လူေတြဟာ…
စီးပြါးေရးဘဲလုပ္လုပ္၊ စိုက္ပိ်ဳးေရးဘဲလုပ္လုပ္၊ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး သြားေရလာေရး ေနေရးထိုင္ေရးကအစ လူေတြဟာ ေလ့လာစရာေတြသိစရာေတြ
ကအင္မတန္မ်ားျပား လွတာမို႔..ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း သိဖို႔ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး..
ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္တာ သူလုပ္..သူမလုပ္ႏိုင္တာ ကိုယ္လုပ္ စသည္ျဖင္ေပါ့…

စီပြါးေရး လုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း စီးပြါးေရအေၾကာင္း နားလည္တဲ့
စီးပြါးေရးပညာရွင္ကို တိုင္ပင္ရသလို..စိုက္ပိ်ဳးေရးမွာလည္း
ေျမအေၾကာင္း ေလအေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုအေၾကာင္း၊
သီးႏွံမိ်ဳးေစ႕ေတြအေၾကာင္းကို နားလည္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြကို ေမးျမန္း
ျပဳလုပ္ရတယ္..ဒါမွ ကိုယ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ႀကီးပြါး တိုးတက္မယ္မဟုတ္လား?…

ေနာက္ဆံုး အေရႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ့ က်န္းမာေရးကိစၥေတာင္မွ
ကိုယ္ကေရာဂါ အေၾကာင္းနား မလည္လို႔ ဆရာ၀န္သမားေတာ္ႀကီးေတြထံ ေမးၿပီး
ကိုယ့္ရဲ့ က်န္းမာေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရတယ္ ဆရာ၀န္ေတြ ေျပာတဲ့ အတိုင္း
လိုက္နာ ၿပီးေနထိုင္ၾကရတယ္..ဒါမွ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ လူ႕သက္တမ္းေစ႔ ေနႏိုင္
မဟုတ္လား?..

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ အလဲႊလဲြ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္တာ အေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရတယ္…

ဥပမာ ကိုယ့္စီပြါးေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္ဘုန္းႀကီးနား
ေဗဒင္သြားေမး၊ ဘယ္ေဗဒင္ဆရာနားသြားေမး ရင္သိပ္မွန္တာ စသည္ျဖင့္ အဲဒီ ဆရာေတြ
လမ္းညႊန္တဲ့ ေနာက္ကို လိုက္လုပ္တာက မ်ားတယ္…

သူတို႔ကေရာ တကယ္ဘဲ စီးပြါးေရး၊ က်န္းမာေရး
အေၾကာင္းကို နားလည္လို႔လား? စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္?…
သူတို႔က အရိွတရားေပၚ အေျခမခံဘဲ…မျမင္ရတဲ့ ေတြးလံုး ႀကံလံုးေတြနဲ႔ မရိွတရားေပၚ အေျခခံၿပီး ..ေဟာေျပာတာေတြ႔ရတယ္..စီးပြါးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ဒီႏွစ္က
သႀကၤန္စာအရ ဒီလိုဆိုထားတယ္…ႏွင္က ယခုေလာေလာဆယ္
ဘယ္ၿဂိဳလ္ထဲမွ ၀င္ေနတယ္..
ဆန္ဆီေဆးဆားရ မရဘူး…ႏွင္ကေတာ့ ထြန္းဖြါး ဆိုေတာ့ ႀကက္၀က္ေတြ မေမြးနဲ႔ ..
ႏွင္ရဲ့ ေမြးရက္က စေန ..နာမည္ မဲွ႔ထားတာက မလိုက္ဖက္ဘူး..
နာမည္ေျပာင္းမွ စီပြါးေရး တိုးတက္မယ္…ႏွင္ယူထားတဲ့ လင္ေယာကၤ်ားက စီပြါး
ဖက္ မဟုတ္ ဘူး..ရန္ဖက္ျဖစ္ေနတယ္..ဒါေၾကာင့္ ဘာေတြကိုေဆာင္..ဘာေတြနဲ႔ ယၾတာ
ေခ်…စသည္ စသည္ျဖင့္ ဒို႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံလူေတြက တလဲြတေခ်ာ္ လုပ္တာ
ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး…

ဒါေတြဟာ ေဗဒင္ဆရာ၊ ဓာတ္ဆရာ၊ နကၡတ္ဆရာကို ကဲ့ရဲ့ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး…
တကယ္ျဖင့္သင့္တာက…ဒီလို မိ်ဳးျဖစ္ရမယ္…
ေဗဒင္ဆိုတာ တကယ္အရိွတရား ေပၚအေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ရမယ္…

ဥပမာ…ယၾတာေခ်တယ္ဆိုတာ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခိုင္းတာ ဒီေန႔ ကရာသီဥတု
မေကာင္းဘူး ႏွင္းျမဴေတြ ပိတ္ေနတယ္ ေလယဥ္က ဆင္းလို႔ ရမည့္အေနအထား
မရိွဘူးျဖစ္ေနရင္ ခရီးစဥ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေပးရတယ္.. ခရီးစဥ္ကို ခဏေရႊ႔ခိုင္းတာ လုပ္ရတယ္…တနည္း ဒါေတြကအေျပာင္းအလဲ ယၾတာ လုပ္ခိုင္းတာဘဲ…
မိုးဦးေလဦး ေရာက္ခိ်န္ႏီွးရင္ ကမ္းေျခဆိုတာ ဒီအခိ်န္ခရီးသြားရင္ မသင့္ေသာ္ဘူး…
ဒါေၾကာင့္ ငါခရီးစဥ္ေျပာင္းလိုက္မယ္..
ဒါေတြဟာ အေျပာင္းအလဲ ယၾတာဘဲ..အဲလိုမိ်ဳး အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရမွာ…

– ေနာက္ လူေတြမွာ အေျခခံ အပူအေအးဆိုတဲ့ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးမွာ မတူၾကပါဘူး.. အေအးဓါတ္လိုတယ္..အပူဓါတ္ဆာ နဲ႔ေကၽြးရတယ္..အပူမ်ားရင္လည္း
အေအး ေကၽြးရမယ္ သူက အခ်ည္ဓါတ္လိုတယ္၊ အခါးဓါတ္လိုတယ္..
စသည္ျဖင့္ ဒါက ဓါတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥတုဆရာ၊ ဓါတ္ဆရာဘဲ?..

– ေနာက္ လူ႕စိတ္ဆိုတာလည္း ခံစားခ်က္ အမိ်ဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အႀကြ အက် အျမဲရိွတတ္တယ္..
အထူးသျဖင့္ အဖ်ားႀကီးတဲ့ လူနာ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ..ေျပာခ်င္ရာေျပာ
ကေယာင္ကတန္း ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ပိုဆိုးေတာ့ တာေပါ့ ဒါကို စိတ္အေၾကာင္းနားလည္တဲ့
ဆရာက ကုသေပးေတာ့ ေပ်ာက္တာ ေတြလည္းရိွမွာပါဘဲ.. ဒါတနည္း ပေယာဂ ဆရာဘဲ?…

ၾကားဖူးထားတာေလးတခုက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့.. စိတ္ေရာဂါျဖစ္တဲ့ လူနာတစ္ဦးက
သူေခၚေနၾက ေဆးဆရာနဲ႔ မကုသရေတာ့ သူ႕ေရာဂါက မေပ်ာက္ေတာ့ သလိုလို ခံစားရ..ဒီလိုနဲ႔ သူေခၚေနၾက ဆရာလည္းေရာက္ေတာ့ သူ႔ကို ေဆး၀ါးဓါတ္ဆာ မပါတဲ့
ေရသန္႕သန္႔ေလးနဲ႔ အေရာင္ကာလာေလးေဖ်ာ္ၿပီး လူနာကို တိုက္ လိုက္တာေတာင္ ေရာဂါေပ်ာက္ သြားတယ္တဲ့..

ဒါက ေကာင္းလာမည့္ လူနာရဲ့ အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး သူတတ္ကၽြမ္းတဲ့ စိတ္ပညာကို အသံုးခ် လိုက္တာဘဲ…တနည္းအားျဖင့္ လူနာစိတ္ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သူသိတယ္..
ဒါ တနည္း စိတ္ေရာဂါ ကုသေပးတဲ့ ပေယာဂဆရာဘဲ?..

ယခုေခတ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ…. ေဆးထိုးတံနဲ႔ လူနာကို တအားထိုးၿပီး
လူနာက ေအာ္လာမွေတာ့ ဒါတေယာက္ေယာက္က မပူးဘဲ ဘယ္ေအာ္မလဲ..ဒါအျပင္ပ ပေယာဂဘဲ…စသည္ျဖင့္ေပါ့..
ကေယာင္ကတန္းျဖစ္တဲ့ အခိ်န္မွာ …
ကေယာင္ကတန္းေမးေတာ့ .. ကေယာင္ ကတမ္းေျဖမွာေပါ့..ဒါရွင္းရွင္းေလးဘဲ?…

ဒီလိုမိ်ဳး ကုသတဲ့နည္း ကေတာ့ လူနာမေပ်ာက္တဲ့ အျပင္လူနာလည္း ေသႏိုင္တယ္..
က်န္ခဲ့တဲ့ လူေတြလည္း ဆင္းရဲမွာဘဲ…ဒါကပညာမဟုတ္ပါဘူး..
လူေတြကို လိမ္စားတာပါ…

အထက္ပါ ဆရာမိ်ဳးကို လူတန္းစား အလႊာ အသီးသီးမွာ ေတြ႔ရတယ္…
လူေတြကလည္းေဗဒင္ ေဟာသလို..ဘုန္းႀကီးေတြလည္းေဟာတယ္…

ဒါဘုန္းႀကီးနဲ႔ မအပ္ဆပ္ဘူး…ဒါ၀ိနည္းထဲမွာလည္းပါ ပါတယ္…
ဒါတနည္းအားျဖင္ ဘုရားက ႏွင္တို႔ လုပ္ရမည့္ အလုပ္မဟုတ္ဘူးလို႔
ေျပာတာဘဲ မဟုတ္လား?…

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘုရားသားတပည့္ဆိုတာ… ” ကံ ” ဆိုတဲ့ ပညာကို ေဟာရမွာ
ကံဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းမသိ၊ နားမလည္ၾကလို႔ လူေတြ ကံအမိ်ဳးမိ်ဳး လုပ္ၿပီး ၀ဋ္စက္
သံသရာ လည္ၿပီး မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ေတာ့ လူေတြဆင္းရဲ့ေနၾကတာ…သခၤါရ
(၃) မိ်ဳးမလုပ္ေအာင္ ဘယ္လို ညႊန္ျပရမယ္?…လူေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်ကံေတြ လုပ္ေနၾကတယ္. အဆိုး ကံဘဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းကံဘဲ ျဖစ္ျဖစ္လူေတြက လုပ္ၿပီးရင္ မထြက္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး..ဒါကို လူေတြျမင္ေအာင္ ေဟာရမည္..ဒါဘုန္ၾကီးေတြ
လုပ္ရမည့္ အလုပ္ လို႔ျမင္ပါတယ္…

– ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ မွာ ..ဘုန္းၾကီးေတြက ” ကံ ” ကိုလူေတြ သိေအာင္ ပီပီ ျပင္ျပင္ လမ္းညႊန္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း..

– ဘုန္းႀကီးေတြလုပ္ ရမည့္အလုပ္ကို လူေတြ လုပ္ေနရတာ မသင့္သလို လူေတြလုပ္ရမည့္
လူမႈေရးပရဟိတ လုပ္ငန္း ကိုလည္း ဘုန္းႀကီးေတြ လုပ္ေနရတာ
မသင့္ေသာ ပါေၾကာင္း…

– ဒါေၾကာင့္ တာ၀န္ေလးေတြ ခဲြေ၀ၿပီး လုပ္ၾကရင္ ကိုလိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း..

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..