ဗုဒၶသည္ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ ဘဝရဲ့ဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပသူျဖစ္၏

“ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ” ကို ဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါ၏လို႔ အလြယ္ဘာသာျပန္ၾကတယ္။
ဒီေနရာမွာ သရဏ (ကိုးကြယ္ျခင္း) ဆိုတာ ျဗဟၼဏဘာသာမွာ
နတ္ဘုရားေတြကို ကိုးကြယ္ရာမွာသုံးတဲ့ အသုံးအႏႈံးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ”သရဏ“ဆိုတဲ့အသုံးကို မျပဳမျပင္ဘဲသုံးရင္
ဗုဒၶကို နတ္ဘုရားေတြကိုးကြယ္သလို ကိုးကြယ္ေနမွာစိုးရပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး တျခားဘာသာေတြရဲ႕ ကိုးကြယ္မႈပုံစံေတြနဲ႔ ေရာေႏွာသြားႏိုင္ပါတယ္။
ကိုးကြယ္တယ္ (worship)ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
လူသားေတြရဲ႕ ဒုကၡမွန္သမွ်ကို အဲဒီအကိုးကြယ္ခံပုဂၢိဳလ္က ကယ္တင္ေပးလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ယုံၾကည္မႈ ပါပါတယ္။

ဗုဒၶကေတာ့ အဲဒီလိုကယ္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
လူသားေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြလြတ္ကင္းရာလြတ္ကင္းေၾကာင္း နည္းလမ္းေတြကိုသာ ညႊန္ျပႏိုင္တာပါ။
မိမိကိုကိုးကြယ္လို႔ ဒုကၡေတြက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ အကိုးကြယ္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတာကိုလည္း
ဗုဒၶဘာသာက လုံး၀အယုံအၾကည္မရွိပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶရဲ႕လမ္းညႊန္မႈကို ယုံၾကည္ေလးျမတ္စြာခံယူပါ။
နတ္ဘုရားေတြကို ကိုးကြယ္သလိုမ်ိဳးေတာ့ ဗုဒၶကို မကိုးကြယ္မိဖို႔လိုပါတယ္။

About ကိုပါႀကီး

has written 21 post in this Website..