တစ္ေန႕ေသာတြင္ သ၌ ကၽြန္ုပ္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု သည္  လူ႕ကေလကေခ်တို႕၏ သေဘာသဘာဝျဖစ္ေသာ

အားအားယားယား အလုပ္မရိွအကိုင္မရိွ လပ္လွ်ားလွ်ား ေယာင္ဝါးဝါး ေငါင္ေတာင္ေပါင္ေတာင္ အေျခအေနတြင္

တည္ရိွေနသည့္အခိုက္ ေလာကီသားသတၱဝါတစ္ေကာင္၏ သူလိုကိုယ္လိုျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွ ( တတ္ ) ေသာ

အမ်ဳိးအမ်ဳိးအဖံုဖံု မရည္တြက္နိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားေျမာင္လွသည့္ ကိေလသာအစံုစံုတို႕တြင္

တစ္ပါးအဝင္အပါျဖစ္သည့္  ဝီစကီ ေကာင္းေကာင္းေလးတစ္မည္ကို ေသာက္ျခင္လာသည့္ အာသီသ ဆႏၵ ၾကီးသည္

ပ်င္းျပလြန္းစြာ ႏွိပ္စက္ေနသည္ကို ၾကီးစြာေသာဉာဏ္သတိပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္မိသည့္ခိုက္ဝယ္

ဤမည္ေသာ ကိေလသာတစ္မ်ဳိးသည္ ငါ့အားႏွိပ္စက္ေနေလျပီတကားဟု

သိ၍ သိ၍ မေမ့မေလွ်ာ့ေသာ သတိျဖင့္ အစဉ္ရႈ႕၍ ႏွလံုးသြင္းေနသည္တြင္မွ

ေလာဘတဏွာကို သီလျဖင့္ပယ္သတ္ရသည္ဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏အဆံုးအမ သေဘာကို

မွတ္သား သိရိွ ဘူးသည့္ အေလွ်ာက္ ထိုေသာကိေလသာကို ( ဟန္႕တားျခင္းငွာ ) အားထုတ္အံ့ ဟု

ၾကံစည္ျပီးသည္ရိွေသာ္ ရိွစုမဲ့စုေလးမွ ကၽြန္ုပ္၏ ဖခင္နွင့္မိခင္ ( မိဖ ) ႏွစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေလးငါးရက္စာ

စားစရိတ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ တန္ဖိုးထိုက္သည့္ အလတ္တန္းစား ဝီစကီတစ္မ်ဳိးကို  

ကၽြန္ုပ္ မွီတင္းေနထိုင္ရာ တိုက္၏ မနီးမေဝးရိွ စတိုးလ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္စီမွ တြဲဖက္သံုးေဆာင္ရေသာ

ဆိုဒါ ( Soda ) ေရခဲ အခ်ဳိရည္ အျမည္း စသည့္ တန္စာပလာမ်ားႏွင့္အတူ ဝယ္ယူေဆာင္က်ဉ္းလာခဲ့ေလျပီးလွ်င္

အရက္ ( ဝီစကီ ) ေသာက္ရန္အမႈ႕ကို ျပဳမူအားထုတ္ေလေတာ့သတည္း။

            အနည္းငယ္ရွင္းလင္းပါအံ့

            အႏုသယကိေလသာ ကို ( မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္မပယ္ရေသးေသာ ) သတၱဝါတစ္ေကာင္ အေနျဖင့္

ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဉ္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ ကိေလသာထျခင္းကို လံုးဝပယ္သတ္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္ေျခ၊

ထို႕ေၾကာင့္ ထၾကြလာေသာကိေလသာကို ထၾကြေနသည္ဟု သိရန္လိုပါသည္။ ထၾကြလာေသာကိေလသာကိုသိ၍

ဆင္ျခင္မိေသာအခါ မိမိ၏ တန္ဘိုးၾကီးဝီစကီကိုမွေသာက္လိုျခင္းသည္ ၾကီးေသာေလာဘျဖစ္ေလသည္ဟုျမင္သိလာကာ

ထိုေသာေလာဘကို အျပတ္ပယ္ရန္ မစြမ္းေသာေၾကာင့္ သင့္တင့္ေသာ ဝီစကီကိုေသာက္ျခင္း ( သီလ ) ျဖင့္

ေလာဘကို အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသေဘာ ဟု နားလည္ၾကကုန္ေစ။

( ဂေလကေခ်တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ မိမိစည္းစိမ္ျဖင့္မတန္ရာ တန္ဘိုးၾကီး ဝီစကီေသာက္လိုျခင္း ( ေလာဘတဏွာ ) ကို

မိမိ၏ေငြေၾကးႏွင့္ မွ်တေသာ အလတ္တန္းစား ဝီစကီကိုသာ ဝယ္ယူျခင္း ( သီလ )  ဟု တနည္းဆိုလိုျခင္းလည္းျဖစ္ေပေတာ့၏။ )

ရည္ညႊန္းသည္မွာ ကၽြန္ုပ္သည္ လူထဲကလူ လူသားထဲက မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေလာဘတဏွာ ကင္းစင္ေရးႏွင့္ သီလေစာင့္တည္ျခင္းအမႈ႕အား သူေတာ္ေကာင္းတို႕ကဲ့သို႕ ျပည့္စံုစြာ မက်င့္ၾကံနိုင္သျဖင့္

မိမိတတ္နိုင္သည့္နည္းျဖင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္လိုက္သည္ကို သိၾကေစကုန္ေသာဝ္။

ဤတြင္ ေလာကအဆိုအရ ေသရည္ေသာက္စားျခင္းအေၾကာင္း၏ အက်ဳိးအျပစ္ တစ္စံုတစ္ခုကို

အေလးအနက္ေျပာလိုေသာ္လည္း  ထိုအပိုင္းတြင္ သတၱဝါ တစ္ဦးျခင္းစီအေနျဖင့္ အေျခေနကြဲျပားျခားနားနိုင္ျခင္းအတြက္

ယၡဳအေၾကာင္းအရာတို႕ကို မွတ္သားၾကကုန္ေလာ့ဟု အတင္းအၾကပ္ မတိုက္တြန္းလိုေသာ္လည္း

မွတ္သားထိုက္၏ဟု တိုက္တြန္းပါ၏။ ( ကိြကြိ )

ကၽြန္ုပ္ထင္မိပါသည္ တိုင္းျပည္တစ္နိုင္ငံ၏ ၾကီးစြာေသာ အသံုးစရိတ္ကိုျပပါဆိုလွ်င္ စစ္အသံုးစရိတ္ကိုပင္ ညႊန္းရမည္လား

ဆိုသကဲ့သို႕ ကၽြန္ုပ္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ၏ ၾကီးေလးေသာ အသံုးစရိတ္ကိုျပရလွ်င္ လြယ္လြယ္ေျပာပါက 

အရက္ဘိုးပင္ျဖစ္ေလေတာ့၏။

ဤက ကၽြန္ုပ္ကိုယ္ကၽြန္ုပ္ ေျပာျခင္းသာလွ်င္ပင္။

ကၽြန္ုပ္၏တစ္လတာတြက္အရက္ဖိုးသည္ ရံခါ ကၽြန္ုပ္ တစ္လတာရရိွေသာဝင္ေငြ၏ ၈၀% ကိုေရာက္သြားတတ္ေသာအခါ

ထိုေသာလအတြက္ ေၾကြးမီမတက္ေစဘို႕အေရးအား ကၽြန္ုပ္သည္ မိမိကိုယ္မိမိ အေသအျခာ ၾကီးၾကပ္ရေလေတာ့ပါျပီး

ထိုေသာအေၾကာင္းကို သတိတရား ဟု မွတ္ယူမိပါေတာ့သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ညေန ေျခာက္နာရီခန္႕တြင္ ေသာက္စားေလ့ရိွေသာ ကၽြန္ုပ္သည္ ထိုေသာ ဘတ္ဂ်က္ခရိုက္စစ္ အေျခေနတြင္

အနွီး ညေနေျခာက္နာရီမတိုင္မီ ထမင္းဟင္း ေဘာဇဉ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မွီဝဲသံုးေဆာင္ရန္ အလိုမရိွပါဘဲ အဓမၼ

အတင္းအၾကပ္ မွီဝဲသံုးေဆာင္ ဝါးမ်ဳိရေလေတာ့၏။

အေၾကာင္းမွာ –

ကၽြန္ုပ္ႏွင့္ သူအခ်ဳိ႕တို႕သည္ ကိေလသာေလာဘျဖစ္ပံု သေဘာတရားျခင္း အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား လိုအင္ဆႏၵ ျဖစ္တည္ပံုျခင္းကား

အသို႕ရိွမည္မဆိုသာပါ၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ုပ္သည္ ထမင္းဝျပီးဗိုက္တင္းလွ်င္ ျငိမ္ျငိမ္ေနတတ္သည့္သေဘာရိွသည့္အတြက္

ဗိုက္ေဖါင္းလွ်င္စိတ္ေကာင္းေသာ သတၱဝါတစ္ေကာင္ ဧကန္စစ္စစ္ျဖစ္ေလေတာ့သည္မွ အဆိုပါ ထမင္းဟင္း

ေဘာဇဉ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မွီဝဲသံုးေဆာင္ျပီးပါက ေသရည္ေသရက္ကိုေသာက္စားရန္ အလိုဆႏၵမျဖစ္ေတာ့ျခင္းမွသည္

ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း အမႈ႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္အေၾကာင္းသည္းျဖစ္ေစေတာ့၏။

ေသရည္ေသရက္ရိွရာအရပ္ဖက္ကို မ်က္ႏွာမမူ ႏွလံုးမသြင္းျခင္း၊ ေသရည္ေသာက္စားတတ္သူတို႕ရိွရာအရပ္ကို မခ်ဉ္းကပ္ျခင္းႏွင့္

လမ္းေၾကာင္းတည့္လာပါက ေရွာင္ဖယ္သြားျခင္းအမႈ႕တို႕ကိုလည္းျပဳက်င့္အားထုတ္ရပါေသးသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းတို႕ကို အက်ဉ္းခ်ဳံနားလည္ေစရေသာ္ သဘာဝအရျဖစ္လာေသာ မိမိတို႕၏ ကိေလသာစိတ္တို႕ကို

သိေအာင္အားထုတ္ရပါျပီး ထိုေသာကိေလသာကို အကုန္မပယ္နိုင္လွ်င္ သင့္ေတာ္ယံုကိေလသာကို အစားထိုးျပီး

သည္းထန္ႏွိပ္စက္လြန္းေသာကိေလသာထူၾကီးမ်ားကို သက္သာေစျခင္းနည္းျဖစ္ပါသည္။

ဤကိုပင္ အဟံကၽြန္ုပ္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ၏ ကိေလသာေလာဘတဏွာ ကို ပယ္သတ္နည္းနာနိႆယၾကီး ဟု

အသင္ ေဂဇက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား ႏွင့္ ရြာသူရြာသားအေပါင္းတို႕သည္ ဂနာဟိ မွတ္သားၾကကုန္ေလာ။

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend