သူရႆဝါႏွင့္ မဲဆိုမွမဲ

– သူရႆဝါ –

ယခုအခါ ေမာင္ဝါဝါတို႔ ေလာက တစ္ခြင္ရွိ သက္ရွိ လူသားမ်ား အားလံုးကို မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားေသာ အင္အား ႀကီးမားသည့္ အရာဝတၳဳ တစ္ခု ရွိသည္။ ၄င္းကို ေမာင္ဝါဝါတို႔ မည္သူမွ် လြန္ဆန္ ဝံ့သည့္ သတၱိ မရွိၾက၊ ျပန္လည္ တြန္းလွန္ရန္ အင္အားခ်င္း မမွ်။ ေမာင္ဝါဝါတို႔ ခါခ်ဥ္ေကာင္မ်ား မာန္လည္း မႀကီးႏုိင္၊ ေတာင္ႀကီး ကိုလည္း မၿဖိဳႏိုင္။ ၄င္းသည္ ေမာင္ဝါဝါ တို႔အား တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔၊ တစ္စခ်င္း ဝါးၿမိဳ ေနသည္။ ေမာင္ဝါဝါ တို႔ထံသို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ လွိမ့္ဝင္လာေသာ သူ၏ ႀကီးမားသည့္ အင္အားမ်ား ေအာက္တြင္ အားလံုး အတုန္းအ႐ုန္း။

ထိုအရာ .. ေမာင္ဝါဝါ ယခု ေျပာေနေသာ လူသားတို႔ကို မလႈပ္ႏုိင္ မျပဳႏိုင္ ျဖစ္ေနေအာင္၊ သူ႔စြမ္းအား ထဲမွ ႐ုန္းထြက္ မရေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားႏုိင္ေသာ ထိုအရာသည္ ဘယ္ဟာ ျဖစ္သနည္း။ လူဆိုး ေတြလား၊ သူခိုးေတြလား၊ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ ေတြလားဟု ေလွ်ာက္စဥ္းစား မေနပါႏွင့္။ တစ္ခုမွ မဟုတ္ပါ။ ဒါျဖင့္ ၄င္းသည္ ဘာလဲ။ ဒီေလာက္ေတာင္ စြမ္းအားႀကီး လွေသာ အရာသည္ ဘာလဲ။ ကံစမ္းမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေမာင္ဝါဝါတို႔ ေန႔စဥ္ မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ေနရေသာ အရာဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားဆီ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ခ်ဥ္းကပ္ အုပ္မိုး၍ လာေနၿပီ။ ေမာင္ဝါဝါတို႔ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ အသံုးျပဳ ေနရေသာ အရာဝတၳဳ မ်ားကို ၄င္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္း အားျဖင့္ ေမာင္ဝါဝါ တို႔၏ တစ္ေန႔တာကို ကံစမ္းမဲက ပိုင္ဆိုင္ သြားေလ ေတာ့သည္။

အေကာင္းဖက္က လွည့္ေတြး လွ်င္ေတာ့ ေမာင္ဝါဝါတို႔ ေန႔စဥ္ သံုးစြဲ ေနရေသာ ပစၥည္းမ်ား အားလံုး လိုလိုတြင္ ကံစမ္းမဲမ်ား ပါဝင္သည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ဝါဝါ တို႔မွာ ကံထမ္းလာတာ မျမင္ရ၊ လွံထမ္းလာတာ ျမင္ရ ဆိုသလို အခ်ိန္ မေရြး ကံစမ္းမဲ ထ၍ ေပါက္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ ကံထူးရွင္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္၍ ေနၾကသည္။ ေမာင္ဝါဝါ၏ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦး ဆိုလွ်င္ ေပါက္လိုက္သည့္ ကံစမ္းမဲ။ သူက ေနညိဳလွ်င္ ေလၿပိဳသူ ဆိုေတာ့ ညေန ဆိုလွ်င္ သူငယ္ခ်င္း ေတြႏွင့္ ဝိုင္းဖြဲ႕၍ ဝီစကီ ေသာက္ေလ့ ရွိသည္။ သူ ေသာက္သည့္ ဝီစကီ ကလည္း အဖံုးတြင္းမွာ ကံစမ္းမဲ ပါသည္ ဟူေသာ ဝီစကီ တစ္မ်ိဳး။ ထို ဝီစကီမွာ လက္ငင္း ေငြသား ကံစမ္းမဲ စနစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ အဖံုးေလး ဖြင့္၊ ဘယ္ေလာက္ ေပါက္သလဲ ၾကည့္၊ ၿပီးလွ်င္ ဆိုင္မွာ ခ်က္ခ်င္း ေငြသား သြားျပန္ယူ ႏုိင္ေသာ စနစ္။ ေငြသား ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ အထိ အျမင့္ဆံုး ထည့္သြင္း ထားသည္ ဆိုတာေတာ့ ေမာင္ဝါဝါ မသိ။

ေမာင္ဝါဝါ သိသည္မွာ သူငယ္ခ်င္း ေသာက္လိုက္ သမွ် ပုလင္း၊ ဖြင့္လိုက္သမွ် အဖံုး အားလံုး နီးပါး တို႔သည္ ကံစမ္းမဲ ေပါက္၍ခ်ည္း ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားမ်ား စားစား မဟုတ္။ ထို ဝီစကီ ပုလင္း ဝယ္ရသည့္ တန္ဖိုးသာသာ ငါးရာ တစ္ေထာင္ ေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖံုးတိုင္း နီးပါး ကံစမ္းမဲ ေပါက္ေနသည္ ဆိုေတာ့ ကံေကာင္းသည္ ဟူ၍ ေျပာ၍ ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေပါက္လိုက္ သမွ် ကလည္း ငါးရာ၊ တစ္ေထာင္ ဆိုတာ ကေန တက္မလာ။ ဒီေလာက္ ေပါက္ေနတာ တစ္ခ်ီေလာက္ ဆယ္သိန္း ဆယ့္ငါးသိန္းႏွင့္ တိုးလိုက္ ပါလား။ မဟုတ္ … ဘယ္အခ်ိန္ ဖြင့္ဖြင့္၊ ငါးရာ တစ္ေထာင္ ခုနစ္ရာ။ အဲဒီနားမွာသာ ပတ္ခ်ာလည္ ေနသည္။ ဒီေတာ့ သူ၏ ကံတရားမွာ အၿမဲတမ္း ဒီပမာဏပဲ ဆိုေတာ့ ခပ္တန္းတန္း ျဖစ္ေနေသာ ကံေပပဲဟု သတ္မွတ္၍ ရသည္။

ေမာင္ဝါဝါ့ သူငယ္ခ်င္းမွာ တစ္ပုလင္း ဝယ္လိုက္၊ ေသာက္လိုက္၊ အဖံုးဖြင့္လိုက္ ငါးရာ တစ္ေထာင္ ေပါက္လိုက္၊ ေပါက္သည့္ ေငြက ထိုပုလင္း တစ္ပုလင္းစာ တန္ဖိုးမွ် ရွိသည္ ဆိုေတာ့ တစ္ပုလင္းစာ အလကား ရတာပဲဟု ဆိုကာ ေပါက္သည့္ ေငြကို ေငြမယူ ေတာ့ဘဲ ေနာက္တစ္ပုလင္း ယူကာ ျပန္လာလိုက္၊ ထပ္ေသာက္လိုက္၊ အဖံုးဖြင့္လိုက္၊ ထပ္ ေပါက္လိုက္၊ ေနာက္ထပ္ တစ္ပုလင္း ယူလိုက္၊ ဖြင့္လိုက္ႏွင့္ ကံစမ္းမဲ အေပါက္လြန္ကာ ေနာက္ဆံုး ေခါင္း မေထာင္ ႏိုင္ေအာင္ ေမွာက္လွ်င္ေမွာက္၊ မဟုတ္လွ်င္ အန္ဖတ္ဆို႔၍ ေဆးခန္းေရာက္ ျဖစ္မွပင္ ကံစမ္းမဲ ေပါက္ျခင္း အမႈကိစၥမွာ ၿပီးျပတ္ ေလေတာ့သည္။ ကဲ .. ကံစမ္းမဲ အလြန္ ေပါက္၍ ကံက တန္းေနျပန္ ေတာ့လည္း မေကာင္း။

ေမာင္ဝါဝါတို႔၏ တစ္ေန႔တာမွာ ထိုကံစမ္းမဲ မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ပတ္သက္၍သာ ေနရ၏။ ေရဆာ၍ ေရသန္႔ ဝယ္ေသာက္လိုက္ .. ေရေသာက္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ အသစ္စက္စက္ LCD တီဗီႀကီး ပိုင္ဆိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္မလာဟု မည္သူ ေျပာႏုိင္သလဲ။ အပ်င္းေျပ ေနၾကာေစ့ေလး ဝယ္စားလိုက္ … ေနၾကာေစ့ပင္ အခြံ မႏႊာရေသး၊ အသစ္စက္စက္ တန္ဖိုးႀကီး ကားတစ္စီး ပိုင္ရွင္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု မည္သူ ျငင္းဆန္ ဝံ့သနည္း။ မ်က္ႏွာ လိမ္းရန္ အတြက္ သနပ္ခါး တစ္ဘူး သြားဝယ္လိုက္ … သနပ္ခါး လိမ္း၍ ပါးေပၚမွာပင္ မေျခာက္ေသး၊ ေနာက္ဆံုးထြက္ iPad အေကာင္းစားႀကီး ပိုင္ဆိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္မလာဟု မည္သူ ေခါင္းခါရဲ သလဲ။ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ အပ်င္းေျပ ဝိုင္းဖြဲ႕ စုထိုင္၍ ေထြရာေလးပါး စကား ေျပာရင္း လက္ဖက္သုပ္ အထုပ္ကေလး သုပ္စားရန္ ေဖာက္လိုက္ … လက္ဖက္ပင္ ပါးစပ္ထဲ မေရာက္ေသး၊ ဗုဒၶဂါယာကို နာမည္ေက်ာ္ မင္းသား မင္းသမီး တစ္ဦးဦးႏွင့္ ဘုရားဖူး သြားရမည့္ အခြင့္အေရး ရမလာႏုိင္ဘူးဟု ဘယ္သူ မ်က္လံုးစံုမွိတ္ ျငင္းရဲသလဲ။ အို …. ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလွေသာ ကံစမ္းမဲ မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ထားသည့္ ေလာကႀကီး ျဖစ္၍ပင္ ေနေလသည္။

ကိုင္း … ေမာင္ဝါဝါ ဘာလုပ္ မည္နည္း။ ကံစမ္းမဲ ေခတ္ႀကီးမွာ ကိုယ္က ကံစမ္းမဲ ေပါက္ေအာင္ ထိုင္ေစာင့္ ေနသူ အျဖစ္ခံ မလား။ ဒါမွမဟုတ္ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးသူ အျဖစ္ ခံယူမလား။ ဘယ္ရမလဲ … ႀကံရည္ ဖန္ရည္ ႐ွိသည့္ ေမာင္ဝါဝါ ေပပဲ။ ေမာင္ဝါဝါ့ လံုးခ်င္း စာအုပ္ တစ္အုပ္ ထြက္မည္ ဆိုေတာ့ ဒီအတိုင္း ရိုးရိုးႀကီး ေရာင္းလွ်င္ သိပ္ၿပီး ေရာင္းရမွာ မဟုတ္။ စာအုပ္ ဝယ္ဖတ္လွ်င္ ကံစမ္းမဲ ေပါက္မည္ ဟူ၍ ေၾကျငာၿပီး ေရာင္းလိုက္လွ်င္ ေမာင္ဝါဝါ့ စာအုပ္ ေပါက္သြား ႏုိင္သည္။ အဲ .. ကံစမ္းမဲ ေပးမည္ ဆိုေသာ္လည္း သူမ်ားေတြလို ကားေတြ၊ ဖုန္းေတြ၊ တီဗီေတြ၊ ေငြသိန္းေပါင္း မ်ားစြာေတြ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပး ႏုိင္သည့္ အင္အားေတာ့ ေမာင္ဝါဝါ့မွာ မ႐ွိ။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္လည္း မွီေအာင္ မရွိ ရွိတာေလးႏွင့္ မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကံရမည္။ ေမာင္ဝါဝါ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပး ႏုိင္တာ ဘာေတြမ်ား ရွိမလဲဟု အခ်ိန္ယူ စဥ္းစား ၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ဝါဝါ၏ ကံစမ္းမဲ ပါဝင္ေသာ လံုးခ်င္းစာအုပ္ ထြက္ရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမွာ တီဗီမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ခန္႔ခန္႔ညားညား ပါဝင္လာ ေလေတာ့ သတည္း။

စာေရးဆရာ သူရႆဝါ၏ “အပယ္ေလးဘံုမွာ စုန္ဆန္ေနတဲ့ … ငါ” ဟူသည့္

ရင္ထိတ္သည္းဖို အခ်စ္ အလြမ္း စြန္႔စားခန္း ဟာသ ေမာ္ဒန္ ဂမၻီရ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို စံုေထာက္ ဝတၳဳႀကီးကို

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး စာေပမွ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးသို႔ အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ ျဖန္႔ခ်ိ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းစာအုပ္ကို ဝယ္ယူ ဖတ္ရႈသူမ်ား အေနႏွင့္ လက္ငင္း တုိက္႐ိုက္ ကံစမ္းမဲ အျဖစ္

ဂ်ပန္ဖိနပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံထုတ္ စြပ္က်ယ္ အက်ီ ၤမ်ား၊ ယိုးဒယား ႏုိင္ငံထုတ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္မ်ား၊

ဂ်ိဳးသိန္း ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား၊ ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္မ်ား စသည္တို႔ကို တိုက္ရိုက္ ေပါက္မဲမ်ား အျဖစ္

ထည့္သြင္း ေပးထားပါသည္။ ကံစမ္းမဲ အထူးဆု Grand Prize အေနျဖင့္

ေမာင္ဝါဝါ၏ ေယာကၡမႀကီးႏွင့္အတူ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္သို႔ သံုးလအိပ္ ေလးလခရီး

အလည္အပတ္ သြားေရာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအထူးဆုႀကီး ေဖာက္ေပးသည့္ အခမ္းအနားကို

လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ခါနီး တစ္ရက္ရက္တြင္ ေမာင္ဝါဝါတို႔ လမ္းထိပ္ရွိ

ေညာင္ပင္ေအာက္ ကြပ္ပ်စ္ႀကီး ေပၚတြင္ သိုက္သိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ စည္စည္ကားကား

က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

၁၂ – ဇူလိုင္ – ၂၀၁၂

Net Guide Journal

Volume (1), Issue (42)

About သူရႆဝါ

သူ ရ ႆ ဝါ has written 157 post in this Website..

25 Years Old From Yangon | Myanmar | Writer | Blogger | Stand-up Comedian | Freelance Web Designer | Admin Member of Suboo Multi Social Network | Contact Me as Followings, kophonethantkyaw@gmail.com www.thurathawah.net www.facebook.com/ThuRaThaWah www.twitter.com/Thurathawah