ေက ေၿပာ လိုက္ ေသာ အ ၾကပ္ ကိုင္ စ ကား ေၾကာင့္……
တုန္ လႈပ္ သြား သူ က အစ္ ကို သု ခ ပင္ ။

ေၿပာ ၿပ ခ်င္ ၿပီး ေၿပာ မ ထြက္ ၿဖစ္ ေန သူ ၊ အစ္ ကို သု ခ အား ၊ ေက မွ
အား မ လို အား မ ရ ၿဖစ္ ခါ ၊ ေၿပာ ၿပ ေပး ရန္ ထပ္ မံ ပူ ဆာ ေန မိ ပါ သည္ ။
ေက ထင္ ထား သည့္ ကိ စၥ ဘဲ မ ဟုတ္ လား ဟင္ ….
အစ္ ကို သု ခ ၊ ေက ေမး ေန တာ ၾကား ပါ တယ္ ေနာ္ ။

ေၿပာ စ ရာ စ ကား တို ့ က ၊ဘဲ ဥ အ စ ရွာ မ ရ သ လို ။
ေက့ စိတ္ ကို စိုး ရိမ္ ပူ ပန္ ၿပီး ၊ တုန္ လႈပ္ ေန မိ သည့္ အစ္ ကို သု ခ က ေတာ့ ဘာ ေၿပာ ရ မွန္း မ သိ ၿဖစ္ ေန သည္ ။
မ သိ ေအာင္း ေမ့ ၿပီး က တိ ေတာင္း ၿပီး ခါ မွ ၊ ထို အ ၿဖစ္ မ်ိဳး ၾကဳံ ခဲ့ သည့္ ကိစၥ ။ ေက့ ႏႈိက္ ရွိ ခဲ့ သည္ ကို လည္း ေက ထံ မွ ၊ ႏႈတ္ ထြက္ စ ကား အား ၾကား လိုက္ ရ သ ၿဖင့္ အံ့ ၾသ ၿပီး ကိုယ့္ နား ပင္ ကိုယ္ မ ယုံ ႏိုင္ ။

ေက့ အား ၾကည့္ ၿပီး ၊ အစ္ ကို သု ခ တ ေယာက္ သ နား သြား ပါ သည္ ။
ထို စ ကား မ်ိဳး အား ေက့ အား ထပ္ ေၿပာ ၿပ ရန္ အား ပင္ မ ရွိ ။ ၿဖစ္ မွ ၿဖစ္ ရ ေလ တယ္ ေက ဟု ၿငီး တြား ၿပီး ဆို ပါ သည္ ။

သူ ခ်စ္ ေသာ ေက က နီး လွ်က္ နဲ ့၊ က မၻာ အ ေ၀း တ ဖက္ မွာ ။
ေမွ်ာ္ မွန္း ၍ က မ ရ ႏိုင္ ။ ဆယ္ က မၻာ မွ် မ က ေ၀း ကြာ လြန္း လွ သည္ ။
အ ေၿခ ေန က ထင္ သည္ ထက္ ပင္ ၊ ပို ဆိုး ၀ါး ေန မႈ အား ေတြး ၿပီး ၊ ေက့ ခ်စ္ ၿခင္း အား ၊ ခံ စား ရ မည္ ဆို ပါ လွ်င္……
အ ခ်စ္ ေတာ္ ေန ရာ ၊ ကိုယ္ သာ ၿဖစ္ ခ်င္ ၿပီး ၊ ေန ရာ ၿခင္း လဲ ယူ ခ်င္ မိ သည္ ဟု ေက့ အား အစ္ ကို သု ခ မွ ဖြင့္ ေၿပာ ပါ ေတာ့ သည္ ။
ထို စ ကား အား ၾကား ရ ေသာ အ ခါ …
ငို ခ်င္ ရက္ လက္ တို ့ ၿဖစ္ ေန သည့္ ေက က ၊ ေဒါ သ တို ့ ခ ဏ ေပ်ာက္ ၿပီး ၊ အ ေရး ထဲ မ ၿဖစ္ ႏိုင္ တာ ေတြ ကို ၊ အစ္ ကို သု ခ လာ ေၿပာ ေန ၿပန္ ေသး တယ္ ။ ဘာ မွန္း လည္း မ သိ ဘူး ဟု ဆို ၿပီး ၿပန္ ေၿပာ ခဲ့ မိ ပါ သည္ ။

ခ ဏ အ ၾကာ …..
အ ေဒၚ ေစ်း မွ ၿပန္ ေရာက္ လာ ၍ ၊ ႏွစ္ ေယာက္ သား ေၿပာ စ ရာ စ ကား မ်ား ရပ္ လိုက္ ၾက ၿပီး ၊ တိတ္ ဆိတ္ ၿငိမ္ သက္ သြား ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ က နင္ တို ့ ႏွစ္ ေယာက္ ပ်င္း ေန ၾက လား ဟု ေမး ပါ သည္ ။
ဒါ ဆို လည္း ငါ ေစ်း ၀ယ္ က ၿပန္ လာ တဲ့ ၊ ဟင္း သီး ဟင္း ရြက္ ေတြ သင္ ကူ ၾက ဟု ဆို ခါ ၊ ေၿပာ ေၿပာ ဆို ဆို ၿဖင့္ ၊ ဟင္း သီး ၊ ဟင္း ရြက္ မ်ား အား ၊ အ ေရွ့ စား ပြဲ ေပၚ တြင္ လာ ခ် ေပး သြား ပါ သည္ ။

ႏွစ္ ေယာက္ သား ဟင္း သီး ဟင္း ရြက္ သင္ ကူ ေပး ရင္း ၊ ည ေန က် ရင္ ၊ ထ မင္း စား ၿပီး လမ္း ေလွ်ာက္ ရ ေအာင္ ဟု အစ္ ကို သု ခ က ၊ စ ကား စ တင္ ေၿပာ ပါ သည္ ။
အင္း ပါ …ဟု ေၿပာ ၿပီး ၊ ေက က ေခါင္း ၿငိမ့္ ၿပ လိုက္ ပါ သည္ ။
အ ေဒၚ ၿပင္ ေကြ်း သည့္ ည ေန စာ ထ မင္း အား ၊ စား ၿပီး သည္ ႏွင့္ ၊ ေအာက္ ဆင္း ၿပီး ခ ဏ လမ္း ေလွ်ာက္ ခ်င္ သည္ ဟု အ ေဒၚ အား ခြင့္ ေတာင္း ခါ ၊ ႏွစ္ ေယာက္ သား ေအာက္ ထပ္ သို ့ ဆင္း လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။
ေလွ ခါး တ ၀က္ အ နီး ေရာက္ လွ်င္ ၊ အစ္ ကို သု ခ မွ ေက ထင္ သည့္ ကိ စၥ က မွန္ ေန လွ်င္ …
ဘယ္ လို ဆုံး ၿဖတ္ မ လည္း ဟု ေမး ပါ သည္ ။
ေက က ေတာ့ လုံး ၀ လက္ သင့္ မ ခံ ႏိုင္ ပါ ဘူး ။
အ ေဖ တို ့ရဲ ့ရိုး ရာ အ ရ ၿပဳ လုပ္ လည္း ဘဲ ၊ ေက က ေတာ့ …..
အ ေဒၚ အား ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ရွင္း ၿပ ၿပီး ၊ လက္ ခံ ႏိုင္ ေအာင္ ေၿပာ ၿပ မယ္ ။

ဘာ လို ့ လည္း ဆို ေတာ့ ၊ ကုန္ တင္ ေလာ္ လီ ကား ေရွ ့ ထိုး ၀င္ ၿပီး ရပ္ တဲ့ ကိ စၥ က ၊ အ ေဖ ကို ယ္ တိုင္ က ေနာင္ ဒီ လို ကိ စၥ မ်ိဳး အ တင္း အ က်ပ္ မ လုပ္ ေတာ့ ပါ ဘူး ဆို တာ ဂ တိ ေပး ထား တာ နား နဲ ့ကိုယ္ တိုင္ ဆက္ ဆက္ ၾကား ထား ပါ တယ္ ။ ကား အုံ နာ ပိုင္ ရွင္ က အ ေဖ့ မိတ္ ေဆြ ၊ ကား ဒ ရိုင္ ဘာ က လည္္း ေက့ ကို ငယ္ ငယ္ ထဲ က ခင္ မင္ လာ တဲ့ သူ ။ တိုက္ ဆိုင္ သြား တာ လည္း ပါ တာ ေပါ့ ေနာ္ ။

ေက့ အ သက္ ကို ကယ္ လိုက္ တာ ။ ကား ေမာင္း အ ရမ္း ကြ်မ္း က်င္ ၿပီး ၊ ရုတ္ တ ရက္ ကား စ တီ ယာ ရင္ လက္ ကိုင္ ကို ထိန္း ၿပီး ကား ကို ေဘး ထိုး ခ် ၿပီး ေကြ ့ လိုက္ ရ တယ္ ။ ကား လည္း တိမ္း ေစာင္း ၿပီး ေမွာက္ လု ေမွာက္ ခင္ ၿဖစ္ သြား တာ ။ ဆီ တိုင္ ကီ လည္း တစ္ ခု ခု ၿဖစ္ သြား တာ ကို အ ေဖ့ ကို ေၿပာ ၿပ တာ ။ ေက သိ ခဲ့ ရ တယ္ ။

ေက လည္း အဲ ဒီ အ ၿဖစ္ ကို မ်က္ လုံး ထဲ ၿမင္ ၿပီး ၊ ငယ္ သံ ပါ ေအာ္ ဟစ္ ရင္း ေမ့ ၿပီး လဲ သြား တယ္ ။ ဒ ရိုင္ ဘာ လည္း ေက့ ကို ၊ ကိုယ္ တိုင္ ေပြ ့ ခ်ီ ၿပီး ၊ အိမ္ ၿပန္ ေရာက္ လာ ခဲ့ တာ ကို ဘဲ သိ လိုက္ ရ ေတာ့ တယ္ ။
အိမ္ က လူ ေတြ ေက့ ကို သ တိ ၿပန္ ရ ေအာင္ ေၿခ မ ခ်ိဳး ၊ လက္ မ ႏွိပ္ ၊ ယပ္ ခပ္ ၾက နဲ ့အား လုံး အ လုပ္ ရွဳတ္ ကုန္ ၾက တယ္ ။
အ ေမ က ေတာ့ ၊ မာ လ ကာ ပင္ က အ ရြက္ နဲ ့ေသြး ေဆး ၊ လက္ ထဲ လုံး နယ္ ပြတ္ ေခ် ေပး ၿပီး ၊ ႏွာ ၀ နား ေတ့ ထား ေပး တယ္ ။
အဲ လို ၀ိုင္း လုပ္ ေပး ၾက မွ ေက လည္း သ တိ ၿပန္ ရ လာ ခဲ့ တာ ။
ေက နဲ ့ခင္ တဲ့ ဒ ရိုင္ ဘာ လည္း ၊ ေက သ တိ ၿပန္ ရ မွ စိတ္ ေအး လက္ ေအး ၿပန္ သြား ႏိုင္ ခဲ့ တယ္ ။

ေက လည္း တ သက္ လုံး သူ ့ ေက်း ဇူး ကို ေမ့ လို ့ရ မယ္ မ ထင္ ဘူး ။
အ ေဖ က ေတာ့ ဆီ တိုင္ ကီ ဘိုး ၿပင္ ဘို ့အ တြက္ ေငြ ထုတ္ ေပး လိုက္ တယ္ ။ဒါ ေတာင္ မ ယူ ဘဲ ၿငင္း ေန ေသး တာ ။
အ ေဖ က မင္း မ ယူ ရင္ ၊ ကား ေမာင္း တဲ့ လ စာ လုပ္ အား ခ ထဲ က ၿဖတ္ ေန ရင္ မိ ဘ ေတြ ကို သြား ထိ ခိုက္ မွာ ေပါ့ တဲ့ ။ သူ က ငယ္ ငယ္ ရြယ္ ရြယ္ နဲ့ ့မိ ဘ ေတြ ကို ရွာ ေၾကြး ေန တဲ့ သူ ။
မ ယူ ရင္ မ ရ ဘူး ဆို ၿပီး ၊ အ ေဖ က အ တင္း ေၿပာ ေတာ့ မွ ေငြ ကို လက္ ခံ ယူ ၿပီး ၿပန္ သြား တယ္ ။

အ ေဖ့ ကို လည္း အ က်ိဳး ေၾကာင္း ေမး ၿပီး ၊ အ တင္း အ က်ပ္ မ လုပ္ ဖို ့၊ က တိ အ ထပ္ ထပ္ ေတာင္း သြား ခဲ့ ေသး တယ္ ။
သူ က လူ သိ မ ခံ ဘဲ ၊ ေက သ တိ ေမ့ ေန တာ ကို အိမ္ တိုင္ ယာ ေရာက္ ထမ္း ၿပီး လာ ၿပန္ ပို ့ေပး သြား ခဲ့ တာ ပါ။
ေက တို ့ၿမိဳ ့ က ၊ ၿမိဳ ့ စြန္ နဲ ့ၿမိဳ ့ ဖ်ား အ လည္ တည့္ တည္ ့ မွာ က ဘု ရား ၀ိုင္း ၾကီး ရွိ တယ္ ။ လူ ေန အိမ္ ေၿခ မ ရွိ ပဲ ၊ လူ သြား လူ လာ ၿပတ္ လပ္ တဲ့ ေန ရာ မ်ိဳး ။ ဆိုက္ ကၠား ၊ ၿမင္း လွည္း နဲ ့ ေခၚ ၿပီး တင္ ရင္ ၊ ေဆး ရုံ ပို ့ ရင္ ၊ လူ သိ ရွင္ ၾကား ၿဖစ္ သြား မ လား စိုး ရိမ္ စိတ္ ပူ တယ္ ေပါ့ ေနာ္ ။
သူ လည္း ကိုယ့္ အ သက္ နဲ ့ရင္း ၿပီး ကယ္ လိုက္ ရ သ လို ၿဖစ္ သြား တာ ။ ေက က ေမ့ ယုံ တင္ ေမ့ သြား တဲ့ သူ ။ (သူ လည္း ၾကက္ ေၿခ နီ ေခါင္း ေဆာင္ ၿမိဳ ့ နယ္ အ ဖြဲ ့ ၀င္ တစ္ ဦး ပါ ) ။
ေက က ဒဏ္ ရာ အ ပြန္း ပဲ့ ေတာင္ တ ခ်က္ မ ရ လိုက္ ပဲ ၊ ဘာ ဒဏ္ ရာ မွ လည္း မ ရ ေတာ့ …
အ ရွည္ အ ရွည္ ၿဖစ္ ေန မွာ စိုး တာ ရယ္ ၊ အ ေဖ က လည္း သူ တို ့ မိ သား စု ေတြ ကို ၊ တစ္ ၾကိမ္ တစ္ ခါ တုံး က ေစာင့္ ေရွာက္ ဘူး တာ ရယ္ ၊ အား လုံး ေပါင္း စုံ သြား တာ ေပါ့ ေနာ္ ။

ေက့ ကို ငယ္ ငယ္ ေလး ထဲ က ရင္း ႏွီး ၿပီး ၊ ၾကက္ ေၿခ နီ မွာ လည္း ေက့ ရဲ ့နည္း ၿပ ၿဖစ္ ဘူး ထား ေတာ့ ၊ အ ရမ္း ခင္ ေန တာ ဆို ေတာ့ ေလ..။
ဒီ အ ေၾကာင္း ေတြ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ၊ တ သက္ လုံး ေရ ငုံ ႏွဳတ္ ပိတ္ ေန ေပးသြား ပါ့ မယ္ လို ့လည္း ေၿပာ တယ္ ။

ဒီ ကိ စၥ ၿဖစ္ သြား တာ ၊ ေက တို ့ ၿမိဳ ့ က အ ၿခား သူ ဘယ္ သူ ေတြ မွ ေတာင္ သိ လိုက္ ပုံ မ ေပၚ ဘူး ။
မိ သား စု ေလာက္ ပဲ သိ တာ ၊ အ ေဒၚ ေတာင္ ၾကား တာ ပဲ ရွိ မယ္ ။ ေဘး အိမ္ ေတြ က လည္း ဃ ဂ န န မ သိ ၾက ဘူး ။
ေၾသာ္ ဒီ လို ေတြ အ ထိ ေတာင္ ၿဖစ္ ခဲ့ ၾက တာ လား…ေက ။
ဟုတ္ တယ္ ေလ ။
ေၿပာ ရင္း ႏွင့္ ပင္ ေလွ ခါး အ ဆင္း ထိ ေရာက္ လာ ၾက ခါ ၊ ႏွစ္ ေယာက္ သား က ႏၷား လမ္း ဘက္ သို ့ ဆက္ ေလွ်ာက္ လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။

ကို အ ေဒၚ ေၿပာ ၿပ တာ က ၊ ကိုယ္ နဲ ့ လည္း ညီ အစ္ ကို တ ၀မ္း ကြဲ ေတာ္ တဲ့ ၊ ကိုယ့္ အစ္ ကို သ ေဘၤာ သား တ ေယာက္ ကို ၊ ေက နဲ ့ ေစ့ စပ္ ယုံ ၿပဳ လုပ္ ထား ၿပီး အ ရြယ္ ေရာက္ မွ ေပး စား မွာ ပါ တဲ့ ။
ေက့ ကို ေၿပာ ၿဖစ္ မ ၿဖစ္ ေတာ့ မ သိ ဘူး ။ အ ေဒၚ က ေက့ ရဲ ့အ ေဖ ကို စ ကား ေၾကာင္း လမ္း ထား တာ ေလာက္ ဘဲ သိ ရ တာ ။
အ ခ်စ္ ေတာ္ ထား တဲ့ ကိ စၥ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ၊ ေက့ ကို အ ၾကီး က်ယ္ တား ၿမစ္ ၾက ရင္း ၊ ၿဖစ္ လာ တဲ့ ၿပ ႆ နာ ေတြ ပါ ဘဲ ။

အစ္ ကို သု ခ လည္း ေက့ အ ခ်စ္ ေတာ္ ၿဖစ္ ခ်င္ ရင္ …
ဆို ၿပီး ထပ္ ၿပီး ေၿပာ မ ထြက္ မိ ေတာ့ ပါ ။
ေက ေတာင္ မွ ည အိပ္ ရာ ၀င္ တိုင္း ၊ ေယာက္ က်ား ေလး ၿဖစ္ ရ ပါ ေစ လို ၏ လို ့ ရွိ ခိုး ၿပီး တိုင္း အ က်ယ္ ၾကီး ေအာ္ ၿပီး ဆု ထဲ့ ေတာင္း တတ္ တာ ။ အိမ္ က လူ ေတြ ဆို ေက့ ကို တ အား နား ၾကား ၿပင္း ကပ္ ၾက တာ မ ေၿပာ ပါ နဲ ့ေတာ့ ။
ဆယ္ ေက်ာ္ သက္ လာ တဲ့ ေနာက္ ပိုင္း ၊ စိတ္ က တ ခ်ိန္ လုံး ေယာက္ က်ား ေလး ပဲ ၿဖစ္ ခ်င္ ေန ခဲ့ မိ တာ အ မွန္ ပါ ဘဲ ။
မိန္း က ေလး ရုပ္ ရည္ နဲ ့ ေယာက္ က်ား ေလး လို အ တု လိုက္ လိုက္ ခိုး ေန လို ့၊ အ ေမ ေရာ အစ္ မ ပါ ေက့ ကို လုံး လုံး ၾကည့္ မ ရ ေတာ့ ပဲ ၊ ရိုက္ ရ တဲ့ အ ထိ ၿဖစ္ လာ ၾက တာ…။

အစ္ ကို သု ခ ၊ ေက့ ကို ခ်စ္ မိ လို ့ က ေတာ့ ၊ ဓါတ္ ပုံ ကို သာ ဖက္ ၿပီး အ ရိုး ထုတ္ မွ ပဲ ရ ေတာ့ မွာ ။
ေက က အိမ္ ေထာင္ ၿပဳ ဘို ့ေန ေန သာ သာ ။ မိန္း က ေလး စိတ္ ၀င္ ဘို ့က ၾကိဳး စား ယူ ရ ဦး မွာ ဆို ေတာ့ ေလ ။
က မၻာ လ ဆန္း တ ရက္ ေန ့ ထိ ၊ ေစာင့္ ႏိုင္ ရင္ ေစာင့္ ေပါ့ ေနာ္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..