ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မည္မွ်ရွိသနည္း။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိမိႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာတရားအဆံုးအမကို ႏွစ္သက္သလိုကိုးကြယ္ႏိုင္ၿပီး၊ မႏွစ္သက္ပါကလည္း ထိုဘာသာတို႔ကို မယူဘဲ မိမိယံုၾကည္ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အဆံုးအမအတိုင္းေရာ ေနလို႔ မရဘူးလား ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။

ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ မိုးကုတ္၊ ေက်ာက္သေဘၤာ၊ ေၾကာင္ပန္း၊ မိုးျပာ၊ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ စသည္တို႔ကို အဓမၼဟု သတ္မွတ္ထားတာကိုမွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ႏွစ္သက္၍ မိမိဘ၀ လမ္းညႊန္အျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးလွ်င္ အဘယ္သို႔ေသာ ဥပေဒႏွင့္ညွိစြန္းၿပီး ျပစ္ဒဏ္မည္မွ် ခ်မွတ္ႏိုင္သလဲဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။

About uzin

has written 14 post in this Website..