မိုးျပာ ၀ိနိစၧယသည္ စုဒိတကမပါ၀င္ဘဲ တစ္ဖက္သတ္ျပဳလုပ္ေသာ ၀ိနိစၧယျဖစ္သည့္အတြက္ ထို၀ိနိစၧယ စာအုပ္ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကိုထုတ္ႏုတ္၍ ျပန္လည္ရွင္းတမ္းထုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

 

မိုးျပာ ၀ိနိစၧယ စာမ်က္ႏွာ(၂၀)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

 

၀ိမုတၱိေဒသနာ- ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၌ မိုးျပာအရွင္ဥာဏ ေဟာေျပာေရးသားထားေသာ-

“ဗုဒၶဘုရားကေတာ့ လူေတြ အျပစ္ေျပာသြားၿပီ။ မင္းကံနဲ႔ ကံရဲ႕အက်ိဳး၀ိပါက္ ဆိုၿပီးေတာ့ (ပ) ကံလုပ္သူက ကံလုပ္သလိုျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ထပ္ၿပီး ကံလုပ္ ခ်င္တယ္(ပ) ကံလုပ္သူျဖစ္တယ္”။ (၀ိမုတၱိေဒသနာ။၇)

“အဲေနာက္က်ေတာ့ တစ္ခါထပ္ၿပီးေတာ့ ကံျပန္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ေၾသာ္… ေကာင္းတာေတြပဲ ထပ္လုပ္ေတာ့ မေကာင္းဘူးလားလို႔ ေမးရင္ သူဒီထဲမွာပဲ လည္ေနရၿပီ ဆိုေတာ့ ဘယ္ေကာင္းေတာ့ မလဲ(ပ) အဲဒီ ေကာင္းတဲ့ကံက မလြတ္ေတာ့ဘူး။” (၀ိမုတၱိေဒသနာ။၈)

“အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ကံလုပ္ၿပီလို႔ဆိုရင္ အဲဒီကံက မထြက္တတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီကံက မထြက္တတ္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ဒီကံႀကီးက ကိုယ့္ကို ရစ္ပတ္ေနၿပီး ေကာင္းတဲ့ကံလုပ္ရင္လည္း ေကာင္း တဲ့ကံႀကီးက ကိုယ့္ကို ရစ္ပတ္ေနၿပီ။ ေကာင္းတဲ့ကံဆိုတာ ကိုယ္အနစ္နာခံတဲ့ ကံေပါ့။ ကိုယ္အနစ္နာခံတာ လုပ္ရင္လည္း ကိုယ္အနစ္နာခံတာႀကီးက ရစ္ပတ္ေနၿပီ”။ (၀ိမုတၱိေဒသနာ။၉)

“ကိုယ္နစ္နာေအာင္လုပ္တဲ့ သူၾကေတာ့လည္း အစကတည္းကိုက ကိုယ္အနစ္နာခံတာ ဆိုေတာ့ ကိုယ္ပဲ ခံရတာေပါ့။ ကိုယ္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အနစ္နာခံႏိုင္မွာမို႔လည္း။ ကိုယ္လည္း လူ တစ္ေယာက္ပဲဟာ ဘယ္ေလာက္ခံႏိုင္မွာလဲ။ အဲဒါကို သိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆိုလိုတာကေတာ့ မေကာင္းတဲ့ကံ လုပ္လို႔ မေကာင္းတဲ့ ကံႀကီးက ရစ္ပတ္ေနၿပီဆိုရင္ ဒီလူ လြတ္လပ္ေသးသလား”။ (၀ိမုတၱိေဒသနာ။၁၀) ဟူေသာ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္တို႔သည္ ဗုဒၶ တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန၍ ယင္းေဟာေျပာ ေရးသားထားခ်က္တို႔ကို အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ေစာဒကပုဂိၢဳလ္တို႔က တင္ျပထားသည္။

 

ရွင္းတမ္း(၁)

          အထက္ပါစာပိုဒ္အားလံုးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ဘုရားက လူေတြကို အျပစ္ျပ၊ လူေတြ ကံ လြန္က်ဴး၊ ကံေၾကာင့္ ၀ိပါက္ျဖစ္ ၀ိပါက္အေၾကာင္းခံၿပီး ကိေလသာ အက်ိဳးရ ၊ ထို ကိေလသာ အေၾကာင္းခံၿပီး ကံလြန္က်ဴးမႈ ျပန္လုပ္ ။ ဒါဟာ လည္ပတ္ျခင္းသေဘာကို ေရးသားထားတာပါ။ ဒီလို လည္ေနျခင္း(သံသရာ)ဟာ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ေကာင္းမႈျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္းကလည္း (ပုညာဘိသခၤါရ ႏွင့္ အာေနဥၥာဘိသခၤါရ) မေကာင္းဘူး။ မေကာင္းမႈျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္းကလည္း (အပုညာဘိသခၤါရ) မေကာင္းဘူးလုိ႔ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေရးသားထား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

          ဒီမွာ ေကာင္းေသာ လည္ပတ္ျခင္းဆိုတာ ကိုယ္နစ္နာေအာင္လုပ္ျခင္းလို႔ ေျပာၿပီး ဒီလို ကိုယ္နစ္နာေအာင္လုပ္ေနရျခင္းအေပၚမွာ သာယာၿပီး ျပန္လုပ္ေနလို႔ မေကာင္းဘူး ေျပာတာ ေပၚလြင္ ပါတယ္။ ကိုယ္နစ္နာေအာင္ လုပ္တာလည္း ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာမို႔လည္း ဆိုတာ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေနျခင္း အေပၚသာယာၿပီး လည္ပတ္မႈထဲတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခံရသည့္ အျဖစ္ ရစ္ပတ္ခံရတဲ့အျဖစ္ ေရာက္ရွိ သြားပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရင္ ဒီလူသည္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္အသိႏွင့္ လုပ္တာ မမည္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီ အျဖစ္ကို မေကာင္းဘူး၊ မလြတ္လပ္ဘူးလို႔ ေဟာေျပာထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

 

မိုးျပာ ၀ိနိစၧယ စာမ်က္ႏွာ(၂၅)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

 

၀ိမုတၱိေဒသနာ-၈၊ ၁၀၌ မိုးျပာအရွင္ဥာဏ ေဟာေျပာေရးသားထားေသာ-

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္တယ္လို႔ဆိုေတာ့ ကိုယ္ကေနၿပီးေတာ့ အနစ္နာ အမ်ားႀကီးခံရတာ အနစ္နာခံတဲ့လူကို ေကာင္းတဲ့ကံ လုပ္သူလို႔ ဒီလိုေျပာရမွာေပါ့။ သူမ်ားကို နစ္နာေအာင္ လုပ္တဲ့လူက်ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ကံ လုပ္သူလို႔ ဒီလို ေျပာရမွာေပါ့။ သူမ်ားကို မေကာင္းတဲ့ကံနဲ႔ သူမ်ား နစ္နာေအာင္ပဲလုပ္လုပ္၊ ကိုယ္အနစ္နာခံရေအာင္ပဲ လုပ္လုပ္ ဘယ္သူ ၾကာၾကာခံႏိုင္မွာတုန္း။ ဒါ လူ႔လမ္းစဥ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဒီလို ေျပာရမွာေနာ္။

(၀ိမုတၱိေဒသနာ။၈)

ကိုယ္နစ္နာေအာင္လုပ္တဲ့ သူက်ေတာ့လည္းပဲ အစကတည္းက ကိုယ္အနစ္နာ ခံတာဆိုေတာ့ ကိုယ္ပဲ ခံရမွာေပါ့။ ကိုယ္ကေကာ ဘယ္ေလာက္ အနစ္နာ ခံႏိုင္မွာမို႔လို႔လဲ။ ကိုယ္ကလည္း လူတစ္ေယာက္ပဲဟာ ဘယ္ေလာက္ခံႏိုင္မွာလဲ။ အဲဒါကို သိရမယ္။

(၀ိမုတၱိေဒသနာ။၁၀) ဟူေသာ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္တို႔သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန၍ ယင္းေဟာေျပာေရးသားထားခ်က္တို႔ကို အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ေစာဒက ပုဂၢိဳလ္တို႔က တင္ျပထားသည္။

 

ရွင္းတမ္း(၂)

          သည္ေနရာမွာ အရွင္ဥာဏေရးသားေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံမရွင္းျပလို။ သို႔ေသာ္ ၀ိနိစၧယ ဆိုသည္မွာ အရပ္သံုးစကားျဖင့္ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ တရားရံုးထိုင္စစ္ေဆးျခင္း ဟု နားလည္းသေဘာေပါက္ၿပီး ထိုအေရးအခင္းတြင္ အဖြဲ႕သံုးခု ရွိၿပီး သီးျခား၀ိနည္းဓိုရ္ ဟု ေခၚဆိုေသာ တရားဆံုးျဖတ္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ေစာဒကဟု ေခၚဆိုေသာ တရားလိုအဖြဲ႕၊ စုဒိတကဟု ေခၚဆိုေသာ တရားၿပိဳင္အဖြဲ႕တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အဓိက ဘာကိုတင္ျပလိုသလဲဆိုရင္ ေစာဒက(တရားလို) တင္ျပလိုေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀ိနည္းဓိုရ္(တရားသူႀကီး)တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ၀ိနိစၧယ ဆံုးျဖတ္မႈ မၿပီးဆံုးေသးဘဲ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းပင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မၿပီးဆံုးခင္မွာဘဲ မိုးျပာ၀ိနိစၧယ စာအုပ္ထြက္ရွိ ခ်ဳပ္လုပ္ၿပီးရံုမွ်မက ၀ိနည္းဓိုရ္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ ထိုစာအုပ္ထဲမွပင္ ဖတ္၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အလြန္အရုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚလႊင္လွေပသည္။

          ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ မိုးျပာရွင္ဥာဏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္တို႔သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန၍ ယင္းေဟာေျပာခ်က္တို႔ကို အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ေစာဒကပုဂၢိဳလ္တို႔က တင္ျပထားသည္။ လို႔ ေရးသားထားခ်က္မွာ ေစာဒက(တရားလို)အဖြဲ႕၏ တင္ျပခိုင္းေစခ်က္အတိုင္းပင္ အဓမၼဟု ဆံုးျဖတ္ေပးရေသာ ၀ိနည္းဓိုရ္(တရားသူႀကီး) မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။

          သာသနာအဖြဲ႕အစည္း၏ အဆံုးအျဖတ္ခ်မွတ္တဲ့ပြဲသည္ အရပ္ဘက္ တရားစီရင္ေရး ထက္ပင္ ယုတ္ေလ်ာ့ညံ့ဖ်င္းလွသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အရပ္ဘက္ တရားစီရင္ေရး တြင္လည္း ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ခိုင္းေစထားေသာ ႏုတ္မိန္႔မ်ားရွိႏိုင္ၿပီး တရားခြင္မၿပီးဆံုးခင္ ခ်မွတ္မည့္အမိန္႔ကို ႀကိဳတင္ေရးသား ျပဳစု၍ တရားခြင္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ထားလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ဗုဒၶသားေတာ္ဟု အမည္ခံေသာ သံဃာထု၏ တရားခြင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ အဓမၼဟု ဆံုးျဖတ္ေစလိုေသာ ေစာဒက(တရားလို)တို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ထပ္တူညီေသာ ၀ိနည္းဓိုရ္(တရားသူႀကီး)တို႔၏ အဆံုးအျဖတ္မွာ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္း ေတြ႕ရွိရၿပီး တရားခြင္တြင္ ၾကည့္႐ႈဖတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေစျခင္းမွာ ဘယ္သို႔ေသာ နားလည္းမႈျဖင့္ တရားနည္းလမ္းၾကသည္ဟု မွတ္ယူရမည္းနည္း။ စဥ္းစား၍ပင္ ရေတာ္မမူပါ ဆရာေတာ္ အေပါင္းတို႔ဘုရား။…….

 

မိုးျပာ ၀ိနိစၧယ စာမ်က္ႏွာ(၈၆)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

 

ဘုရား-စာ- ၂၀၊ ၂၁တို႔၌ မိုးျပာအရွင္ဥာဏ ေဟာေျပာေရးသားထားေသာ-

ဆြမ္းစားၿပီး၊ ေနရဥၹရာျမစ္ကေလးေဘးက ခြာလာခဲ့ေတာ့ ျမက္ရိတ္သမားတစ္ဦးဆီက ျမက္ဆုပ္တခ်ိဳ႕ အလွဴခံလာခဲ့တယ္။ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေအာက္သြားၿပီး ျမက္ေတြနဲ႕ ေနရာကေလးလုပ္ၿပီး တရားရွာမဆံုးသမွ် ဒီကမေရႊ႕ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။

(ဘုရား၊ စာ-၂၀)

          ဒီေနရာအတြက္ ေပးခဲ့ရတာက တိုင္းျပည္နဲ႔ထီးနန္း။ အခု သူရေနတာက သစ္ပင္ေအာက္က ျမင္အခင္းေပၚမွာ။ (ဘုရား၊ စာ-၂၁)

လူ႔ေလာကရဲ႕ စနစ္အသစ္တည္ေဆာက္ဘို႔ရာ သူဟာ လူ႔ေလာကရဲ႕ အျပင္ဘက္က ေညာင္ပင္ေအာက္ ျမက္ပံုေပၚမွာေနရတဲ့အျဖစ္ ေရာက္ေနၿပီလား (ဘုရား၊ စာ-၂၁) ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္တို႔သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန၍ ယင္းေဟာေျပာေရးသားထားခ်က္ တို႔ကို အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ ေစာဒကပုဂၢိဳလ္တို႔က တင္ျပထားသည္။

 

ေစာဒကတို႔၏ သေဘာထား

အရွင္ဥာဏသည္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္မွ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္သြားသည္ကို လက္မခံလိုေပ။ အေလာင္းေတာ္၏ ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္ကိုလည္း လက္မခံေပ။ ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္ကို လက္ခံလွ်င္ သူ၏(အရွင္ဥာဏ၏) ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒသည္ အမွားဟုသာ ဆိုရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အေလာင္းေတာ္ျမတ္၏ ပါရမီေကာင္းမႈ ကုသိုလ္အဟုန္တို႔ကို ယံုၾကည္လက္ခံမႈ မရွိယ အေလာင္းေတာ္ လက္မွ ၾကဲျဖန္႔ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ ျမက္၏အသြင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ အပရာဇိတပလႅင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္ကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္-

သိဒတၱသည္ ျမက္ေတြနဲ႔ ေနရာကေလးလုပ္ၿပီး ဟုလည္းေကာင္း

ျမက္ခင္းေပၚမွာ ဟုလည္းေကာင္း

ေညာင္ပင္ေအာက္ ျမက္ပံုေပၚမွာ ဟုလည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းထားေသာ မယဥ္မေက်း အသံုးအႏႈန္းတို႔သည္ ဗုဒၶ၀ံသ၊ ႒၊ ၉၊ ၃၃၇။ အပါဒါန္ ၁၊ ၈၅။ စသည္တို႔၌ ေဟာေျပာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။

 

ရွင္းတမ္း(၃)

ယံုၾကည္မႈသည္ သိ၍ယံုၾကည္ႏိုင္သလို၊ မသိဘဲႏွင့္လည္း ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း မယံုၾကည္ဘဲ ေနႏိုင္ခြင့္၊ ေျပာႏိုင္ခြင့္သည္ လူသားတို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေထရ၀ါရဆရာေတာ္မ်ားအား ေမးလိုပါသည္။ ခရစ္ယန္တို႔၏ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနတိုင္ေသာ ကမၻာေျမႀကီး၊ ေန႔ညျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လူသားတို႔ကို ဖန္ဆင္းေပးသည္ဟု ဆရာေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသလား။ သိဒၶတၳမင္းသား ျမက္ၾကဲလိုက္၍ (၁၄)ေတာင္ရွိေသာ ပလႅင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ေျပာဆိုမႈကိုလည္း ယံုၾကည္သူရွိသလို၊ မယံုၾကည္သူလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္က ျမက္ၾကဲ၍ (၁၄)ေတာင္ရွိေသာ အပရာဇိတပလႅင္ျဖစ္ျခင္း၊ ေမြးၿပီးၿပီးျခင္း စကားေျပာျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တို႔ကို ယံုကိုယံုရမည္ဟု မလုပ္သင့္ပါ။

ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မ်ားက သူတို႔၏ ထာ၀ရဘုရားမွ လူသားေတြကို ဖန္ဆင္း လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ပင္လ်င္ ခရစ္ေတာ္၏ ဖန္းဆင္းသည့္အထဲမွ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလွ်င္ ဆရာေတာ္တို႔ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ပါသေလာ။

ဆရာေတာ္တို႔ စာသိျဖင့္ ေဟာၾကားေနေသာ ေနာင္ပြင့္မည့္ အရိေမတၲယ် ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယေန႔ လာအိုႏိုင္ငံခရစ္ယန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေရးသားထားသည္ကို ျမန္မာျပန္ဆိုထားေသာ စာအုပ္ထဲတြင္ ရွင္ေမရိဆိုသည္မွာ အရိေမတၱယ်ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရးသားခ်က္မ်ိဳးအား လက္ခံယံုၾကည္ ႏိုင္ပါသေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

ပိဋကတ္(၃)ပံုထဲတြင္ ၀ိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာဟူအပိုင္း(၃)ပုိင္းကိုပင္ သံုးပံုဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း(၃)ပံုထဲတြင္ ၀ိနည္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ ရဟန္းတစ္ပါးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ၀ိနည္းမသိ၍လည္း ဗုဒၶတရားကို နည္းလည္ႏိုင္စြမ္းအား ထိခိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သုတၱန္ ထဲတြင္ ေဟာကြက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေဟာကြက္တိုင္းကိုနာယူၿပီးမွသာ တရားကို နားလည္မည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္။ ေဟာကြက္ တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္ကို နားလည္းရင္လည္း ဗုဒၶတရားကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

အတိုခ်ံဳး၍ေျပာဆိုရလွ်င္ ၀ိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာသံုးပိုင္းတြင္ အဘိဓမၼာသည္ ထပ္တိုး ဘုရားေဟာမဟုတ္ဟု ေျပာဆိုသူတို႔သည္ သူတို႔မယံုၾကည္၍ သူတို႔ မက်င့္သံုးဘဲ ေနၾကျခင္းကို အဘိဓမၼာသည္ ဘုရားေဟာဟု ယံုၾကည္သူတို႔အေနျဖင့္ ေစာဒကျပဳျခင္း အဓမၼဟု ေျပာဆိုသတ္မွတ္ျခင္းမွာ ေဘာင္ေက်ာ္ေသာလုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

About kan nyein mg

kan nyein mg has written 1 post in this Website..