“ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္သန္႔ရွင္းတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး” ဆိုတဲ့ သစ္ထူးလြင္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ

” . . .ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္
သာသနာေရးဦးစီးမွဴးတုိ႕မွ မုိးျပာ၀ါဒ၊ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒီ၊ တုိ႔၏ အဓမၼ၀ါဒကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္သည္ဟုယူဆရေသာ ေအာင္ပန္း ကေလာရွိ လူပုဂၢိဳလ္(၃၀)
ဦးကုိ အဓမၼ၀ါဒကုိ ယူ/မယူ၊ စြန္႔လႊတ္/မလႊတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ “

အထက္ပါ ေထရ၀ါဒအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေနပါသည္။

ေထရ၀ါဒအဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိအယူ၀ါဒသာ မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအယူမ်ား လြဲေနေၾကာင္းကို တရားဓမၼေရးရာနဲ႔ လူေတြ လိုက္နာလက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ
အခုလို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္မ်ိဳးနဲ႔ အယူ၀ါဒစြန္႔လႊတ္ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္ေနၾကျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ဂုဏ္ရည္ေတြကို ထိခုိက္ေနပါသည္။

ကုိယ့္တရားနဲ႔ ႏုိင္နင္းေအာင္မေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအားကိုးနဲ႔ အတင္းအဓမၼ၀ါဒစြန္႔ဖို႔လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည့္ အလုပ္ကိုက တရားတဲ့အလုပ္လား၊ မတရားတဲ့ အလုပ္လားဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းေနပါသည္။

ဒီအတိုင္းသာ အယူ၀ါဒ မတူသူမ်ားအေပၚ အတင္းအဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနပါက ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ လြပ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ဥပေဒသည္ အခ်ီးအႏီွးျဖစ္ေနသလို က်န္တဲ့ေထရ၀ါဒနဲ႔ ကိုးကြယ္မႈ မတူသူမ်ားရဲ႕ ဘ၀မ်ားဟာလည္း လံုၿခံဳမႈမရိွႏိုင္ေတာ့ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာေရးဖိႏိွပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးအတြင္းမွာ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရိွေပသည္။
ထိုေၾကာင့္ သက္ဆိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးဦးစီးမ်ားသည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာ ဘက္လိုက္မႈမပါပဲ သမာသမတ္က်က် ၿငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ဖို႔လိုေပသည္။

အတင္းအဓမၼဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔သည္ ျငိမ္းေအးမႈတို႔ကို မျဖစ္ေစပဲ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔သာတိုးပြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္မွန္ေသာဗုဒၶဘာသာသည္ တျခားအယူ၀ါဒမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၿပီး ကိုယ့္အယူ၀ါဒကိုယူဖို႔အတင္းေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ လုပ္ေနရေသာ ဘာသာမဟုတ္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒသည္ ဗုဒၶတရားစစ္မွန္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါက တျခားအယူ၀ါဒမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔လက္မွတ္အတင္းထိုးခိုင္းၿပီး ကိုယ့္အယူ၀ါဒကိုယူဖို႔ အတင္းေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား အျမင္မေတာ္ ၾကားသိေနရလို႔ ျပန္လည္စိစစ္ႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

About ကိုပါႀကီး

has written 21 post in this Website..