ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ညမထြက္ရအမိန္႕ခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားေထာင္ဒဏ္(၆)လခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္၊

စစ္ေတြျမို႕တြင္ (၃၃)ဦးႏွင့္သံတြဲျမိဳတြင္(၂)ဦးတို႕ကိုျမိဳ႕နယ္တရားရံုးေတာ္မွေထာင္ဒဏ္(၆)လစီက်

ခံေစရန္ေသာၾကာေန႕(၆-၇-၂၀၁၂)ေန႕တြင္အမိန္႕ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္။  သံတြဲျမိဳ႕တြင္ ယေန႕တြင္ သံတြဲ(၅၅)ေျခလွ်င္တပ္ရင္းမွတပ္မ်ားလံုျခံဳေရးယူထားရာမွယေန႕တြင္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွတပ္မ်ားႏွင့္

အစားထိုးလွဲလွယ္လိုက္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။သံတြဲျမိဳ႕၏အေျခေနမွာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာျဖင့္

တည္ရွိေၾကာင္း၊သံတြဲျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားမွာ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ျပီး တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာမည္

သည့္ျပႆနာမွမရွိဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည့္စြာေနထိုင္ၾကေသာျမိဳ႕ေလးတစ္ျမို႕ျဖစ္ပါ

ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..