အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေန႕အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ တေစ့တေစာင္း

Buzzly Bee’s Blog: HAPPY 4th of JULY

http://nickpalmby.typepad.com/buzzly_bee_our_blog/2010/07/happy-4th-of-july.html

Don’t forget to BEE SAFE……. Remember that barbeque’s can burn clothes and skin….. Fireworks can be dangerous and could cause fires…… 

Don’t let a celebration turn tragic.  Enjoy Independence Day but keep Fire Safety a priority throughout the day. 

CHANGE YOUR SMOKE DETECTOR BATTERIES

Did you remember to check your Smoke Detector Batteries a couple weeks ago when we entered Day-Light Savings Time?  Keeping your smoke detectors in operating order is the cheapest insurance you can have against fire injury and death.

Happy Birthday USA | Pictures16.com

http://www.pictures16.com/4th-july/happy-birthday-usa/

  

Fourth Follies: Was the Nation Actually Born on the 2nd? | Video – ABC News

http://abcnews.go.com/US/video/fourth-follies-nation-born-16699715

A Great America – Happy July 4th – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=X4S10D6SdCs

Fourth of July: Guide to What’s On TV Tonight and the Best July 4th Independence Day Fireworks Specials with Katy Perry – Speakeasy – WSJ

http://blogs.wsj.com/speakeasy/2012/07/04/speakeasys-guide-to-fourth-of-july-tv-specials/

Y! Big Story: Lesser known truths about Fourth of July – Yahoo! News

By Vera H-C Chan | Yahoo! News – 20 hrs ago

http://news.yahoo.com/y–big-story–lesser-known-truths-about-fourth-of-july.html

Who says July 4th is Independence Day? – Yahoo! News

Who says July 4th is Independence Day?

http://news.yahoo.com/says-july-4th-independence-day-102209205.html

———————–

“လူတိုင္းသာတူညီမွ် တန္းတူ” ဆိုတာ ၁၈ ရာစုႏွစ္ ၁၉  ရာစုႏွစ္ တုန္းက

မျဖစ္ထြန္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့ေသးတာပါ၊

အမွန္စင္စစ္ဆိုရင္ ၂၀ ရာစုႏွစ္အထိ ၾကိဳးစားေန ရတာ ယေန႕တိုင္ေအာင္ ပါဘဲ၊

၁၈၅၂ က လူမဲအေမရိကန္ေခါင္ေဆာင္   Frederick Douglass ရဲ့မိန္႕ခြန္းထဲမွာ

“ဇူလိုင္ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႕) ဆိုတာ အေမရိကန္ (လူမဲ)ကြၽန္တဦး အတြက္ဆိုရင္

ဘာ အတြက္လဲ (ဘာ အဓိပ္ပါယ္ ရွိလို႕လဲ)?” လို႕ထဲ့ေဟာေျပာခဲ့တာ၊

————————-

….The words of the declaration – “that all men are created equal” – didn’t apply to many citizens of 18th and 19th century America. In fact, the push for equality extended through the 20th century and continues today.  The former enslaved African-American and abolitionist, Frederick Douglass, said in a speech in 1852, “What to the American slave is your Fourth of July?”

Celebrating the Fourth of July | Photo Gallery – Yahoo! News

http://news.yahoo.com/photos/celebrating-the-fourth-of-july-slideshow/fourth-of-july-photo-1341414413.html

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.