွမ္း ၿမင္ ၿပီး ဆူ ပါ သည္ ။ ဘု ရား သြား ခ်င္ သည့္ စိတ္ က လည္း တား ဆီး မ ရ ပါ ။ ၀တ္ ၍ ေတာ္ သည့္ အ ကၤ်ီ က လည္း တ ထည္ မွ် မ ရွိ ။ အ ခု ၀တ္ ရ သည့္ အ ကၤ်ီ က လည္း ၊ ေက လုံး လုံး ၾကည့္ မ ရ သည့္ အ က်ၤီ ၊ အ လြန္ မုံး သည့္ အ ကၤ်ီ တ ထည္ ပင္ ။
ထို အ က်ၤ ီကို အစ္ မ ၀တ္ တာ ၿမင္ တုံး က ဆို လွ်င္ ၊ မိ ဘ ႏွင့္ တိုင္ ေၿပာ ၿပီး တစ္ ခ်ိန္ လုံး ကဲ့ ရဲ ့ေန တတ္ သည့္ အ ကၤ်ီ တ ထည္ ပင္။ ဘု ရား လိုက္ ခ်င္ သ ၿဖင့္ ၊ မ သက္ မ သာ ၊ မ တတ္ သာ ေတာ့ ဘဲ ထို အ ကၤ် ီ ကို သာ ၊ ေက ၀တ္ ၿပီး လိုက္ ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ သည္ ။
အ ေဒၚ က ဘု ရား ဆီ မီး ထြန္း ပူ ေဇာ္ ရန္ ေၿမ ခြက္ ေလး မ်ား ၊ ေၿမ ခြက္ ထဲ တြင္ ထည့္ ထြန္း ရန္ ဖ ေရာင္း တိုင္ မ်ား ။ ၿဂိဳလ္ သက္ ေမြး ေန ့ မ်ား ေမး ၿပီး ၊ ကိုယ္ တိုင္ ထြန္း ညိွ မီး ပူ ေဇာ္ ရန္ ၊ အ ေသ အ ခ်ာ ေရ တြက္ ၍ ထည့္ ေပး လိုက္ ပါ သည္ ။
မ ၀တ္ ဘူး သည့္ အ ကၤ်ီ ၊ ကို ၀တ္ ၿပီး လိုက္ ခဲ့ ရ သည့္ စိတ္ ဒုကၡ ။ ေယာက္ က်ား ေလး ရွပ္ အ ကၤ်ီ သာ အ ၀တ္ မ်ား ၿပီး ၊ မိန္း မ ၀တ္ ဘ ေလာက္ စ္ အ ကၤ်ီ က မ ရွိ ။ ရွိ တာ ၀တ္ ၿပီး လိုက္ ခဲ့ ရ သည့္ ေက ၏ စိတ္ ဆင္း ရဲ မႈ ကား ေဖာ္ ၿပ လို ့ပင္ မ တတ္ စြမ္း သာ ႏိုင္ ေတာ့ ပါ ။
ခက္ သည္ က ၊ အ ေဒၚ က သူ ၏ သား ၿဖစ္ သူ ႏွင့္ သား ေခြ်း မ ထည့္ ေပး ၿပီး ခါ မွ အ လည္ ေရာက္ ေန သည့္ တူ ေတာ္ ေမာင္ ပါ လိုက္ ခဲ့ ခ်င္ သည္ ဟု ေတာင္း ဆို မႈ အ ရ ထည့္ ေပး ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ က..
ေၿပာ ေၿပာ ဆို ဆို ၿဖင့္….အား လုံး က မာင္ ႏွ မ ေတြ ဘဲ ၊ နယ္ က ေရာက္ ေန သူ ေတာ သူ စစ္ စစ္ ေက က ေတာ့ ဘယ္ မွ မ သြား တတ္ ၊ မ လာ တတ္ ေပ်ာက္ သြား လို ့ က ေတာ့ မ ၿဖစ္ ။ သူ ့ အ ေဖ ကို ေတာ့ ငါ ေၾကာက္ သည္ ဟု ၿပာ ပါ သည္ ။ ေက့ အား ၾကည့္ ၿပီး ၊ အစ္ ကို ေတြ လက္ ကို ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ဖမ္း ဆုတ္ ၿပီး ဆြဲ ထား ေနာ္ ။ လက္ ကို မ လႊတ္ ႏွင့္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ ေခြ်း မ ၿဖစ္ သူ (၉) လ အ ရြယ္ က ေလး ကို ပါ ၊ ဘု ရား ေခၚ သြား ခ်င္ သည္ ဟု ေတာင္း ဆို ခဲ့ သ ၿဖင့္ ၊ ေခြ်း မ က က ေလး တ ဖက္ ႏွင့္ ၿဖစ္ ေန ၍ ေမာင္ ၀မ္း ကြဲ ေတာ္ သူ ထံ ၊ ေက့ အား လက္ ဆြဲ ထား ထား ရန္ ၊ တ ေပါင္း လ ၿပည့္ ေန ့ ၿဖစ္ ၍ ဘု ရား မွာ အ နယ္ နယ္ အ ရပ္ ရပ္ က ဆင္း လာ ၾက ၿပီး ၊ ဆီ မီး တစ္ ေထာင္ ပူ ေဇာ္ ထြန္း ညွိ ၾက သ ၿဖင့္ လူ က ၾကက္ ပ်ံ မ က် စည္ ကား သိုက္ ၿမိဳက္ ေန မည္ ၿဖစ္ ၍ ေက့ အား မ ေပ်ာက္ ေအာင္ လက္ ဆြဲ ထား ဟု တာ ၀န္ ေပး ပါ ေတာ့ သည္ ။
ေက က အ ကၤ်ီ ႏွင့္ အ ေန ရ ခက္ ေန သည္ က တစ္ မ်ိဳး ၊ ကိုယ္ ႏွင့္ က အ ေဒၚ ႏွင့္ ဘဲ ပတ္ သက္ သည္ ။ အ ေဒၚ ေယာ က္်ား ဘက္ က ေတာ္ သူ တူ ႏွင့္ က ဘာ မွ် မ ပတ္ သက္ ။ တစ္ ပူ ေပၚ တစ္ ပူ ဆင့္ ၍ စိတ္ ညစ္ ေန သူ က ေက ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ ေပါက္ သည့္ န ဖူး မ ထူး ေတာ့ သည့္ အ တူ တူ ၊ လိုက္ ခ်င္ တုံး က တ ကဲ ကဲ ၊ နန္း မ ေတာ္ မယ္ ႏု ထက္ သဲ ဆို သ လို ၊ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေ၀ ဖန္ ခံ ရ မည္ စိုး ၍ လိုက္ ခဲ့ မိ ပါ ေတာ့ သည္ ။
ဖူး ေမွ်ာ္ ခ်င္ ခဲ့ သည့္ ေရႊ တိ ဂုံ အား လွမ္း ၿမင္ ရ သည့္ ခ ဏ ၊ စိတ္ ဆင္း ရဲ မႈ တို ့ အ ေ၀း သို ့ လြင့္ စင္ ထြက္ ေၿပး ကြယ္ ေၿပာက္ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။ တန္ ခိုး ၾကီး လွ သည့္ ၿမတ္ ေရႊ တိ ဂုံ အား လွမ္း ၿမင္ ၿမင္ ခ်င္း ပင္ ၊ လက္ စုံ ဆယ္ ၿဖာ လက္ အုပ္ ခ်ီ လွ်က္ က အ ေ၀း မွ ပင္ အ ရင္ လွမ္း ဖူး လိုက္ မိ ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ ေခြ်း မ က ပါး စပ္ မွ ရုတ္ တ ရက္ ႏွဳတ္ သ ရမ္း လိုက္ ခါ ။ ငါ့ ေမာင္ က ဘု ရား ဖူး ခ်င္ တာ မွ ဟုတ္ ရဲ ့ လား ။ ဘု ရား ဖူး ရင္း လိတ္ အု ပါ တူး မ လို ့ လား ဟု မ ထင္ မွတ္ ဘဲ ေၿပာ လိုက္ ေသာ စ ကား ေၾကာင့္။ အစ္ ကို မွ သူ ့ မိန္း မ အား လြန္ စြာ ေဒါ ကန္ သြား ပါ သည္ ။ သူ ့မိန္း မ အား ေဒါ သ ၿဖင့္ လွမ္း ၾကည့္ ရင္း ႏွင့္ မင္း ကို ဒီ လို မိန္း မ စား မ်ိဳး လို ့ အစ္ ကို လုံး ၀ မ ထင္ မွတ္ ထား မိ ဘူး ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။
အစ္ ကို မိန္း မ လည္း ပါး စပ္ ပိတ္ ရက္ ၿဖစ္ သြား ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ သည္ ။ အား လုံး လည္း ဓါတ္ ေလွ ခါး တြင္ စီး ရ ေတာ့ မည္ ၿဖစ္ ၍ လူ အုပ္ ထဲ တြင္ တိုး ေ၀ွ့ ယင္း ႏွင့္ ပင္ ၊ ႏွစ္ ၿခမ္း ကြဲ သြား ပါ သည္ ။ ဓါတ္ ေလွ ခါး ထဲ အ ေရာက္ တြင္ ေတာ့ ၊ အ ေဒၚ တူ က ေက့ အား မ ထင္ မွတ္ ပဲ ရင္ ခြင္ ၾကား ထဲ ဆြဲ သြင္း လိုက္ ပါ သည္ ။ အ ၿခား လူ မ်ား ႏွင့္ ထိ မိ သြား မွာ စိုး ၍ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ ေက့ အား ရင္ ပတ္ ၾကီး ၿဖင့္ မိုး ၿပီး ၊ လူ အ မ်ား ႏွင့္ မ ထိ မိ ေစ ရန္ ကာ ထား ေပး ပါ သည္ ။ ေက က လည္း လူ အ မ်ား ၾကား ညွပ္ ေန ခါ လႈပ္ ၍ ပင္ မ ရ ေတာ့ ပါ ။ တစ္ ခါ တစ္ ခါ အ ေဒၚ ၏ တူ ၊ မ်က္ လုံး မ်ား အ ၾကည့္ က က် ေရာက္ လာ ခါ ၊ ရ ရဲ ့လား ဟု ေတာ့ ေမး ပါ သည္ ။
ေက က ၿပန္ ေၿဖ မည့္ စ ကား မ ရွိ ပါ ။
ဘု ရား ဖူး ခ်င္ သည့္ ၊ စိတ္ ဒု ကၡ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
ဓါတ္ ေလွ ခါး ဖြင့္ ဖြင့္ ၿခင္း ပင္ ၊ လက္ ႏွင့္ ေက့ အား ဖမ္း ဆုတ္ ထား လွ်က္ က လမ္း ေလွ်ာက္ ယင္း ႏွင့္ ပင္ ဘု ရား ရင္ ၿပင္ သို ့ ေရာက္ လာ ၾက ပါ သည္ ။
လ က္်ာ ရစ္ တ ပါတ္ ပတ္ ၿပီး မွ ၊ ေမြး ေန ့ နံ ၿဂိဳလ္ ခြင္ အ ရပ္ ၌ ဆီ မီး ထြန္း ညိွ ပူ ေဇာ္ ခဲ့ ယင္း ။ ထို ေန ့ က အိမ္ ၿပန္ ေရာက္ ေတာ့ ေမာ ေမာ ႏွင့္ အိပ္ ေပ်ာ္ သြား ပါ သည္ ။ အိပ္ မ ရ သူ က ေတာ့ အ ေဒၚ ၏ တူ ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ အ ေဒၚ က ေက့ ဓါတ္ ပုံ အ လွ မ်ား အား အ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကို ေက့ အ ေဖ က ေပး ထား သည္ ကို ၊ ေက က လုံး ၀ မ သိ ရွိ ထား ပါ ။ အ ေဒၚ တူ က ဓါတ္ ပုံ မ်ား ကို မ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား ပဲ ႏွင့္ ဘီ ဒို ထဲ ရွိ အ ကၤ်ီ အား အ ေဒၚ မွ ယူ ခိုင္း ခဲ့ သ ၿဖင့္ ဓါတ္ ပုံ မ်ား ထြက္ က် လာ ခါ ၊ ေတြ ့ ၿမင္ သြား ယင္း ၊ အ ေဒၚ အား အစ္ ေအာက္ ပူ ဆာ ခါ ၊ ထို ည က မ ရ မ က ေမး ၿမန္း ခဲ့ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ က မ တတ္ သာ သည့္ အ ဆုံး ဖြင့္ ဟ ခါ ေၿပာ ၿပီး ၊ ပါး စပ္ ပိတ္ ထား ခိုင္း သည္ ကို ေက သိ လိုက္ ရ ပါ သည္။
ဓါတ္ ပုံ မ်ား ေတြ ့ ရ စဥ္ က ၊ လြန္ စြာ အံ့ အား သင့္ လွ်က္ ၾကက္ ေသ ေသ သြား မိ ခဲ့ သ လို ၿဖစ္ သြား ခဲ့ သည္ ဟု အ ေဒၚ ၏ တူ က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။ ေက ႏွင့္ အ ေဒၚ တူ တို့ ႏွစ္ ေယာက္ က ၊ တစ္ အိမ္ ထဲ တြင္ မ ထင္ မွတ္ ဘဲ လာ ဆုံ ၾက ပါ သည္ ။
မ နက္ ေရာက္ ေတာ့ ၊ အ ေဒၚ က မ နက္ ခင္း စား ရန္ ေကာ္ ဖီ မုန္ ့ေကြ်း ေတာ့ ။ အ တူ ဆုံ ၾက ပါ သည္ ။ မ နက္ ခင္း အ ေဒၚ တို ့ မိ သား စု က ၀န္ ထမ္း ေတြ ဆို ေတာ့ ကိုး နာ ရီ ထိုး အ ၿပီး ၊ အ သီး သီး ရုံး သြား သ ၿဖင့္ အိမ္ မွာ ႏွစ္ ေယာက္ သား အိမ္ ေစာင့္ ၿဖစ္ မွန္း မ သိ ၿဖစ္ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။ ဖတ္ စ ရာ မ်ား ဂ်ာ နယ္ ၊ သ တင္း စာ ၊ ၀ထၳဳ စာ အုပ္ မ်ား အ ၿပင္း ေၿပ ဖတ္ ရန္ မ နက္ ထဲ က အ ေဒၚ က စား ပြဲ ေပၚ တြင္ လာ ခ် ထား ေပး ခဲ့ ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ တူ က ေတာ့ စစ္ တု ရင္ သြား ရွာ လာ ခဲ့ ခါ ၊ စစ္ တု ရင္ ေဆာ့ ရန္ အ ေဖာ္ ညိွ ပါ ေတာ့ သည္ ။
ေက က လည္း စစ္ တု ရင္ ၀ါ သ နာ အိုး ဆို ေတာ့ အ ေဖာ္ ညိွ ဖို ့မ လို ။ ႏွစ္ ေယာက္ သား ရွဳံး သည့္ သူ က န ဖူး ထိတ္ အား လက္ ႏွင့္ ေတာင့္ ေၾကး ဆို ခါ က စား ၾက ပါ ေတာ့ သည္ ။ မ ေဆာ့ ခင္ ေတာ့ နာ မည္ ေမး ၾက ၊ မိတ္ ဖြဲ ့ ၾက ႏွင့္ လိပ္ စာ ေတြ အ သီး သီး ေမး ၾက ရင္း…..၊ အ ေဒၚ တူ က အ ရင္ ေမး ပါ သည္ ။
နာ မည္ ဘယ္ လို ေခၚ လည္း ဟင္…
“ေက”..ပါ။
တ ကယ္ လား ဟု ထပ္ ေမး ပါ သည္ ။
အိမ္ က ေပး ထား သည့္ နာ မည္ မ ဟုတ္ ။ အိမ္ က ေပး သည့္ နာ မည္ က ရုပ္ ဆိုး သည္ ။ ကိုယ့္ ဘာ သာ ကိုယ္ ၾကိဳက္ ၍ ေပး ထား တာ ဟု ေၿဖ မိ ပါ သည္။
ဒါ ဆို ရင္ ကို ့ နာ မည္ လည္း ေၿပာ ၿပ ဦး ေလ….။
ကိုယ့္ နာ မည္ က“သု ခ” ပါ ။
“သု ခ” ……ႏွစ္ လုံး တည္ လား ။
ဒု ကၡ ရဲ ့ ဆန္ ့ က်င္ ဖက္ ေပါ့ ၊နာ မည္ က လွ တယ္ ေနာ္ ၊ ယုံ ေစ ခ်င္ ရင္ ၊ မွတ္ ပုံ တင္ ၿပ ေလ ၊ ၿပ မွ ယုံ မယ္ ဟု အစ္ ကို သု ခ အား စ ေနာက္ မိ လိုက္ ပါ သည္။
အစ္ ကို သု ခ က ေတာ့ ၊ တ ကယ္ ထင္ မွတ္ သြား ခါ ၊ မွတ္ ပုံ တင္ သြား ယူ လာ ၿပီး ၊ ထုတ္ ၿပ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ဒါ ဆို နာ မည္ အ စစ္ က “သု ခ”ေပါ့ ေနာ္ ။ ကာ ရံ ညီ သြား ေအာင္ ၊ ဦး ဘ ခ်စ္ ရဲ ့ ခ်စ္ ဒုကၡ ေတာ့ မ ၿဖစ္ ေစ နဲ ့ ဦး ေနာ္ ဟု ေနာက္ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။ ႏွစ္ ဦး သား လည္း သ ေဘာ က် စြာ ၿဖင့္ ပင္ ၿပိဳင္ တူ ရယ္ ေမာ လိုက္ မိ ၾက ယင္း….။
အ ေဒၚ ေန ့ ခင္း ရုံး ဆင္း ၿပန္ လာ ခ်ိန္ အ ထိ ၊ ႏွစ္ ေယာက္ သား စစ္ တု ရင္ ထိုင္ ေဆာ့ ေန ၾက ပါ သည္ ။ သူ ရွဳံး လိုက္ ကိုယ္ ႏိုင္ လိုက္ ႏွင့္ ႏွစ္ ေယာက္ သား န ဖူး ၿပင္ ေတြ ရဲ ရဲ နီ တြတ္ သြား ၾက ပါ သည္ ။ န ဖူး ၿပင္ အား ၊ အား မ နာ တမ္း ေတာက္ ခဲ့ ၾက ၿခင္း ၿဖစ္ ၍ ၊ ႏွစ္ ဦး သား လုံး ၏ ၊ န ဖူး မ်ား ကိ်န္း စပ္ ကုန္ ၾက ပါ သည္ ။
ေန ့ ခင္း အ ေဒၚ ေရာက္ လာ ေတာ့ ထ မင္း ၿပင္ ေကြ်း ခဲ့ ပါ သည္ ။
ထ မင္း စား ၿပီး ခ်ိန္ ၊ အစ္ ကို သု ခ က၊ ရုတ္ တ ရက္ ခ ဏ ေပ်ာက္ သြား ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ ရုံး မ ဆင္း ခင္ ၊ ေလး နာ ရီ မ တိုင္ မီ ေလး တြင္ ၊ ဓါတ္ ပုံ ေလး တ ပုံ အား ၊ မွန္ ေဘာင္ အ ၀ိုင္း ေလး ၿပဳ လုပ္ ၿပီး ၊ ယူ လာ ၿပ ပါ သည္ ။ ဘယ္ သူ ့ ပုံ လည္း သိ ခ်င္ လား ဟု ေမး ပါ သည္ ။ မွန္ ေအာင္ ေၿပာ ႏိုင္ ရ မယ္ ဟု ဆို ပါ သည္ ။
ကို သု ခ က ..
ေက့ အ ၾကိဳက္ လိုက္ ခါ ၊ ေက လို ့ဘဲ ေခၚ ပါ သည္ ။
ေက က ေတာ့ သူ ့ ကို အစ္ ကို သု ခ ဟု သာ သုံး ႏွဳံး မိ ပါ သည္ ။
အစ္ ကို သု ခ တ ေယာက္ ေပ်ာက္ သြား တာ ၊ ဘာ လုပ္ ေန လည္း မွတ္ တယ္ ။ ၾကိဳး စား ပမ္း စား ဓါတ္ ပုံ မွန္ ေဘာင္ အ ၀ိုင္း လုပ္ ၿပီး ၊ ဓါတ္ ပုံ ထည့္ ေန တာ ကိုး …ဟု ေၿပာ မိ လိုက္ ပါ သည္ ။
အစ္ ကို သု ခ က….
မွန္ ေအာင္ ေၿပာ ႏိုင္ လွ်င္ ေပး မည္ ဟု ေၿပာ လွ်င္…..
ပ ေဟ ဠိ လုပ္ ေန ၿပန္ ပါ ၿပီ …
ၾကည့္ ခ်င္ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပီး ၊ အစ္ ကို သု ခ လက္ ထဲ မွ အ တင္း ဆြဲ လု ရာ ၊ အစ္ ကို သု ခ က လည္း အိမ္ ထဲ ရွိ ဧည့္ ခန္း အ တြင္း လွည့္ ပတ္ ေၿပး ပါ ေတာ့ သည္ ။
မ ေမွ်ာ္ လင့္ ပဲ ႏွစ္ ေယာက္ သား တူ တူ ပုန္း တမ္း ေဆာ့ ေန သည္ ႏွင့္ တူ ေန ပါ ေတာ့ သည္။ ေၿပး သူ က ေၿပး ၊ လိုက္ သူ က လိုက္ ႏွင့္ ႏွစ္ ေယာက္ လုံး ေခြ်း မ်ား ရႊဲ ရႊဲ စို နစ္ ကုန္ ၿပီး ၊ ႏွစ္ ဦး လုံး ေမာ ဟုိက္ ၾက လွ်က္ က ၊ ေဟာ ဟဲ ေဟာ ဟဲ ႏွင့္ အ သံ မ်ား ထြက္ သည္ အ ထိ ပင္ ။ ႏွစ္ ေယာက္ သား ဆက္ မ ေၿပး ႏိုင္ ေတာ့ မွ သာ ၊ ဆက္ တီ ထိုင္ ခုံ တြင္ ၀င္ ထိုင္ လိုက္ ၾက ရ ပါ သည္ ။
ဆက္ တီ ခုံ ေလး တြင္ ႏွစ္ ေယာက္ သား ထိုင္ ရင္း က ၊ အစ္ ကို သု ခ မွ ေခြ်း မ်ား သုတ္ ရန္ သ ဘက္ တ ခု ထ ယူ ေပး ၿပီး ၊ ေခြ်း မ်ား သုတ္ ပစ္ ခိုင္း ပါ သည္။
ခ ဏ အ ၾကာ တြင္ ၊ အစ္ ကို သု ခ က ….စ ကား စ လာ ပါ သည္။
မွန္ ေအာင္ မ ေၿပာ ႏိုင္ ပါ က ခိုင္း သည့္ အ တိုင္း လုပ္ ရ မည္ ဟု ဆို ပါ သည္ ။
ေက က လည္း ေမာင္ ရင္း ႏွ မ ၊ အစ္ ကို ရင္း ညီ အစ္ မ ရင္း စိတ္ ထား ႏိုင္ လွ်င္ လုပ္ မည္ ဟု ေၿပာ ၿပ မိ ပါ သည္ ။
ေက က မွန္ ေအာင္ မ ေၿပာ ႏိုင္ ၍ ရွဳံး သြား ပါ သည္ ။
အစ္ ကို သု ခ က ၊ ေက့ အား မ်က္ ေစ့ မွိတ္ ထား ေနာ္ ဟု….ေၿပာ ၿပီး ၊ စကၠန့္ မွ် ပင္ မ ရွိ သည့္ လွ်င္ ၿမန္ ၿခင္း ႏွင့္ အ တူ ၊ ေက့ န ဖူး ၿပင္ အား တ ခ်က္ မွ် နမ္း လိုက္ ပါ သည္ ။
ရုတ္ တ ရက္ အ ငိုက္ မိ သြား သည့္ သူ က….. ေက ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
ဘယ္ ေန ရာ မ ဆုိ သိ ခ်င္ ေန သည့္ ကိစၥ ၊ တန္ ဘိုး ၾကီး စြာ ေပး ဆပ္ လိုက္ ရ သည္ ဟု ထင္ ပါ သည္ ။
ဓါတ္ ပုံ က ထင္ မ ထား သည့္ ၊ ေက့ ပုံ ၿဖစ္ ေန ပါ သည္ ။
အံ့ အား သင့္ စြာ ၿဖင့္ ၊ ကို သု ခ အား ေမး မိ ပါ သည္ ။
ကို သု ခ က …..
ဒီ ဓါတ္ ပုံ က ဘီ ဒို အံ ဆြဲ ဖြင့္ ရင္း ေအာက္ ကို ေလွ်ာ က် ေန ခဲဲ့ တာ ။ အ ေဒၚ အား ၿပန္ မ ေပး ပဲ လွ လြန္း သ ၿဖင့္ သိမ္း ထား ခဲ့ မိ သည္ ဟု ၀န္ ခံ ၿပီး ေက့ အား ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္ ။ အ ရင္ က လည္း ဓါတ္ ပုံ ေတြ ထဲ မွာ အ ရမ္း ရင္း ရင္း ႏွီး ႏွီး ၿမင္ ဘူး ေန မိ သည္ ဟု လည္း ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။
ဓါတ္ ပုံ ေနာက္ ေက်ာ မွန္ အ ၀ိုင္း ေနာက္ က ၊ သ တၱႈ အ ပါး ကပ္ ထား ၿပီး ေနာက္ ေက်ာ တြင္ နာ မည္ ေလး ေရး ထိုး ထား ပါ သည္။
“ခ်စ္ ေသာ ေက” စာ လုံး ေလး သုံး လုံး မွ် ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ တ သက္ လုံး သိမ္း ထား မည္ ဟု ဆို ပါ သည္။
ေက မွ လည္း အစ္ ကို သု ခ ေနာ္ ။ စ ကား ေနာက္ တ ရား ပါ ။
မ နက္ က ပဲ ေၿပာ ေန ေသး တာ ေနာ္ ။ သု ခ မ ၿဖစ္ ပဲ ၊ ဦး ဘ ခ်စ္ ရဲ ့ ခ်စ္ ဒုကၡ တ ကယ္ ၿဖစ္ သြား မွာ ေနာ္ ဟု ၊ အ တည္ ေပါက္ ႏွင့္ ပင္ ထပ္ မံ ေၿပာ ပစ္ ခဲ့ လိုက္ မိ ပါ သည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..