ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ(ပုဂံ)

ေရွးႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ႏွင့္ ရွစ္ရာသက္တမ္းပတ္၀န္းက်င္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မ်ားျပားလွသည့္ ပုဂံေျမတြင္ ေရွးေဟာင္း ေစတီ၊ ပုထုိး၊ သိမ္ေက်ာင္းႏွင့္ နန္းေတာ္ရာမ်ား တည္ရွိပါသည္။ “ လွည္း၀င္ရုိးသံတညံညံ ပုဂံဘုရားေပါင္း” ဟူေသာ လကၤာႏွင့္အညီ ေစတီ၊ ပုထုိးႏွင့္ သိမ္ေက်ာင္းေပါင္း ေလးဆယ့္ေလးသိန္းေက်ာ္ခန္႔ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သဘာ၀ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အျခားေသာ သဘာ၀ေဘးျဖစ္သည့္ ေန၊ ေရ(မုိး)၊ ေလ တုိ႔၏ တုိက္စားမႈေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ ပုဂံ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ ေစတီ၊ ပုထုိးေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး အမ်ားစုမွာလည္း အုတ္ပံု၊ ကုန္းေျမမုိ႔မို႔ အျဖစ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ေစတီ၊ ပုထုိး ႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာပတ္၀န္းက်င္ခန္႔သာ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါသည္။

UNESCO ၏ World Heritage Site တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအား စာရင္းသြင္းရန္ ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ျပန္ လည္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ(workshop) မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးပါက UNESCO ၏ World Heritage Site တြင္ စာရင္းသြင္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

About Ko chogyi

Ko chogyi has written 32 post in this Website..