က =   ကေလးငယ္ခ်စ္စဖြယ္၊ ရြာသူမ်ားရဲ႔ အရြယ္

ခ  =    ခေရကံုး မေလးၿပံဳး၊ ေဂးဇက္ေၾကာင္ႀကီး အလွဆံုး။

ဂ  =    ဂဏန္းသြင္ၿပံဳးရႊင္ရႊင္၊ ေဂးဇက္ရြာအဝင္

င  =    ငခ်ိတ္ေပါင္း စားလို႔ေကာင္း၊ ေဂးဇက္ရြာသူ -င္ေဟာင္းေလာင္း။

စ  =    စခန္းသာ ေဂးဇက္မွာ၊ ႀကံဳတဲ့အခါတိုင္း ဝင္ေရးပါ

ဆ =    ဆရာမ႐ိုေသၾက၊ ေဒၚေဒၚအိတံု     ဝ တ တ။

ဇ  =    ေဇာက္ဆရာ ဦးဇင္းထိုးဟာ၊ တရားေတြလည္း ေဟာသဗ်ာ

ည =   ညပိုင္းမွ ကြန္းနရွင္က၊ ပို႔(စ္) တင္ရင္လည္း အဆင္ေျပလွ။

တ =   တရားသံ ပြက္ပြက္ညံ၊ ဝိဘဇၨမ်ား ေလကန္ရန္

ထ =   ထက္ေဝေလး အလြန္ေသး(လူေကာင္)၊ သတင္းေထာက္အတြက္ဂိုက္ေတြေပး။

ပ   =   ေစာက္ဆရာ ကိုေပါက္ဟာ၊ ဓါတ္ပံုးမ်ားနဲ႔ OK သဗ်ာ

ဖ   =    ဖရဲသီး လြန္စြာႀကီး(ေလာဘ)၊ သူတကာထက္ႏွစ္စဆ စီး(ကပ္စီးႏွဲ)

ဘ  =   ဘုန္းေက်ာ္ အလြန္ေတာ္၊ ပထဝီသေဘာ ပိုင္သေနာ္(မာလိုက္၊ ေပ်ာ့လိုက္)

ဗ    =   ဗိုက္ဗိုက္ အလြန္ႏႈိက္၊ နက္နက္နဲနဲ အေတြးမိုက္။

မ    =   မေနာျဖဴ အေတြးထူ၊ ခၽြဲခၽြဲႏြဲ႔ႏြဲ႔ မျငဴစူ

ရ    =    ရဲစည္ႀကီး လြန္ဥာဏ္ႀကီး၊ စားေကာင္းေပေကာင္းသူျဖတ္တည္း(တည္းျဖတ္)။

ဝ    =    ဝိုး  ဆရာ ေတာ္တယ္ဗ်ာ၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ေဝဖန္ရွာ

သ   =   သူႀကီးမင္းအလြန္ျပင္း၊ အေရးႀကံဳမွ သူဝင္ဗ်င္း။

ဟ   =   ဟင္းလ်ာစံုတယ္ကြာ၊ ေဂးဇက္အတြက္ မဂၤလာ

အ   =   အိမ္သာထဲဝင္ျပန္လည္း၊ ကြန္မင့္ေရးဖို႔ စဥ္းစားဆဲ။

( က်န္အကၡရာမ်ားကိုလည္း စိတ္ရွိတိုင္းဥာဏ္အထြန္႔တက္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္…………

သံစဥ္မကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ အကၡရာစဥ္မ်ား ေရွ႕ေနာက္မညီတာကို…….

ထြင့္ယႊတ္ေပးေဒၚ မူဂ်ဘာရန္…………)

About tharli kar

tharli kar has written 10 post in this Website..