သတင္းဆိုသည္မွာ အေရွ႔အေနာက္ေတာင္ေၿမာက္ အရပ္ေလး မ်က္ႏွာတြင္ ၿဖစ္ပ်က္သမွ် သတင္းၿဖစ္ပါသည္။သတင္းသည္ ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔ ၊ တိုင္းၿပည္ တစ္ၿပည္
အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ၿဖစ္ပါသည္။လူထုဆက္သြယ္ေရး တြင္ သတင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးၿဖစ္ပါသည္။
သတင္းသမား သည္ သတင္းေဖၚၿပခ်က္ ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိက်ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ သတင္းၿဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဘက္လိုက္မူကင္းေသာစိတ္ၿဖင္႔
တာ၀န္သိတတ္စြာ က်ိဳး ေႀကာင္းၿပ လမ္းညႊန္ၿခင္း ၊ဖြင္႔ဆိုရွင္းၿပၿခင္း စသည္တို႔ကို ေၿပၿပစ္ေသာ အေရး အသားၿဖင္႔ ေရးသား တင္ၿပနိုင္ရပါမည္။
သတင္းသမား သည္ ႀကား၇တိုင္း သတင္း မဟုတ္၊ ဘယ္မွာပင္ႀကားရေစ မွန္၊မမွန္ ဆင္ၿခင္စဥ္းစား အတည္ၿပဳတတ္ရန္ အေရးႀကီးဆံုး ပင္ၿဖစ္သည္။သတင္းေႀကာင္႔ တိုးတက္မူမ်ား ၿဖစ္နိုင္သလို သတင္းေႀကာင္႔ ပင္ ဆံုးရံႈး ႏွစ္နာမူမ်ား လည္း ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။သတင္းတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ေပၚလြင္ ထင္ရွား သိသာနိုင္သည္႔အရာမွာ ဓါတ္ပံု ၿဖစ္ပါသည္။
တေလာက သတင္းအတြက္ ၀ါသနာရွင္တစ္ေယာက္ကို အခန္းအနားတက္ကာ ဓါတ္ပံုရိုက္ေစခဲ႔သည္။ သတင္းေရးရန္ပ့ု ထုတ္ႀကည္႔ေတာ႔ သတင္းဓါတ္ပံု အၿဖစ္ သံုး၍မရပါ၀င္ေသာ သူ၊ ရွိသင္႕ေသာ အေနအထား ကို ေသခ်ာက်နစြာ မခြဲတတ္။ပံုပါရင္ၿပီးေရာ ရိုက္လာခဲ႔သည္။
ယခုေခာတ္သည္ သတင္းေခာတ္ၿဖစ္သည္။ သတင္းကို လူတိုင္း စိတ္၀င္စား ႀကသည္။မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ေဆးရံုတြင္ ၿပႆနာတစ္ခုၿဖစ္၍ ဆရာ၀န္မႀကီးက ရဲစခန္း
တြင္ မိတ္ေဆြအား အမူဖြင္႔သည္။ ရဲမူခင္းဂ်ာနယ္ တစ္ခုတြင္ သတင္းပါလာသည္။ သတင္းက မတိက် ။ ဘာေႀကာင္႔ၿဖစ္ရသလဲ တရားစြဲခံရတာ ဘယ္သူလည္း ေသခ်ာမသိရ
ေရးသားမူက မရွင္းလင္း ။ သတင္းသမားက ေသခ်ာေအာင္ မေရးတာဘဲၿဖစ္မည္။
ေနာက္တစ္ခုက ၿမိဳ႔တစ္ၿမို႔ရဲ႔ ေက်းရြာ တစ္ရြာတြင္ အလွဴမွာ ေႀကြးတာ စားၿပီး ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ၿဖစ္ႀကသည္။ သတင္းေတြ ဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္ရသည္။ၿဖစ္ပ်က္မူကို အမွန္ မသိရ ၊ေရးသားခ်က္မ်ား က တကယ္႔ၿဖစ္ရပ္ႏွင္႔ကြာဟေနသည္။ အစာ အဆိပ္သင္႔သည္ဟု ေရးထားသည္။ ထိုၿမိဳ႔နယ္က က်န္းမာေရး ဦးစီး႒ာန သာမက ပုဂၢလိက အခမဲ႔ေဆးခန္း လည္း သြားေရာက္ကုသည္။ ၿမိဳ႔နယ္က တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း အခ်ိန္နွင္႔ တေၿပးညီ သြားေရာက္ခဲ႔တာ ၿမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းမွာ မပါ။ခက္ေပစြ။
သတင္းသမားသည္ ၿဖစ္ေပၚမူ အေၿခအေနတြင္ ဘယ္သူပါလဲ (who)ဘာၿဖစ္တာလဲ (what)ဘယ္အခ်ိန္လဲ( when)ဘယ္ေနရာ( where) ဘာေႀကာင္႔(why)
ဘယ္လိုၿဖစ္တာလဲ(how)စေသာ“ ဘ”ေၿခာက္လံုး ကို အရင္ေလ႕လာၿပီးမွ ဘယ္လိုေရးသား တင္ၿပရမလဲ ေတြးေခၚစဥ္းစား ေရးသား တင္ၿပရေပမည္။ ကိုယ္ေရးသားမူေႀကာင္႔ အက်ိဳး ဆက္ ဘာေတြၿဖစ္နိုင္မလဲ ဆိုသည္ကို လည္း ထည္႔သြင္း စဥ္းစားရန္ လို အပ္ပါသည္။
သတင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ဆင္းတစ္ေယာက္က သတင္းသိုးတယ္ ဆိုတာ ဘာလဲဟု ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေမးတာ ခံရသည္။ကၽြန္ေတာ္က မသိပါဟုသာ စကားနည္း၇န္စဲ ေၿဖလိုက္ရသည္။ သတင္းသိုး တယ္ဆိုတာ ၇ရက္ ထက္ လြန္ေသာ သတင္းဟု ၿပန္လည္ေၿပာၿပ ၍ မွတ္သားလိုက္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေသာ ၊သိေသာ သတင္းသိုးသည္ ဆိုသည္မွာ “ေဟာင္းႏြမ္းရိုးအီ ေနေသာ သတင္း ”၊ လူတကာသိၿပီးေသာ အေႀကာင္း အရာ ပါၿပီးသား သတင္းေတြကို ေနာက္ထပ္ ထပ္ေရးေသာ သတင္းကို “သတင္းသိုး” ဟုသာကၽြန္ေတာ္သိထားပါသည္။
သတင္းသမားတစ္ေယာက္သည္ သတင္းကို ေစတနာေရွ႔ထားၿပီးေရးရသလို သတင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားလည္း သိထား ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ေသသူဓါတ္ပံု ကိုေဖၚၿပသင္႔မသင္႔၊
ကေလးသူငယ္ ဓါတ္ပံုကိုေဖၚၿပသင္႔မသင္႔ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒက ခြင္႔မၿပဳေသာကိစၥမ်ားကိုေရွာင္က်ဥ္နိုင္ရမည္။ အသေရကို နစ္နာေစေသာ စကားရပ္မ်ား ၊သေရာ္ခ်က္မ်ား ကို လည္း ေရးသားမူတြင္ သတိရွိ ရမည္။ ပုဒ္မ၅၀၀ ကိုနားလည္ထားရမည္ ။ ကင္းလြတ္ခြင္႔ (၁၀)ခ်က္ကိုလည္း သိထားရေပမည္။
အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေပ်ာက္မင္းသားမ်ားက သတင္းေတြေရးႀကသည္။တဖက္ႏွင္႔တဖက္ တိုက္ခို္က္ႀကသည္။၎တို႔သည္ လူမသိနိုင္ေသာ ကေလာင္ၿဖင္႔ ရဲရဲႀကီး တိုက္ခိုက္ႀကရာ စာနယ္ဇင္း က်င္႔၀တ္ကို ဂရုမစိုက္ နိုင္ေတာ႔ ။
“ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ တမင္ႀကံရြယ္တြက္ဆလွ်က္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမူမ်ားကို လံႈေဆာ္ၿခင္းမၿပဳရ ၊ ဇာတိကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကိုလည္းေကာင္း ၊လူမ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း အေႀကာင္းၿပဳ၍ မတရားေ၀ဖန္ေရးသားၿခင္းမၿပဳရ ” ဟူ၍စာနယ္ဇင္း က်င္႔၀တ္ရွိသည္။
သတင္းသမားသည္ ကိုယ္ႏွင္႔မတူ ကိုယ္႔ရန္သူဟူေသာ အစြန္းေရာက္သည္႔နိမ္႔ပါးသည္႕စိတ္ မထာရေပ။သတင္းသမားသည္ စိတ္ၿဖဴရမည္။ တည္ၿငိမ္ရမည္ သတိရွိရွိေနရမည္
ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။မိမိေရးသားေဖၚၿပခ်က္သည္ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး တရားမွ်တမူ ၊သာတူညီမွ် ရွိမူ၊စိတ္ႏွလံုးေကာင္းမူၿဖင္႔သာ သတင္းမ်ားေရးသားရမည္။
ကုိယ္႔ၿမိဳ႔နယ္ရွိ သတင္း တစ္ပုဒ္ကို ဂ်ာနယ္တြင္ေဖၚၿပ ခံရသည္ကိုေတြ႔သူ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က လာၿပသည္။ဓါတ္ပံုက အုတ္ဖိုပံုရိုက္ထားသည္။သတင္း အဆံုး၌
ၿမိဳ႔ေနလူထုက ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အထူးလိုလားေနပါသည္ ဆိုတာ ေရးထားသည္။ ထူးဆန္းတာက ၿမိဳ႔ က သတင္းေထာက္မဟုတ္။ဒါသည္ သတင္း မစစ္လို႔ ဆိုခ်င္
ပါသည္။တိုင္စာဆန္ေသာ သတင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ မေ၇းရေတာ႔ မဟုတ္။ၿပည္သူအက်ိဳးရွိမည္ ဆိုလွ်င္ေရးနိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္႔ေတာ႔ေရးသားရမည္။
သတင္းသည္ သတင္းသာၿဖစ္ရမည္ တိုင္စာၿဖစ္မေနရ ထိခ်ုက္ေစာ္ကားမူမ်ားၿဖင္႔ တိုက္ခိုက္ေရးစာ ၿဖစ္မေနရဟု ဆိုပါရေစ။သေရာ္ၿခင္း ၊ဖိနိပ္ၿခင္း ၊အသေရကို ထိခိုက္
ေစသည္႔ စြတ္စြဲခ်က္ ၿဖစ္ၿခင္း ၊တရားရံုးမူခင္းမ်ားတြင္ တရားရံုးက မဆံုးၿဖတ္ခင္ ေရးသားၿခင္း မ်ား ကို ေရွာင္ရွား၍ အၿပစ္ကင္းေသာ ။ အက်ိဳးရွိေသာ သတင္းမ်ားၿဖင္႔ ေလာက
ကိုအလွဆင္နိုင္ အက်ိဳးၿပဳနိုင္ႀကပါေစဟု ေစတနာၿဖင္႔ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

About htet way

has written 133 post in this Website..