ယ ခင် ကျ မ တို ့ မိ ဘ လက် ထက် ဈေး ရောင်း စဉ် အ ခါ က ၊ ဖောက် သည် လက် လီ လက် ကား အ ကြွေး ပေး ရ ၏ ။
အ ချို့ က သ စ္စာ ရှိ ပြီး ၊ အ ဟောင်း ကို ဆပ် ပြီး မှ သာ အ သစ် ထပ် ယူ ၏ ။ တ ချို ့က အ ဟောင်း ကို တ ဝက် ဆပ် ခါ ၊ အ သစ် လည်း ထပ် ယူ ချင် သ ဖြင့် တောင်း ဆို သော အ ခါ ၊ မိတ် ဟောင်း မိတ် သစ် ၊ ဖောက် သည် မ ပျက် ချင် သော ကြောင့် နောက် ထပ် အ ကြွေး ထပ် မံ ပေး လိုက် ရ ပြန် သည် ။

ကာ လ အ တန် ငယ် ကြာ လာ သော အ ခါ တွင် ၊ စာ ရင်း တွေ ထပ် ခါ ထပ် ခါ ရေး ရ သ ဖြင့် ဇတ် လမ်း က ရှုတ် လာ ပါ တော့ သည် ။ ထို အ ခါ အ ကြွေး အ ပြည့် အ ဝ ပြန် မ ဆပ် ချင် သည့် စိတ် ကြောင့် ၊ အ ခြား ရောင်း သူ တစ် ဦး ထံ သို ့ ပြောင်း ဝယ် တော့ တာ မျိုး ကြုံ ကြ ရ ပါ သည် ။ စာ ရင်း ချုပ် လျှင် အ ကြွေး မ ပေး သူ ၏ လက် ကျန် စာ ရင်း က ပေါ် နေ ၏ ။
အ ဟောင်း ပေး အ သစ် လည်း ထပ် မံ မ ယူ တော့ သော သူ ၏ လိပ် စာ ပါ အ တိုင်း အိမ် တိုင် ယာ ရောက် လိုက် လံ တောင်း ယူ ရ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။

ထို အ ခါ မျိုး တွင် အ ဖေ မှာ နေ ကြ ၊ ပြော ဆို ဆုံး မ နေ ကြ စ ကား များ ရှိ ပါ သည် ။ ထို သူ က မ ပေး ချင် သည့် စိတ် ကြောင့် ၊ တောင်း သော အ ခါ ရန် အ တွေ ့ ခံ ရ နိုင် သည် ။ အ ကျိုး ကြောင်း ခိုင် လုံ ပြေ ပြစ် စွာ ပြော ဆို ပြ ပြီး မှ သာ တောင်း ဆို ရန် မှာ ပါ သည် ။

အ ဖေ က….
ချစ် သူ မုန်း ဆေး အ ကြွေး ပေး ၊ ဆို သ လို ချစ် ခင် မှု ကြောင့် အား နာ ပြီး ၊ မျက် နှာ ရင်း နေ သ ဖြင့် အ ကြွေး ပေး လိုက် မိ ပါ က ၊ သူ က ပြန် မ ပေး ချင် တော့ လျှင် ၊ တ ဦး ကို တ ဦး မုန်း ရ သည့် အ ဖြစ် မျိုး သို ့ ရောက် ရှိ ကြ ရ သည် ။

ဒါ ကြောင့် သာ ရှေး လူ ကြီး များ စ ကား ဆို ရိုး ထား ရှိ လာ ခဲ့ ကြ ခြင်း ကား ….၊ ချစ် သူ မုံး ဆေး အ ကြွေး ပေး ဟု ဆို ကြ ရ သည့် အ ပြင် ၊ နောက် ဆက် တွဲ စ ကား ချပ် အ နေ ဖြင့် ထပ် မံ ဖြည့် တင်း ပြီး မွဲ ဆေး ဖော် သူ နာ လံ မ ထူ ဟူ ၍ ပြော ဆို ကြ ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု အ ဖေ မှ ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သည် ။

ဆုံး မ စ ကား လေး လည်း ဖြစ် ၍ ၊ မှတ် သား နာ ယူ သင့် ကြောင်း အား……ဆုံး မ ပြော ဆို သွန် သင် ပေး ထား ဘူး ပါ သည် ။
သို ့ရာ တွင် ဈေး ရောင်း ဝယ် ရာ တွင် ကား………မ တူ ပါ ။ အ ကြွေး နှင့် ကင်း လို ၍ ကား မ ရ ဟု အ ဖေ မှ ထပ် မံ ရှင်း ပြ ပြန် ပါ သည် ။

အ ရောင်း အ ဝယ် လုပ် ငန်း ကြီး များ လုပ် ကိုင် လာ ပါ က လည်း ၊ ဈေး ရောင်း ဝယ် မှု စံ နစ် အ ရ ၊ကြွေး မြီ ကြွေး ရှင် ကိ စ္စ များ က အ မြဲ တန်း ရှိ နေ နိုင် သည် ။ ဒါ က လည်း အ ရောင်း အ ဝယ် သ ဘော တ ရား များ ဖြစ် ကြောင်း ၊ ခွဲ ခြား ကွဲ ပြား နား လည် ထား ရှိ ဘို ့သ ဘော ပေါက် ရန် လို အပ် ကြောင်း ။

ထို သို ့ အ ရောင်း အ ဝယ် ပြု လုပ် ကြ ရာ တွင် လည်း သ စ္စာ ရှိ ရန် လို အပ် လှ ကြောင်း ။ တစ် ခါ ဆက် ဆံ ဆယ် ခါ လံ ၊ အ ဖြစ် မျိူး မ ရောက် အောင် ၊ တည် ကြည် သော စိတ် ၊ သစ္စာ ထား ရှိ သော စိတ် က အ ဓိ က ကြ လျှက် ရှိ နေ သည့် အ ပြင် ၊ မိတ် ပျက် အောင် ဆက် ဆံ မှု မျိုး ကား ရေ ရှည် တွင် မ တည် တံ့ ။ မ ခိုင် မြဲ ပါ ။ မ ယုံ ကြည် ရ ပါ က ၊ နောင် တွင် လုပ် ကိုင် စား သောက် ရာ ၌ လည်း ခက် ခဲ သည့် အ ခြေ အ နေ အား ရင် ဆိုင် တွေ ့ကြုံ နိုင် ရ မည့် အ ပြင် ၊ ဂုဏ် သိက္ခာ လည်း ကျ ဆင်း ရ မည် သာ ဖြစ် သည် ဟု အ ဖေ က ပြော ပြ ပါ သည် ။

အ ကြွေး သွား တောင်း ရာ တွင် လည်း ၊ ချို ချို သာ သာ ဖြင့် အ ကျိုး ကြောင်း ပြ ပြော ဆို ပြီး တောင်း ရန် ၊ စ ကား ကြီး ဆယ် ခွန်း ထဲ မှ ကိုယ် ပြော လို သည့် စ ကား အား ၊ ကောက် ပင် ရိတ် လှီး ကဲ့ သို ့ ပိုင် ပိုင် နိုင် နိုင် ပြော ဆို ပြ နိုင် ခဲ့ ရန် ၊ သွန် သင် ပြော ဆို ဆုံး မ ပြီး ၊ ကျ မ အား အ ကြွေး တောင်း ခိုင်း ခဲ့ ပါ သည် ။

အ ဖေ မှာ သည့် စ ကား အ ပြင် ၊ ကျ မ အ နေ ဖြင့် ဗ ဟု သု တ အ ဖြစ် မှတ် သား ထား မှု များ အား လည်း ထုတ် သုံး နိုင် ရန် ကြံ စည် စိတ် ကူး ရ မိ ပါ သည် ။ အ ကြွေး သွား တောင်း ရ မည့် သူ မှာ ဒေါ် သိန်း အေး ၊ အ သက် က လေး ဆယ့် ငါး နှစ် ခန် ့ ရှိ သည် ဟု သိ ရ ပါ သည် ။

သူ ့ ရောက် ရှိ နေ သည့် အ သက် မွေး နံ ၊ မ ဟာ ဘုတ် ကို မှန်း ဆ ၍ ကြည့် ရာ ၊ ငွေ နံ မှာ အ ထွန်း တွင် ရှိ နေ ပါ သည် ။ ထို နေ ့က အ င်္ဂ ဝိ ဇ္ဇာ အ ခါ တိုင် အ လို အ ရ ၊ ခင် ကြီး ဖျော် စီ ရင် ရေး သား တော် မူ ခဲ့ သည့် ၊ မု ဆိုး ရွှေ အိုး ရ ကိန်း ဖြစ် သော အ ခါ ၊ အ ချိန် နှင့် တိုက် ဆိုင် ၍ ၊ ၎င်း အ ချိန် အ ခါ တွင် ၊ သူ ့ အိမ် သို ့သွား ရောက် ခဲ့ ပါ သည် ။

ဒေါ် သိန်း အေး ၏ နာ မည် ကက် ကင်း ဖြစ် သော အုန်း သီး အ သား အား လက် ထဲ ကိုင် ဆောင် ထား ပြီး ၊ အုန်း သီး အ သား ဖတ် လေး အား စား ရင်း ၊ ဒေါ် သိန်း အေး အား အ ကြွေး ဆပ် ရန် ကိ စ္စ အား အ ဖေ ပြော ခဲ့ သည့် ၊ စ ကား ကြီး ဆယ် ခွန်း ထဲ မှ မိ မိ ဘက် မှ ပြော လို သည့် စ ကား အား ၊ ကောက် ပင် ရိတ် လှီး ဆို သ ကဲ့ သို ့ တ ခွန်း မျှ မ ကျန် မ ရှိ စေ ပဲ ၊ ပိုင် ပိုင် နိုင် နိုင် ပြော ဆို ခဲ့ ပါ လျှင်……
ဒေါ် သိန်း အေး မှ မ ရှိ ရှိ သည့် ပိုက် ဆံ လေး အား ၊ သူ ့ ၏ အိမ် တွင် အိပ် သွန် ဖာ မှောက် ရှာ ကြံ ခါ ထုတ် ယူ လာ ပြီး ၊ အ ကြွေး အား ပြန် ဆပ် ပေး ခဲ့ ပါ တော့ သည် ။

ဒေါ် သိန်း အေး တ ယောက်……
အ ဖေ့ ထံ က အ ကြွေး ယူ စဉ် ၊ ပြုံး ပြုံး လေး နှင့် ပြော ဆို ပြီး ၊ ယူ ခဲ့ သည် ကို ကျ မ မှ အ မှတ် ရ နေ မိ ပါ သည် ။
အ ကြွေး သွား တောင်း သည့် အ ခါ တွင် ၊ အ ချိန် နှင့် အ ခြေ အ နေ အား တွက် ချက် ကြည့် ပြီး ၊ ယ တြာ လေး ဖြင့် တောင်း ယူ ခဲ့ မိ ခြင်း လည်း ဖြစ် ၍ ၊ အ ဖေ့ ထံ မှ ယူ ထား သော အ ကြွေး အား ၊ ဒေါ် သိန်း အေး မှ ပြန် ဆပ် ပေး လိုက် ၍ ၊ ကြွေး ယူ ပြုံး ပြုံး ၊ မ မုံး ရ အောင် တောင်း နိုင် ခဲ့ ခြင်း အ ပေါ် တွင်…..ပီ တိ ဖြစ် မိ သွား ခဲ့ ရ ပါ သည် ။

ကျ မ မှ အ ကြွေး ဆပ် လိုက် သော ပိုက် ဆံ လေး အား လက် ထဲ တွင် ကိုင် လျှက်…..
အိမ် သို ့စိတ် ချမ်း သာ ၊ ကျေ နပ် ပျော် ရွှင် စွာ ဖြင့် ပြန် လာ နိုင် ခဲ့ ရ ပါ သည် ။။

About aye.kk

has written 247 post in this Website..