ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဆရာသမား ၃-ဦးရွိပါတယ္။ ဆရာသမား ၃-ဦးလုံးကလဲ လူမွန္ေတြခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ အမွားမေျပာႀကပါဘူး။ ဘယ္ဆရာမွ မဟုတ္တာ မေျပာႀကပါဘူး။
အဲဒီကၽြန္ေတာ့္ဆရာသမား ၃- ဦးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္ဆရာသမားရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္က အက်ိဳးျပဳနိဳင္တယ္ဆိုတာ ကိုလဲ ေျပာျပခဲ့ေစခ်င္ပါတယ္။

ပထမဆုံး ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တဲ့ကၽြန္ေတာ့္ဆရာကေတာ့ “ဦးပရမတ္”ျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးပရမတ္ အၿမဲေျပာဆိုဆုံးမတဲ့ စကားမ်ားကေတာ့….
““ဒီမွာ တပည့္ ေမာင္ေဇာက္ထိုးရဲ႕… တကယ့္အမွန္တရား ဆိုတာ… ဓာတ္ႀကီး ေလးပါးပဲ ရွိတယ္ကြ။
လူရယ္…ေခြးရယ္.. ေယာက်ာ္းရယ္..မိန္းမရယ္… အေမရယ္..သမီးရယ္.. ဆိုတာေတြဟာ လူေတြက သမုတ္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမည္ေတြပဲ ကြ.. တကယ့္အမွန္တရား မဟုတ္ဘူး… အေမဆိုတာကို ႀကည့္လိုက္စမ္း… ဘယ္မွာလဲ အေမ… တကယ္ေတာ့ ရုပ္နဲ႕နာမ္ေပါင္းစပ္ထားတာႀကီးပါ။

မိန္းမလဲ ရုပ္နဲ႕နာမ္ပဲ။ ေယာက်ာ္းလဲ ရုပ္နဲ႕နာမ္ပဲ။ ေခြးလဲရုပ္နဲ႕နာမ္ပဲ.. ဒီေယာက်ာ္းမိန္းမဆိုတာေတြဟာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကြ… တကယ့္အရွိတရားေတြမဟုတ္ဘူး။

လူရယ္လို႕ ေျပာေနႀကတဲ့…ဒီကိုယ္ႀကီးႀကည့္လိုက္စမ္း… လက္ကိုလူေခၚတာလား… လက္က လက္ပဲကြ။ လက္ဆိုတာကလဲ တကယ္ေတာ့ အေသြးအသားေတြ စုေပါင္းၿပီးျဖစ္တည္ေနမႈပဲ..
ကဲ..ဘယ္မလဲ လူဆိုတာ ထုတ္ျပႀကည့္စမ္း…
ေနာက္ ကားေတြ..ရထားေတြ..ကြန္ျပဴတာေတြ..ဒါေတြကလဲ သမုတိေတြပဲကြ..လူေတြက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ပညတ္ေတြကြ.. တကယ္အရွိမဟုတ္ဘူး..
ကဲ..ဆိုင္ကယ္ဆိုတာကို ႀကည့္လိုက္စမ္း… ဘယ္ဟာ ဆိုင္ကယ္လဲ.. ဘီးႀကီးကို ဆိုင္ကယ္ေခၚမလား… အင္ဂ်င္ကို ဆိုင္ကယ္ေခၚမလား… လက္ကိုင္ကို ဆိုင္ကယ္ေခၚမလား… အဲဒီလိုအရာေတြကိုစုေပါင္းၿပီး ဆိုင္ကယ္လို႕ ပညတ္ထားလို႕ ဆိုင္ကယ္ဆိုတာ ေခၚေျပာေနႀကတာ.. ဆိုင္ကယ္ဆိုတာ တကယ့္အရွိေတာ့ မဟုတ္ဘူးကြ။
အင္ဂ်င္ကိုႀကည့္ျပန္ေတာ့လဲ… အထဲမွာ အစိတ္စိတ္အမြာမြာေတြ ဘယ္ဟာကိုအင္ဂ်င္လို႕ေျပာမလဲ… အဲဒီအစိတ္စိတ္အမြာမြာေတြကလဲ တကယ္ေတာ့ ေနာက္ဆုံး.. ဓာတ္ႀကီးေလးပါးဆိုတဲ့ ဓာတ္ေတြပဲရွိတာပါ…ဒါေႀကာင့္ တကယ္မရွိပဲ လူေတြပညတ္ထားတဲ့ အရာေတြကို အမွန္ေတြလို႕ျမင္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအျမင္ဟာ အျမင္မွားႀကီးပဲကြ…
ဒါေႀကာင့္ လူကိုလူလို႕ျမင္ေနရင္ အျမင္မွားၿပီး ႏွစ္သက္မႈေတြျဖစ္နိဳင္တယ္။
ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ဓာတ္ႀကီးေလးပါးအျဖစ္နဲ႕ အမွန္ကိုျမင္ေအာင္ရႈပြားရမယ္ကြ””
ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကိုအၿမဲဆုံးမပါတယ္။ သူေျပာတာေတြဟာ အမွန္ေတြ ခ်ည္းပဲဆိုတာလဲ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ မမွန္တာ တစ္လုံးမွ မပါပါဘူး။ ျငင္းလို႕လဲ မရပါဘူး… ဒါက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဆရာ “ဦးပရမတ္”ရဲ႕ အၿမဲေျပာဆိုဆုံးမမႈျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ဆရာ တစ္ဦးကေတာ့ “ဦးသမုတိ”လို႕ေခၚပါတယ္။ သူကလဲ ကၽြန္ေတာ္ကို အၿမဲေျပာဆိုဆုံးမတဲ့ စကားေတြရွိပါတယ္။ သူအၿမဲေျပာဆိုဆုံးမတာေတြကေတာ့…

“ဒီမယ္ ငါတပည့္ေမာင္ေဇာက္ထိုးရဲ႕.. ေလာကမွာ လူေတြကို သိပ္အက်ိဳး ျပဳတာကေတာ့ သမုတိ ဆိုတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြပဲကြ။ မင္း လူေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္.. သမုတိေတြကို မ်ားမ်ားသင္ယူကြ။ သမုတိကို မ်ားမ်ား သိတဲ့လူဟာ လူေတာ္ပဲကြ…။
ေလာကမွာ သမုတိဆိုတာမရွိရင္ လူေတြအားလုံးဒုကၡေရာက္ကုန္လိမ့္ကြ။ အနည္းဆုံး ေဆးလိပ္မီးတို႕ခိုင္းခ်င္တာေလးေတာင္.. ေဆးလိပ္ဆိုတဲ့ နာမည္။ မီးဆိုတဲ့ နာမည္။ တို႕ခဲ့ရမယ္ဆိုတဲ့ နာမည္ပညတ္ခ်က္ေတြကို မသိရင္ ေဆးလိပ္ကို မီးတို႕ေပးစမ္းပါ လို႕ ဘယ္လိုခုိင္းမလဲ…

လူတိုင္းလူတိုင္း ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြ…ဓာတ္ႀကီးေလးပါးသာ ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ သမုတိဆိုတဲ့… ဒါက အေမ.။ ဒါက မိန္းမ။ ဒါက သမီး။ ဒါက ဘုန္းႀကီး။ ဒါက အေဖ။ဆိုၿပီး သမုတိေတြရွိေနလို႕ လူေတြအဆင္ေျပတယ္မွတ္ပါ ငါ့တပည့္။
အေမလဲ ရုပ္ေတြနာမ္ေတြပဲ။ မိန္းမလဲ ရုပ္ေတြနာမ္ေတြပဲ..ဆိုေပမယ့္ အေမကို အေမလိုျမင္မွ အေမလိုဆက္ဆံရမွာ မဟုတ္လား။ မိန္းမကိုလဲ မိန္းမလိုျမင္မွ မိန္းမလိုဆက္ဆံရမွာ မဟုတ္လား။ မိန္းမခ်င္းလဲ တူတယ္။ ရုပ္ေတြနာမ္ေတြျခင္းလဲ တူတယ္ဆိုေပမယ့္..သတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖိုးျခင္း မတူဘူးကြ။

သမုတိဆိုတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြသာ မရွိဘူးဆိုရင္.. ေလာကႀကီးမွာ တန္ဖိုးေတြေရာသြားလိမ့္မယ္။ အေမတန္ဖိုးနဲ႕ မိန္းမတန္ဖိုး ေရာသြားလိမ့္မယ္။
ႏြားလဲ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးပဲ။ အေဖလဲ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးဆိုေပမယ့္ ႏြားတန္ဖိုးနဲ႕ အေဖတန္ဖိုးမတူဘူး။ အဲဒီလို တန္ဖိုးေတြသတ္မွတ္ရေအာင္က သမုတိက သိပ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတာပဲ။
ေမာင္ေဇာက္ထိုးတို႕ ဟိုကေလးဘ၀ကတဲက ခုခ်ိန္ထိ စာေတြသင္ရတယ္။ ေက်ာင္းေတြလိုက္ရတယ္ဆိုတာ သမုတိေတြသိေအာင္ သင္ႀကရတာ။ မ်က္စိ။ နား။ ႏွာေခါင္း။ အေဖ။ အေမ။ ဆိုင္ကယ္။ ကား။ ရထား။ ကြန္ျပဴတာ။ အင္တာနက္။ အဲဒါေတြဟာ သမုတိဆိုတဲ့ပညတ္ေတြပဲ။ ေအး အဲဒီ သမုတိဆိုတဲ့ ပညတ္ေတြကို မသိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေလာကမွာ လူညံ႕လူတုံး တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားတာပဲ။
သမုတိဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ က်ယ္ျပန္႕သလဲဆိုရင္ ဘယ္သူမွ သမုတိ ကိုကုန္ေအာင္သိမသြားနိဳင္ဘူး။ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ေသတဲ့အထိ သမုတိေတြကို သင္ႀကရတယ္။ ေလ့လာႀကရတယ္။
ရထားလဲ သံျပားေတြပဲ… ကားလဲ သံျပားေတြပဲဆိုေပမယ့္ ရထားတန္ဖိုးနဲ႕ ကားတန္ဖိုးမတူဘူး။ အဲဒီလို မတူတာကို မတူဘူးလို႕သိဖို႕ သမုတိဟာ မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္။
ေခြးလဲ ရုပ္နာမ္ပဲ။ အေမလဲရုပ္နာမ္ပဲ။ မယားလဲရုပ္နာမ္ပဲဆိုၿပီး တတန္းစားထဲ ဆက္ဆံလို႕မရဘူး။ အေမကို အေမလို႕ျမင္မွကို ရတယ္။ မယားကုိလဲ မယားလို ျမင္မွကို ရမယ္။ အဲဒီလိုမျမင္ပဲ အားလုံးဟာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးပဲ ဆိုၿပီး သိမ္းႀကဳံးျမင္လို႕ေတာ့ ေမာင္ေဇာက္ထိုး ေရ ..မင္းကို လူေတြက အရူးလို႕သတ္မွတ္လိုက္မွာပဲကြ။ ဒါေႀကာင့္ ငါ့တပည့္ကို ဆရာ“သမုတိ”ေျပာခ်င္တာက ငါ့တပည့္လူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ သမုတိဆိုတဲ့ ေလာကရဲ႕နာမည္ေတြကို မ်ားမ်ားေလ့လာပါ။ သင္ယူပါ။ မွတ္သားပါ။ တဲ့……..။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာျပန္ေျပာမလဲ.. အားလုံးဟာ အမွန္ေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါလား….

ေနာက္ဆရာသမား တစ္ဦးလဲရွိေသးတယ္ဗ်။ “ဦးအရိယသစၥာ”တဲ့။ ဦးအရိယသစၥာကလဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခုလိုအၿမဲေျပာဆိုဆုံးမ ပါတယ္။
ငါ့တပည့္ေမာင္ေဇာက္ထိုးရဲ႕… မင္းဆရာ “ဦးပရမတ္”ေျပာတာလဲ သူ႕အကန္႕သူေတာ့ မွန္တယ္ကြ။ မွားတာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။
ေနာက္ဆရာ “ဦးသမုတိ”ေျပာတာလဲ မွန္တာပဲကြ။ ဘယ္ဟာမွ မွားတယ္လို႕ ေျပာမရဘူး။ ေအး..တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ မွန္တုိင္း လူကို အက်ိဳးျပဳရဲ႕ လား။ ဒို႕အမွန္တရားကို ရွာေနႀကတာက လူေတြျငိမ္းခ်မ္းဖို႕ကြ။

ဦးသမုတိေျပာသလို.. လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ဆိုရင္.. သမုတိေတြမ်ားမ်ားသိထားဖို႕လိုတယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲကြ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသမုတိေတြ မ်ားမ်ားသိထားရုံနဲ႕ေတာ့ လူေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္မွာ.။ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ လူေတာ္ၿပီး လူမေကာင္းရင္ မေကာင္းဘူးကြ။

တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ အဖက္ဖက္က သိပ္ေတာ္တာပဲ။ သူမတတ္တာမရွိဘူး။ အားလုံးတတ္တယ္။ အားလုံးလဲ စြမ္းေဆာင္နိဳင္တယ္။ အရာရာမွာ အင္းအားသိပ္ျပည့္တယ္။ ေအး ..ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူ႕စိတ္က မေကာင္းဘူး။ လူေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ယုတ္ညံ႕တယ္ဆိုရင္ လူမေတာ္တာထက္ ပိုးဆိုးတယ္ကြ။ ဒါေႀကာင့္ လူေတာ္ဖို႕လဲ လိုသလို လူေကာင္းဖို႕က ပိုအေရးႀကီးတယ္ကြ။

လူေကာင္းျဖစ္ဖို႕ရာႀကေတာ့ လူေတာ္ရုံနဲ႕မရဘူး။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျပဳျပင္နိဳင္တဲ့သူျဖစ္ဖို႕လိုလာတယ္။

ေဒ၀ဒတ္ဟာ လူေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္နိုင္တယ္ကြ။ ဒါေပမယ့္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္မဟုတ္ခဲ့ဘူး။

ဘင္လာဒင္တို႕.. ဟူစိန္တို႕လဲ လူေတာ္ေတြျဖစ္နိဳင္တယ္ကြ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ဟာ လူေကာင္းေတြလို႕ေျပာနိဳင္မလား။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေကာင္းတဲ့သူလား… မေကာင္းတဲ့သူလား… စဥ္းစားတတ္ဖို႕ လိုလာတယ္။ ကိုယ့္ကို ကစၿပီး ေကာင္းသူလား..ဆိုးသူလား.. ျမင္ေအာင္ႀကည့္တတ္ရမယ္။

မင္းကို ငါေျပာမယ္။ လူကို ရုပ္ေတြနာမ္ေတြ ဓာတ္အစုအေ၀းႀကီးေတြလို႕ ျမင္ေအာင္ရႈေနလို႕ ဘယ္လိုအက်ိဳးေတြရလာမလဲ…

ဒါမွမဟုတ္.. လူကို ရုပ္ေတြနာမ္ေတြလို႕တင္မဟုတ္ပဲ..ေယာက်ာ္းကို ေယာက်ာ္း ။..မိန္းမကို မိန္းမ.. အေမကိုအေမလို႕ ျမင္ေအာင္ရႈေနရုံနဲ႕တင္ လုံေလာက္ၿပီးလား..

အဲဒီလူကိုပဲ.. မိန္းမဟာ ေကာင္းတဲ့မိန္းမလား.. မေကာင္းတဲ့မိန္းမလား… ဒီလူဟာ ေပါင္းသင့္တဲ့လူလား…မေပါင္းသင့္တဲ့လူလားဆိုတဲ့..အထိရႈျမင္ဖို႕ မလိုဘူးလား… ဒါကို မင္းစဥ္းစားရမယ္ကြ။

ဆိုပါစို႕… မင္းကိုမင္းပဲ ျပန္ႀကည့္စမ္း…
ငါေဇာက္ထိုးဟာ ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြပဲ လို႕ရႈပြားေနရင္…အက်ိဳးမ်ားမလား။

ငါေဇာက္ထိုး.. လူတစ္ေယာက္ပဲ။ ေယာက်္ားတစ္ဦးပဲ။လို႕တင္ ရႈပြားေနရင္…အက်ိဳးမ်ားမလား…

ငါေဇာက္ထိုးဟာ… ေကာင္းတဲ့လူလား.. မေကာင္းတဲ့လူလား.. ငါေဇာက္ထိုးဟာ လူေတြကို ဆင္းရဲေစသူလား… ခ်မ္းသာေစသူလား.. အဲဒီလို ရႈပြားေနရင္ အက်ိဳးမ်ားမလား…မင္းဘယ္လို ရႈပြားမလဲ….. ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုျမင္ေအာင္ႀကည့္ေနသင့္သလဲ… ဘယ္အျမင္က လူေလာက္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားမလဲ။

မင္းကြန္ျပဴတာတစ္လုံးကို သြား၀ယ္ၿပီဆိုပါစို႕…
မင္း၀ယ္မယ့္ကြန္ျပဴတာကို…

ဒါကေတာ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးစုေ၀းထားတဲ့အရာႀကီးပဲ။ လို႕ျမင္ေအာင္ႀကည့္ၿပီး ၀ယ္မလား။

ဒါကေတာ့ ေမာ္နီတာ.. ဒါကေတာ့ ေမာက္ပဲ။ ဒါကေတာ့ ကီးဘုတ္ပဲ။ အဲဒါေတြကိုပဲ ႀကည့္ယုံ သိရုံနဲ႕၀ယ္လို႕ အက်ိဳးမ်ားေလာက္ပလား…

ဒီကြန္ျပဴတာကေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္ဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္။ သူ႕ရဲ႕စြမ္းေဆာင္နိဳင္မႈက ဘယ္ေလာက္ျမင့္တယ္။ အာမခံက ဘယ္ေလာက္ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ အလုပ္လုပ္လို႕ရတယ္။ ဆိုတဲ့ စြမ္းေဆာင္နိဳင္မႈေတြကို သိေအာင္လုပ္ၿပီး၀ယ္မလား။..
ဘယ္အျမင္နဲ႕၀ယ္တာက အက်ိဳးမ်ားမလဲ…

မင္းခ်စ္လွတဲ့ …ဦးဗိုက္တို႕ ဦးေပတို႕ကိုေကာ မင္းေပါင္းသင့္သူ…မေပါင္းသင့္သူ သိႏိုင္ဖို႕ ဘယ္လိုအျမင္နဲ႕ႀကည့္မလဲ..
မင္းဘယ္လိုအျမင္နဲ႕ေပါင္းရင္ အက်ိဳးမ်ားမလဲ….မင္းေပါင္းနိဳင္ဖို႕ ဘယ္လိုျမင္ေအာင္ႀကည့္မလဲ…

ဦးေပတို႕ဦးဗိုက္တို႕ဟာ..ရုပ္နာမ္အစုအေ၀းႀကီးပဲ.. ဓာတ္ႀကီးေလးပါးနဲ႕ ဖြဲစည္း ထားတဲ့ အပုတ္ေကာင္ႀကီးေတြပဲ။ ေသြးေတြ ျပည္ေတြ နဲ႕ရြံစရာႀကီးေတြပဲလို႕ ျမင္ေအာင္ရႈျပီး ေပါင္းသင့္မေပါင္းသင့္ဆုံးျဖတ္မလား.

ဦးေပတို႕ ဦးဗိုက္တို႕ဟာ… လူေတြပါ.. ေယာက်ာ္းႀကီးေတြပါ.. ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္နဲ႕ လူက ဦးေပေပါ့။ အရက္ပုလင္းႀကီး တကားကားနဲ႕ ယိမ္းထိုးေနတဲ့ သူက ဦးဗိုက္ေပါ့လို႕ အဲဒီလိုျမင္ေအာင္ႀကည့္ၿပီး ေပါင္းသင့္ မေပါင္းသင့္ စဥ္းစားမလား….

ဦးေပတို႕ ဦးဗိုက္တို႕ဟာ လူေတြပဲ။သူတို႕ဟာ လူေကာင္းေတြလား.. လူဆိုးေတြလား..။
ေပါင္းသင့္တဲ့လူေတြလား.. မေပါင္းသင့္တဲ့လူေတြလား.. ။
မနာလို၀န္တို သိပ္မ်ားတဲ့သူေတြလား… တဖက္သားကို ႏွိပ္ကြပ္တတ္တဲ့ သူေတြလား… ။ကူမေဖးတတ္တဲ့လူေတြလား…
ငါ့ကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳနိဳင္သူေတြလား.. ဆိုးက်ိဳးျပဳနိဳင္သူေတြလား..
အဲဒီလိုျမင္ေအာင္ ႀကည့္ၿပီး ေပါင္းသင့္ မေပါင္းသင့္ စဥ္းစားမလား…
ကဲ …ဘယ္အျမင္က မင္းကုိအက်ိဳးမ်ားမယ္ထင္သလဲ…

ဒါေႀကာင့္ … အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္.. လူကို ရုပ္ေတြနာမ္ေတြလို႕ျမင္တာလဲ မမွားဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုရႈပြားလို႕ရရွိနိဳင္တဲ့ အက်ိဳးတရား..

လူကို လူလို႕ျမင္ေအာင္ႀကည့္ဖို႕.. မိန္းမကို မိန္းမလို႕ျမင္ေအာင္ႀကည့္ဖို႕… ေယာက်ာ္းကိုေယာက်္ား …အေဖကိုအေဖလို႕ျမင္ေအာင္ႀကည့္လုိ႕ သိလို႕ ရရွိနိဳင္တဲ့ အက်ိဳးတရား….

ေနာက္ လူကို လူလို႕ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီလူဟာ ေကာင္းသူလား ဆိုးသူလား ငါကေကာ ေကာင္းသူလား ဆိုးသူလား.. ျမင္ေအာင္ႀကည့္လို႕ရရွိနိဳင္တဲ့ အက်ိဳးတရား မင္းစဥ္းစားစမ္းေဇာက္ထိုးတဲ့။

ကဲ…ေျပာရတာလဲ မ်ားသြားပါတယ္။ ဦးပရမတ္ရယ္။ ဦးသမုတိရယ္။ ဦးအရိယရယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဆရာေတြ အရႈပြားခုိင္းတဲ့… ျမင္ေအာင္အႀကည့္ခိုင္းတဲ့ အရာေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြမ်ားကို တင္ျပၿပီးသြားပါၿပီ။

ငါေဇာက္ထုိးဟာ… ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးနဲ႕ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အစုအေ၀းႀကီးပဲလို႕ ကၽြန္ေတာ္……ရႈပြားေနရမလား……

ငါေဇာက္ထိုးဟာ… ေယာက်္ားတစ္ေယာက္.. လူပ်ိဳတစ္ေယာက္..လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္…….ရႈပြားေနရမလား…..

ငါေဇာက္ထိုးဟာ… ေကာင္းတဲ့သူလား.. မေကာင္းတဲ့သူလား..ေကာင္းတာေတြ ျပဳလုပ္ ေျပာဆို ႀကံစည္ေနသူလား… မေကာင္းတာေတြမ်ား ျပဳလုပ္ ေျပာဆို ႀကံစည္ေနသူလား ဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမင္ေအာင္ သတိထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ရႈပြားေနရမလား….

ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ခုခုေတာ့ ေျပာဆိုေပးႀကပါဦး.။ လမ္းညႊန္ေပးႀကပါဦးလို႕…..လို႕ ေျပာႀကားရင္းနဲ႕…

About ေဇာက္ ထိုး

ေဇာက္ ထိုး has written 44 post in this Website..