ရြာသူားမ်ားအားလံုး
မဂၤလာပါ။
ပန္ပန္ခ်စ္ပါရွင္။

ဒီေန႔ပန္ပန္ပိုစ့္တစ္ခုတင္လိုက္ပါတယ္။
ဂ်ာပြန္စာသင္တန္းမွာ သင္ရတဲ့စာပုဒ္ေလးကို ဘာသာျပန္ထားတာပါ။
ဖတ္ရတာ အဆီအေငၚမတည့္ျဖစ္ေနရင္လည္း သည္းခံဖတ္ေပးၾကပါ။ (စစခ်င္းဘာသာျပန္တာဆိုေတာ့ စာလံုးေတြ ဘုကန္႔လန္႔ေနမလားပဲ :roll: :mrgreen: )
အဲ့ဒီပိုစ့္ကိုတင္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က-
(၁) ကိုယ္တိုင္ဂ်ာပြန္စာကၽြမ္းက်င္ရန္
(၂) ေလ့လာေနသူမ်ားရွိရင္လည္း ဖတ္ၿပီးေလ့လာရန္
(၃) ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသူမ်ားရွိရင္လည္း မွားတာေတြျပင္ေပးလို႔ အဲ့ဒီကေနပညာရယူရန္
(၄) ဒီတိုင္းဖတ္ခ်င္တဲ့လူေတြလည္း ဖတ္လို႔ရရန္
(၅) သဂ်ီးအိတ္ထဲမွ ပိုက္ပိုက္ရရန္ (ခုတေလာ ေန႔တြက္မစီဘူး၊ ပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လက လစာဟတ္ထိသြားတယ္ :cry: )
အဲ့ဒါေၾကာင့္ပိုစ့္တင္လိုက္ရတာပါ။
ေနာက္ထပ္လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ထပ္ၿပီးဘာသာျပန္ ထပ္ေလ့က်င့္ ပိုစ့္ထပ္တင္ သဂ်ီးအိတ္ကပ္ထဲကထပ္ႏိႈက္ အဲ့ေလ ထပ္ႀကိဳးစားပါ့မယ္ရွင္။ :)

眠りの不思議
အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းျခင္း

どうして人は眠るのでしょうか。私たちは、一日の約三分の一を眠っ
ံလူေတြဘာလို႔ အိပ္ၾကတာပါလဲ။ က်မတို႔ေတြဟာ ရက္၁ရက္ရဲ႕ ၃ပံု၁ပံုေလာက္ဟာ
て過ごします。人間の寿命を七十五年とすると、何と私たちは二十
အိပ္စက္ရင္းကုန္ဆံုးၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕သက္တမ္းဟာ ၇၅ႏွစ္ဆိုပါစို႔၊ က်မတို႔ေတြဟာ

五年間も眠って過ごすことになるのです。では、この二十五年間につ
အိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္၂၅ႏွစ္ေတာင္ကုန္လြန္ၾကပါတယ္။ (ဟိုးတုန္းက စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ရတယ္၊ အဲ့လိုပဲ၊ “လူ႔သက္တမ္း၇၅ဆို ၂၅ႏွစ္ေတာင္ အိပ္တာေပ့ါ၊ ႏွေျမာစရာတဲ့”။
ပန္ပန္အစ္ကိုေျပာတယ္၊ အဲ့၂၅ႏွစ္ႏွေျမာရင္ မအိပ္ဘဲလမ္းထေလွ်ာက္ေပ့ါတဲ့ :P ျပန္ဆက္မယ္ေနာ္)

ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒီ၂၅ႏွစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ေတြးၾကည့္ၾကရေအာင္။
いて、ちょっと考えてみることにしましょう。

眠りについては昔から、多くの学者がいろいろと考えながら研究を進
အိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရင္တုန္းက ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားေတြးေတာ့ၿပီး သုေတသနကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

めてきました。しかし、それらは、例えば目の運動とか呼吸の状態な
ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီသုေတသနေတြဟာ ဥပမာေျပာရရင္ မ်က္လံုးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတို႔၊
အသက္ရႈထုတ္တာရဲ႕အေျခအေနစတာေတြကို စဥ္းစားတာျဖစ္ပါတယ္။

どで考えられていたのです。これがもっと科学的に研究されるようにな
ဒီအိပ္စက္ျခင္းကို သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္ခဲ့တာ အခ်ိန္အားျဖင့္ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့တာကေတာ့

ったのは、一九二九年に脳波が発見されてからのことです。脳波とい
၁၉၂၉ခုႏွစ္မွာ ဦးေႏွာက္လိႈင္းလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ရတာေၾကာင့္ပါ။

うのは、脳が働くときに起こる、非常に弱い電流(電気の流れ)の変
ဦးေႏွာက္လိႈင္းလႈပ္ရွားမႈဆုိတာက ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အားေပ်ာ့လွ်ပ္စီးေျပာင္းလဲတာကို

化を記録したものです。
မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

脳波を研究することで、今日では眠りについて、色々な事が分かって
ဦးေႏွာကလိႈင္းလႈပ္ရွားမႈကို သုေတသနျပဳတဲ့ကိစၥေၾကာင့္ ယေန႔မွာ အိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နားလည္လာပါတယ္။

きました。例えば眠りの形、少し難しく言いと、眠りの段階は大きく四
ဥပမာ အိပ္စက္တယ္ဆုိတဲ့Pattern၊ နည္းနည္းခက္ခက္ေျပာရရင္ အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ အဆင့္(Level)ကို

つに分けるのができます。つまり、眠りに入る段階から深い眠りの段
အပိုင္းႀကီး၄ပိုင္း ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္၊ စၿပီးအိပ္ေမာက်တဲ့အဆင့္ကေန ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေမာက်တဲ့

階まで、四つの段階があると言う事です。そして、この四つを一つのサ
အဆင့္အထိ အဆင့္၄ခုရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါ့ျပင္ အဲ့ဒီ၄ဆင့္ကို ၁ခုစီcyclingအေနနဲ႔ထားရင္၊

イクルとして、人は一晩に、これを四、五回繰り返すのです。ついでに
လူဟာ တစ္ညမွာ အဲ့ဒီ၄ဆင့္ကို ေလးငါးႀကိမ္ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ပါတယ္။

言うと、私たちが夢を見るのは、四番目の深い眠りから、最初の眠り
တလက္စတည္းေျပာရရင္ က်မတို႔ေတြဟာ အိပ္မက္မက္တာက ၄အဆင့္ေျမာက္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္တဲ့ေနရာကေန

に入る段階に戻るときなのです。また、ヘビは眠るけれども、魚は眠
စအိပ္တဲ့အဆင့္ နံပါတ္၁ကို ျပန္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ မက္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေျမြေတြဟာအိပ္စက္ၿပီး

らないということも分かっています。
ငါးေတြကေတာ့ မအိပ္ဘူးဆုိတာကိုလည္း နားလည္လာပါတယ္။ (ဘာဆိုင္တယ္ေတာ့ မသိဘူး ဟီး :mrgreen: )

ところで、先に書いた二十五年間を眠らないで過ごしたら、どうなる
တလက္စတည္း ေရွ႕မွာေရးခဲ့တဲ့ ၂၅ႏွစ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္ကို မအိပ္စက္ဘဲ ကုန္လြန္တယ္ဆိုရင္

でしょう。もっと勉強するなんていやだとか、仕事が増えて困るとか、
ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္လာမလဲ။ ပိုၿပီး စာသင္တာ၊ ေလ့လာတာေတြျဖစ္လာမယ္၊ အလုပ္ေတြပိုလာလို႔ ဒုကၡမ်ားတာတို႔၊

遊び時間が増えるからいい、などといろいろな声が聞こえてくるようで
ဟိုဟိုဒီဒီလည္ပတ္ဖို႔အခ်ိန္လည္း ပိုလာလို႔ေကာင္းတယ္၊ စသည္အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံေတြၾကားရမယ္နဲ႔ တူပါတယ္။

す。でも実際に死ぬまで全然眠らないというのは、無理なことです。
ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ မေသခင္စပ္ၾကားအထိ လံုး၀မအိပ္ဘူးဆုိတာကေတာ့၊ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါပဲ။

十一日間ずっと眠らなかった人の例が記録に残っていますが、それで
ဆယ့္တစ္ရက္လံုးလံုး ဆက္တိုက္မအိပ္ခဲ့တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ မွတ္တမ္းကေတာ့ ရွိေပမယ့္လည္း၊ အဲ့ဒါက

もたった十一日間なのです。やはり私たちの心や体は、明日の活動
တကယ္ကို ဆယ့္တစ္ရက္ကာလသာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္တဲ့အတိုင္း က်မတို႔ရဲ႕ စိတ္၊ ခႏၶာကိုယ္ဟာ၊ မနက္ဖန္မွာ

のために疲れを取ろうとして眠るのでしょう。もし眠れなくても、そんな
လႈပ္ရွားဖို႔အတြက္ ပင္ပန္းမႈေတြကိုေျဖေဖ်ာက္ဖို႔အေနနဲ႔ အိပ္စက္တာေလ။ တကယ္လို႔ မအိပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း

に心配する必要はありません。眠らなくても静かに目を閉じているだ
အဲ့ဒါအတြက္ စိုးရိမ္ဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ မအိပ္ေပမယ့္လည္း ေသခ်ာတာကေတာ့ မ်က္လံုးကိုပိတ္ေနရံုနဲ႔

けで心身は安らかになります。そういうときは、眠りの不思議について
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာလန္းျဖာႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုေျပာလိုက္တဲ့အခါ အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး

ちょっと考えてみってください。
နည္းနည္းေလာက္ေတြးၾကည့္ၾကပါလား။

ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

About panpan

chit has written 61 post in this Website..