ဒုကၡ ဒုေကၡါ   … ေလာက ေတာ၌

ေမ်ာလုိက္ ၿမဳပ္လုိက္… ဖုတ္လႈိက္ ဖုတ္လႈိက္

မုိက္လုိက္ တာကြယ္… ေနာင္တ လြယ္ၿမဲ

လႊဲဖယ္ မရ….တစ္ေန ့ က်လ်င္

မွန္ပင္ ေသရ…မုခ် မေသြ

သံေ၀ဂ ဥာဏ္… အၿမင္ မွန္မွ

လူပီ သ၏……….၊

 

အပၸါယ္ တံခါး… ေရွ့နား ေလးတင္

မၿမင္ မေတြ ့…တရား ေမ့လ်က္

ေန ့ရက္ အစဥ္… ခရီး နွင္ၿမဲ

ငါစြဲ အတၱ… ၀ဲႀသဃ နယ္

က်င္လည္ က်က္စား…ပုိင္းၿခား ပညာ

မရွိ ပါက…လူၿဖစ္  ရရႈံး

အညြန္ ့ တုံးလ်က္…မဆုံး ဘယ္ခါ

သံသရာ ၌……..

သင့္ေလာက္ မည္သူ….မုိက္မည္ နည္း။။။။

About maung khinmin

maung khinmin has written 85 post in this Website..