အမ်ား စိတ္၀င္စားေနေသာ

ဒုသမတအသစ္အျဖစ္ ဦးတင္ေအး၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးျမင့္ေဆြတုိ႔

သတင္းထြက္ေပၚေနရာမွ

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္အစုမွ

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေ၀လင္းက

ဒုသမတအသစ္အျဖစ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြအား

အမည္စာရင္တင္သြင္းထားေၾကာင္း

ယေန႔နံနက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

//

About Ko chogyi

Ko chogyi has written 32 post in this Website..