ရန္သူကိုအလဲထိုးခ်င္ပါက ရန္သူကိုစည္းကမ္းအတိုင္းလုပ္ပါေစ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း..လုပ္ပါေစ…မိမိကစည္းကမ္း
အျပင္ဘက္ကေနမိမိရန္သူကုိတိုက္ပါ… ရန္သူရဲ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္စည္ကမ္းမ်ားေၾကာင္ ့ေနွာင္ ့ေနွးမည္…က်န္ ့ၾကာမည္… မိမိမွာရန္သူကိုလြတ္လြတ္လက္လက္တိုက္ခိုက္နိုင္မည္.. စည္းကမ္းအျပင္ဘက္မွာေနေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္… ဥပမာ အေမရိကန္တစ္ေယာက္ကိုအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဖမ္းမိပုံနွင္ ့…အၾကမ္းဖက္သမားကို…အေမရိကန္ဖမ္းမိပုံ…. ( တရားရုံးတြင္အၾကမ္းဖက္သမားမွာတရားရင္ဆိုင္ခြင့္ေမွ်ာ္
္လင္ ့နိုင္သည္ ) ( အေမရိကန္မွာထိုအခြင္ ့ေရးမရွိ )… စည္းကမ္းအျပင္မွာေနထိုင္ခ်င္းရဲ ့အက်ဳိး…
( အေမရိကန္ နွွင္ ့ ျပသနာျဖစ္ေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား အီရန္ ) ေတြးၾကည္ ့ပါ ခ်ဲ ့ျမင္ပါ

ရန္သူျဖစ္လာသည္မွာ မိမိေမတၱာမစစ္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္… ထို ့ေၾကာင္ ့ရန္သူနွႈင္ ့ရင္ဆိုင္ရပီဆိုပါက ေမတၱာမထားပါနွင္ ့… ေမတၱာတကယ္စစ္ပါက…ရန္သူရွိစရာအေၾကာင္းမရွိ… ရက္ရက္စက္စက္ျပတ္ျပတ္သား
သားလုပ္ေဆာင္ပါ…

ရန္သူအမွားလုပ္ေနပါက… လက္ခုပ္တီးျပီးေပ်ာ္ေနပါ…ရန္သူကိုအိပ္မရေအာင္လုပ္ပါ…မိမိက၀၀လင္လင္အိပ္ပါ…

ခါးပိုက္နႈိက္လုပ္မည္ ့အစား… သူခိုးလုပ္ပါ…သူခိုးလုပ္မည္ ့အစား…ဓားျပလုပ္ပါ…ဓားျပအစား…သူပုန္လုပ္ပါ…
မိမိကိုလူအမ်ားဂရုစိုက္လာပါက…မိမိအတြက္အခြင္ ့အေရးအမ်ားၾကီးရွိသည္ကိုသတိျပဳပါ… ( လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင္ ့နွွင္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွန္းခံရခ်င္း ) ပမႊားလူဆိုးဆိုပါကထိုအခြင္ ့အေရးမ်ားမရနိုင္ပါ…

မိမိလိုခ်င္ေသာျဖစ္ခ်င္ေသာအရာတစ္ခုကိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ… အခ်ိန္ ေငြ…လူ ရင္းနွီးျပီးလုပ္ထားေသာအရာတစ္
ခုကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ပါ… ေအာင္ျမင္နိုင္မလုပ္နိုင္ပါကအစကထဲကမလုပ္ပါနွင္ ့… အိပ္ေနတာပိုေကာင္းမည္..
ရင္နွီးထားေသာအရာမ်ားအတြက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ပါ…ရင္းနွီးထားေသာလည္းေအာင္ျမင္ေအာင္မလုပ္နိုင္
ပါက… အစကထဲကအိပ္ေနသည္ကပိုေကာင္းမည္…

ရန္သူကိုမ်က္ေျခမျပတ္ပါနွင္ ့…မိမိကအေမွာင္တြင္းေနပါ… ရန္သူကိုလင္းလင္းထင္းထင္းနွွင္ ့ျမင္ေအာင္
ၾကိဳးစားပါ….

မိမိဘက္တြင္အက်ပ္ကိုင္ခံစရာမ်ားမထားပါနွင္ ့…ရန္သူဘက္ကအက်ပ္ကိုင္စရာမ်ားကို…အျမဲသတိျပဳပါ…
ဘယ္ေလာက္ပင္ၾကံ ့ခိုင္ေသာသူပင္ျဖစ္ေစ….အက်ပ္ကိုင္ခံ၇ပါကဒူးေထာက္ရသည္…ထိုရန္သူတန္ဖိုးအထား
ဆုံးအရာနွင္ ့အက်ပ္ကိုင္နွိင္ပါက…မိမိရဲ ့ေအာင္ပြဲသည္လက္တစ္ကမ္း

စိတ္ရွည္ပါနႈတ္လုံပါ…ျပိဳင္ပြဲရဲ ့အေျဖသည္…ရလဒ္ေပၚတြင္သာမူတည္သည္…. အခ်ိန္ေငြလူအားဆိုသည္ ့ရင္နွီး
ထားမႈမ်ားေပၚတြင္မမူတည္ပါ… ရလဒ္သာအဓိက…ဘယ္လိုနည္းနွင္ ့ရရ… ရလဒ္သည္အဓိက…

မိမိနားတြင္မိမိအစားေျပာေပး..ေဆာ္ေပး…မိမိဘက္ကအမွန္တကယ္ရပ္တည္ေပးမည္ ့လူမ်ားထားပါ…
( human shield ) ထိုလူမ်ားေၾကာင္ ့မိမိဘာမွလုပ္စရာမလိုပဲ…ေအာင္ပြဲရမည္..အမွန္တရားမ်ားျဖစ္ေပၚ
လာမည္…မိမိရဲ ့ျဖဴစဥ္မႈကိုမိမိနားကလူမ်ားကသက္ေသျပမည္…

လူမ်ားကိုအသုံခ်တတ္ျပပါေစ…က်ားကစားသကဲ ့သို ့…စစ္တုရင္ကစားသကဲ ့သို ့…ကမၻာတစ္ျခမ္းမွ…လိပ္ျပာ
ေတာင္ပံခတ္မႈသည္…ကမၻာတစ္ဖက္တြင္မုန္းတိုင္ျဖစ္နိုင္သည္ဆိုသကဲ ့သို ့…. မိမိရဲ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
တိုက္ရိုက္မလုပ္ဆာင္ပဲ…ဆင္ ့ကဲ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚပါေစ…မိမိလိုခ်င္ေသာအရာကိုသြယ္၀ိုက္စြာ
ေအာင္ျမင္နိုင္ပါေစ…

ရန္သူသည္ရန္သူျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ မိမိေနာက္ေက်ာတြင္ေရာက္ေနစရာအေၾကာင္းမရွိ…မိမိေနာက္ေက်ာတြင္
ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြလိုလိုနွွင္ ့ရန္သူလိုလိုမ်ား မိမိကသူငယ္ခ်င္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသူမ်ား
သားမိမိေနာက္ေက်ာတြင္…ဓားနွင္ ့ထိုးရန္ရွိေနက်သည္… ( ရန္သူကိုေစာင္ ့ၾကည္ ့ေနေသာ္လည္း သူငယ္ခ်င္း
မ်ား ရန္သူမိတ္ေဆြမသဲကြဲသူမ်ားကိုသတိမမူခ်င္းကိုဆိုလိုသည္ )

အျပစ္ကင္းေသာမ်က္လုံးကို level 9 ရေအာင္က်င္ ့ထားပါ အမွန္တကယ္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္…

ရန္သူကို ့အနီးကပ္ပူး၀င္ထိုးသတ္ပါ… မိမိရန္သူအနားကိုမိမိနီးကပ္စြာေရာက္ခ်င္သည္မိမိအတြက္တစ္ပန္းသာ
သည္… မိမိရန္သူကို မိမိသည္သူ ့ကိုရန္မူမည္ ့သူျဖစ္ေၾကာင္းေတာ ့မသိပါေစနွင္ ့ ( ဥပမာ ဘဏ္ဓာျပတိုက္သူ
သည္လူၾကီးလူေကာင္းရန္အေယာင္ေဆာင္ကာ…. ဘဏ္အတြင္းသို ့၀င္သည္…ဘဏ္ေစာင္ ့ကာလူတိုင္းကို
လူေကာင္းထင္ဟုသာျမင္သည္ ….သို ့ေသာ္ဘဏ္ဓားျပတိုက္မည္ ့သူမွာ ဘဏ္ေစာင္ ့ကိုရန္သူဟုျပတ္ျပတ္သား
သားျမင္သည္…ထို ့ေၾကာင္ ့အျမဲတမ္းေမွာင္ထဲေနသူ…မေကာင္းမႈလုပ္သူကတစ္ပန္းသာေနသည္ အျပန္အလွန္
ပစ္ခတ္မည္ဆိုပါက…လူတိုင္းကိုဘဏ္ေစာင္ ့ကျပစ္ခြင္ ့မရွိ …ဘဏ္ဓားျပကလူတိုင္းကိုသိမ္းၾကဳံးပစ္ခြင္ ့ရွိသည္..
ျမင္ေအာင္ၾကည္ ့ပါ

ျပတ္ျပတ္သားသားရန္သူကိုအဆုံးသတ္ပါ..ရန္သူကိုရွင္သန္ခြင္ ့ေပးခ်င္းသည္…ေျမြေပြးခါးပိုက္ကိုက္ခ်င္းျဖစ္
သည္…မိမိရန္သူကိုလြႊတ္ေပးပါက..ေနာက္တစ္ခါရန္သူကမိမိကိုဖမ္းမိပါကျပန္လႊတ္ေပးမည္ဟုမေမွ်ာ္လင္ ့ပါနွင္ ့
( ေမာ္စီတုံး နွင္ ့ခ်န္ေကရွိတ္ ) မွားနိုင္းသည္…ေသေသခ်ာခ်ာမမွတ္မိပါ

မိမိလုပ္ခ်င္တာကိုမိမိလုပ္ပါ…သူတစ္ပါးရဲ ့အၾကံသည္ မိမိအၾကံမဟုတ္သည္ကိုသတိျပဳပါ..မိမိရန္သူကိုမိမိအလဲထိုး
မည္ဆိုပါက မိမိအၾကံကိုသာသုံးပါ…တစ္ပါးသူေပးေသာအၾကံမ်ားသည္…မိမိအတြက္ေျပာ ့ညံ ့ေနတတ္သည္ကို
သတိျပဳပါ

ရန္သူကိုလက္စားေခ်ရန္..၁၀ နွစ္ေနာက္မက်ကိုသတိျပဳပါ…ေယာက်ာ္းေကာင္းတို ့အတြက္လက္စားေခ်ခ်ိန္ဘယ္
ေတာ ့မွေနာက္မက်သည္ကိုသတိျပဳပါ..

လက္သီးဗုံးေခၚလက္သီးပုန္းကိုထိုးတတ္ပါေစ

တိုက္ပြဲတစ္ရာေအာင္ပြဲတစ္ရာအတြက္….ေအာင္ပိုင္ ့ရဲ ့နည္းမ်ားမ်ားကိုသုံးက်ပါလို ့

ေခြးရူးနွွင္ ့ေခြးေကာင္းဖက္မကိုက္ပါနွင္ ့ဟုေျပာက်ေသာ္လည္း… မိမိတြင္ေနာက္ဆံတင္းစရာမရွိပါက… ရန္သူက
မိမိကဲ ့သို ့ သူထိကိုယ္ထိမတိုက္ရဲပါက….မိမိအတြက္အခြင္ ့အေရးအမ်ားၾကီးရနိုင္ပါသည္… ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင္ ့…
ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္မ်ားရနိုင္ပါသည္… ဒါကိုျမင္ရမည္… ဒါကိုျမင္ေအာင္ၾကည္ ့နိုင္ရင္ ေအာင္ပြဲေတြကလက္
တစ္ကမ္းမွာပါ…

ထို ့ေၾကာင္ ့ရန္သူနွွင္ ့ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္မိမိေခြးရူးခဏလုပ္ရမည္ဆိုပါကလုပ္ပါ…

စည္းကမ္းမ်ားကိုေပၚေပၚထင္ထင္ခ်ဳိးေဖာက္ကာယွဥ္ျပိဳင္ေနခ်င္းသည္… စာအုပ္ၾကီးအတိုင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း
အတိုင္းယွဥ္ျပိဳင္ေနရေသာျပိဳင္ဘက္ကို…မခ်ိတင္ကဲျဖစ္ေစသည္…စိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္…

ထို ့ေၾကာင္ ့မိမိတို ့ဘ၀တြင္ရန္သူမ်ားနွွင္ ့ၾကံဳခဲ ့ပါက ေအာင္ပိုင္ေျပာျပေသာနည္းမ်ားျဖင္ ့ျပတ္ျပတ္သားသား
ရင္ဆိုင္က်ပါလို ့…

စည္းကမ္းကိုခ်ဳိးေဖာက္ရတြင္မိမိရနိုင္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုေသေသခ်ာခ်ာေတြးေတာ့ျပီးဥာဏ္နွင္ ့ယွဥ္ကာ
လုပ္ပါေလ…

ေအာင္ပိုင္

About koaungpaing1986

ko aung paing has written 3 post in this Website..

ကိုေအာင္ပိုင္