ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း (WCS)ကုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ တနလၤာေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ ၀န္ႀကီး ၂၅ ဦး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ၄၅ ဦးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ေပၚေပါက္ေရးတုိ႔ကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ စင္ျမင့္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ စသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားတုိ႔က ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ (စီအန္ေအ)

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..